Hyppää sisältöön

Henkilökunnan työhyvinvointi heijastuu ulospäin

Henkilökunnan työhyvinvointi heijastuu ulospäin

22.11.2022

Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on yksi asia, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Tämä on erityisen tärkeää vaativassa asiantuntijatyössä, näkee Säästöpankin henkilöstöjohtaja Paula Suvanto.

Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen on kuin ikiliikkuja, jossa hyvät asiat seuraavat toisiaan. Inhimillinen palvelu lisää myös asiakastyytyväisyyttä. 

TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN   KUVA | TEEMU HEIKKILÄ

Työntekijöiden jaksaminen on haaste myös finanssialalla, jossa kamppaillaan tyypillisten kuormitustekijöiden kanssa. Tehtävät vaativat yhä enemmän oman työn johtamisen taitoja, informaatiolähteiden hallintaa ja monialaista osaamista. 

– Henkilöstötyytyväisyys on strategiamme ytimessä ja siksi panostamme työhyvinvointiin. Tavoitteemme on luoda turvallinen työympäristö, jossa jokaisen asiantuntemukseen luotetaan, sanoo henkilöstöjohtaja Paula Suvanto.

Lammin Säästöpankki osallistui GPTW-tutkimukseen ensimmäisen kerran 2021, ja keväällä 2022 jo ennestään hyvät tulokset paranivat selkeästi. Tutkimuksen väittämä ”Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka” nousi 69 prosentista 86 prosenttiin. Miten tässä onnistuttiin?

Yksi tärkeä tekijä hyvinvoinnin kasvussa on ollut roolien selkiyttäminen, mikä on erityisen olennaista tämänhetkisten asiantuntijuusvaatimusten takia. 

– Roolien selkiyttäminen auttoi keskittymään omiin vahvuuksiin. Huolehdimme myös siitä, että jokainen saa riittävästi tukea, keskusteluapua ja tarvittaessa lisäkoulutusta, Suvanto valaisee. 

Ratkaisuja etsitään keskusteluissa esihenkilön kanssa tai tiimipalavereissa. Organisaatio on matala ja ilmapiiri avoin, joten apua on helppo kysyä niin työtovereilta kuin esihenkilöiltäkin. Myös pitkään toiminutta ja kannustavaksi koettua palkitsemisjärjestelmää on kehitetty entuudestaan. 

Joustoja ja sykettä

Lammin Säästöpankissa on viitisenkymmentä työntekijää kuudessa eri konttorissa Kanta-Hämeessä ja Keski-Uudellamaalla. 

Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on yksi tapa, jolla henkilöstön hyvinvointia on lisätty. Käytössä on joustava työaika ja mahdollisuus etätöihin. Etäneuvottelut säästävät kaikkien osapuolten aikaa. Myös pitkät perhe- ja opintovapaat ovat arkipäivää.

Tärkeäksi vaikuttamisväyläksi on tullut työntekijöistä koottu, henkilöstöasioita kehittävä Syke-työryhmä. Siinä mukana oleva työsuojeluvaltuutettu Jenni Tuomala kokee, että henkilöstön ääni tulee pankissa hyvin kuulluksi.

– Emme pelkää ottaa esiin arkojakaan asioita. Keskustelun kautta löydämme myös uusia kehityskohteita, jolloin työyhteisömme voi entistä paremmin. Oleellista on keskinäinen kunnioitus ja yhteen hiileen puhaltaminen. Silloin töihin on aina kiva tulla, Tuomala kiteyttää.

Suvanto on vakuuttunut, että henkilökunnan hyvinvointi näkyy asiakastyytyväisyytenä ja lopulta liiketoiminnan kannattavuutena. 

– Vahvuutenamme on asiakaslähtöisyys ja paikallisuus. Asiakkailla on mahdollisuus varata aika tutulle asiantuntijalle, johon he voivat olla yhteydessä kasvotusten tai digitaalisissa kanavissamme. 

Asiakkaille tarjotaan Oman talouden tuokioita, joiden tavoitteena on auttaa taloudelliseen hyvinvointiin ja tasapainoon. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on nostanut asiakastyytyväisyyden erittäin hyvälle tasolle.

Haku