Hyppää sisältöön

Henkinen työkyky näkyy viivan alla

Henkinen työkyky näkyy viivan alla

24.01.2022

Moodmetric-data motivoi tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja. Anonyymi ryhmäraportti antaa työyhteisölle objektiivisen arvion henkisestä jaksamisesta.

Työuupumuksen taustalla on yleensä pitkittynyt stressi, ja jopa joka neljäs suomalainen kokee työuupumusta uransa aikana. Paras lääke uupumuksen välttämiseen on ennaltaehkäisy.

TEKSTI | MOODMETRIC KUVA | OPA LATVALA

Stressi on elimistön luonnollinen reaktio, joka virittää kehon ja mielen toimintaan. Se on hyvä asia, eikä sitä tarvitse vältellä. Oleellista on huolehtia siitä, että vuorokauteen mahtuu vastaava määrä palautumista. 

– Innostuminen ja työn imu kuormittavat samalla tavoin kuin aikapaine tai vaikeat tehtävät, muistuttaa Moodmetricin asiakkuusjohtaja Henna Salonius. Ellei palautumista ole riittävästi ja tilanne jatkuu, stressi kroonistuu. 

Pitkittynyt stressi on uhka työkyvylle ja terveydelle. Jopa 60 prosenttia lääkärikäynneistä liittyy stressiin. Joka neljäs suomalainen kokee työuupumusta työelämän aikana. 

– Moodmetric-mittauksista näkyy, että joka toisella on haasteita kroonisen stressin kanssa, Salonius toteaa. Heille stressinhallinnan keinojen löytäminen on tärkeää hyvinvoinnin ja työkyvyn vuoksi. 

Psyykkisen ylikuormitustilan tunnistaminen on hankalaa. Se on myös tabu, ja apua haetaan usein liian myöhään. Mielenterveyden ongelmista onkin tullut suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. 

Koska työnantajan pitää tukea myös työntekijän psyykkistä työkykyä ja tunnistaa varhaisen tuen tarve, Salonius kannustaa tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden osallistua Moodmetric-mittaukseen säännöllisesti. Pandemian vuoksi on entistä tärkeämpää ymmärtää työntekijöiden stressiä, kun kasvokkain tavataan harvemmin tai ei lainkaan.  


Reaaliaikaisuus motivoi

Moodmetric-mittaus on organisaatioille tarkoitettu työväline psyykkisen kuormituksen tunnistamiseen ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn. Myös työterveyshuolto kannattaa osallistaa prosessiin. Mittausjakso kestää kaksi viikkoa. Osallistujat seuraavat jakson aikana Moodmetric-älysormuksen keräämää mittausdataa reaaliaikaisesti älypuhelimillaan. Se motivoi tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja mittauksen alusta lähtien.

Moodmetric-älysormus on suomalainen keksintö. Se mittaa ympärivuorokautisesti ihon sähkönjohtavuutta, joka kertoo tarkasti emotionaalisesta ja kognitiivisesta stressistä. Tätä ominaisuutta ei ole saatavilla muissa kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa laitteissa. Mittauksen luotettavuus on tieteellisesti todistettu.

Moodmetricin tuottama data todistaa, että olemme yksilöitä: mikä kuormittaa yhtä, voi olla toiselle palauttavaa. Osallistujalle mittaus antaa eväät hallita omaa hyvinvointiaan aktiivisesti. Anonyymi ryhmäraportti antaa esimiehelle objektiivisen arvion työryhmänsä henkisen jaksamisen tilasta, ja oikein kohdennettujen tukitoimien ansiosta sairauspoissaoloja voidaan vähentää. Kun organisaatio saa tarkkaa tietoa stressistä, avoin keskustelu työn tekemisen ja johtamisen tavoista tulee mahdolliseksi.

Psyykkisestä työkyvystä huolehtiminen on koko työyhteisön etu.

Henkinen stressi on mitattavissa

  • Moodmetric-mittaus auttaa tunnistamaan, mitkä asiat aiheuttavat psyykkistä kuormitusta ja miten niistä kannattaa palautua. 
  • Ymmärtämällä kokonaiskuormitusta työssä ja vapaalla, käyttäjän on helpompi tunnistaa rajansa.
  • Reaaliaikainen mittaus motivoi kokeilemaan itselle sopivia stressinhallinnan keinoja ja ehkäisemään stressin kroonistumista. 

Haku