Hyppää sisältöön

Hiilidioksidihaasteita ratkotaan suomalaisella tekniikalla

Hiilidioksidihaasteita ratkotaan suomalaisella tekniikalla

11.10.2022

Sumitomon kehitysjohtaja Jari Nokelainen ja markkinointijohtaja Stefan Nygård kertovat, että hiilidioksidin talteenotto tarjoaa väylän hiilineutraalien tuotteiden valmistukseen. Kierrätettyä hiilidioksidia tarvitaan myös erilaisten hiilineutraalien kemikaalien ja polttoaineiden tuotannossa vihreän vedyn ohessa.

Leijukerrosteknologia tarjoaa ratkaisun moniin vähähiilisen energiantuotannon avainhaasteisiin, kuten hiilidioksidin talteenottoon, energian varastointiin ja jätteiden hyödyntämiseen.

TEKSTI | TIMO SORMUNEN   KUVA | OUTI NEUVONEN

Ukrainan sodan myötä sulkeutuneet kaasuhanat ja huippukallis sähkö ovat herättäneet koko Euroopan huomaamaan, millaisia riskejä tuontienergiaan liittyy. Samalla on kirkastunut, mikä merkitys energiaomavaraisuudella ja huoltovarmuudella on koko yhteiskunnan toimivuudelle. 

Euroopassa haetaankin nyt kiivaasti korvaavia energialähteitä, joilla lisätä omaa paikallisiin resursseihin perustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa. Samalla pidetään kuitenkin tiukasti kiinni kunnianhimoisista päästötavoitteista ja vihreästä siirtymästä.

Eurooppalaisten energiamarkkinoiden myllerrystä on seurattu tarkasti myös alan teknologiaa ja palveluja toimittavassa Sumitomo SHI FW:ssä. Yhtiön strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana työskentelevän Jari Nokelaisen mukaan kehitys vie kohti paikallisempaa, hajautetumpaa ja monipuolisempaa energiantuotantoa, jossa korostuvat resurssitehokkuus ja hiilineutraalius. 

– Kriisin myötä nämä tavoitteet konkretisoituvat ja vihreän siirtymän aikataulut nopeutuvat, mikä suosii uusiutuvaa energiaa. Samalla myös jätteestä tulee entistä tärkeämpi raaka-aine ja energianlähde, Nokelainen ennustaa.

Yrityksen tavaramerkkinä leijukerrostekonologia

Sumitomo on tässä kohtaa kehityksen keskiössä. Varkaudessa ja Espoossa toimivasta, liki 400 henkilöä Suomessa työllistävästä yhtiöstä on vuosien mittaan kasvanut tärkeä kumppani teollisuudelle sekä sähkön ja kaukolämmön tuottajille.

Yhtiön suomalaisjuuret ulottuvat 1900-luvun alkuun ja A. Ahlström yhtiöön. Ennen japanilaiskonserni Sumitomo Heavy Industriesin omistusta se tunnettiin Amec Foster Wheeler -nimellä.

Yhtiön tavaramerkkinä on jo 1970-luvulla kehitetty leijukerrosteknologia, joka mahdollistaa hyvinkin erilaisten biomassa- ja jätelajien tehokkaan hyödyntämisen energiantuotannossa.

– Siitä on vuosikymmenten saatossa kasvanut kansainvälinen menestystarina, jota on viety alati isompiin teollisiin sovelluksiin.

Uusia sovelluskohteita

Energiaa omissa prosesseissaan tuottavien tehdaskompleksien ohella yhtiön osaaminen taipuu moneen muuhunkin tarpeeseen. Yksi uusimmista aluevaltauksista on vaasalaisen Woima Corporationin kehittämä modulaarinen ja erilaisia raaka-ainevirtoja hyödyntävä jätevoimala. Kompaktille ja helposti laajennettavalle voimalalle uskotaan löytyvän markkinoita etenkin paikallisesta energiantuotannosta.

– Se on myös yksi hyvä esimerkki strategisista kumppanuuksista, joita haemme jatkuvasti lisää, Nokelainen toteaa.

Hiilidioksidin talteenotossa huimia mahdollisuuksia

Tulevina vuosina biomassasta ja jätteestä olisi pelkän polttamisen ja energiantuotannon sijaan pystyttävä jalostamaan myös korkeamman lisäarvon tuotteita. 

Biomassan ja jätteiden sisältämä hiili ja vety voidaan hyödyntää uusiutuvien kemikaalien ja -polttoaineiden tuotannossa. Sumitomon suunnittelupöydillä kehitettiin näihin ratkaisuja jo yli 10 vuotta sitten happi-höyry -kaasutuksen ja hiilidioksidin talteenoton ratkaisujen kautta.

Mahdollisuudet ovat massiiviset, sillä hiilidioksidin talteenotto tarjoaa esimerkiksi energiaintensiiviselle teräs- ja sementtiteollisuudelle väylän hiilineutraalien tuotteiden valmistukseen.  Lisäksi raskas tieliikenne, laivat ja lentokoneet tarvitsevat polttoaineita, jotka eivät perustu fossiilisiin raaka-aineisiin.
Sumitomo tekee jatkuvaa partneriyhteistyötä paitsi yritysten myös suomalaisten yliopistojen kanssa. 

Yhteisenä urakkana on kehittää globaalisti käyttökelpoisia ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon ja vihreän vedyn tuotantoon sekä myös kehittää niille potentiaalisia liiketoimintamalleja.

Vaikka tarvittavaa teknologiaa on ollut tarjolla jo vuosia, ovat markkinat aukeamassa tiukentuneen EU-regulaation ja päästörajojen myötä vasta nyt.

– Eurot ovat kiistatta tärkeä draiveri. Hiilidioksidin päästöhinta EU:ssa on jo niin korkea, että sen talteenotosta on tullut kannattavaa. Kiinnostus kasvaa teollisuuden ohella myös perinteisissä sähkö- ja kaukolämpölaitoksissa, Sumitomo SHI FW:n markkinointijohtaja Stefan Nygård tiivistää.

Haku