Hyppää sisältöön

Henkilökohtainen talous tukee hyvinvointia

Henkilökohtainen talous tukee hyvinvointia

16.12.2021

Tähän mennessä Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögrenin rahataidon luennoilla on käynyt yli 20 000 henkilöä. Yritys järjestää vuosittain yli 50 tapahtumaa.

Hyvinvoiva ihminen on kekseliäs ja tuottelias, mikä heijastuu koko yhteisöön. Talouden tasapaino vaikuttaa suuresti hyvinvointiin, mikä kannattaa ottaa työhyvinvointivalmennuksessakin huomioon.


TEKSTI | OUTI RANTALA  KUVA | VARAPUU

Huoli elämän eri osa-alueilla saattaa pahimmassa tapauksessa lamaannuttaa ihmisen kokonaan. Murehtiminen estää heittäytymistä työhön ja muihin toimiin täydellä tarmolla. Uupumukseen saatetaan hakea ratkaisua liikunnan lisäämisestä tai uniongelmiin helpotusta pilleripurkista.

– Yksi kestävän kehityksen edellytys on, että ihminen pysyy kiinni elämässä eikä syrjäydy. Liikunta on hyvä stressin laukaisija, mutta stressin aiheuttajaa se ei poista. Pitkäkään juoksulenkki ei vapauta murheesta, jonka velka tai maksamaton lasku aiheuttaa, Valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja 10times Oy:n osakas Mikko Sjögren toteaa.

Työntekijän henkilökohtainen taloudellinen huoli vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja sitä kautta voi olla osana työn tuottavuuden heikentymistä.

– Jos raha-asiat painavat mieltä, niin työsuoritus saattaa jäädä vajaaksi. Ihminen on fyysisesti läsnä, mutta ajatukset ja huomiokyky ovat muualla, jolloin tapaturmienkin mahdollisuus kasvaa.

Työhyvinvointia tulisi tukea elämän eri osa-alueiden kautta, ei vain fyysisen kunnon kohottamiseen ja henkiseen virkistykseen keskittyvässä tyhy-toiminnassa.

– Työhyvinvointivalmennuksissa on usein kolme osa-aluetta: liikunta, ravinto ja lepo. Talouteen ei puututa, vaikka esimerkiksi Tuomas Lehtisen laajan työhyvinvointikyselyn mukaan työntekijöiden suurin työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttava asia oli huoli henkilökohtaisesta taloudesta – vastaajan iästä ja asemasta riippumatta Sjögren on vakuuttunut siitä, että taloudellinen hyvinvointi lisää työntekijän kykyä valita ominaisuuksilleen sopivat tehtävät sekä rohkaisee pitämään itse huolta jaksamisesta ja tarvittaessa kieltäytymään, jos työtä uhkaa kertyä liikaa.

Elämä kuntoon

Elämäsi kuntoon -koulutuksissa kartoitetaan jokaisen osallistujan henkilökohtainen tilanne monelta eri osa-alueelta ja haetaan yksilöllisiä ratkaisuja päivittäisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Aluksi pyritään selvittämään, mikä elämässä on pahin pullonkaula. Huomio kiinnitetään pieniin käytännön asioihin ja jokaisen kohdalla mietitään, missä järjestyksessä ahdinkoa aiheuttavia asioita lähdetään korjaamaan. Ihminen kestää hyvin, jos yksi osa-alue sakkaa, mutta kahden kanssa on jo huomattavasti vaikeampaa pärjätä, ellei ole varautunut tilanteeseen.

Usean osa-alueen ongelmat käyvät liian hankaliksi ja vaikeuttavat elämää merkittävästi.

– Liian usein yksi työntekijän elämän ongelmallisista osa-alueista on huoli henkilökohtaisesta taloudesta.

Valmennuksen osa-alueina ovat ravinto, ihmissuhteet, liikunta, valinnat, lepo, rentoutuminen, terveys ja talous. Koulutuskokonaisuus on osoittautunut yrityspuolella niin tehokkaaksi, että 10times Oy päätti tuoda kokonaisuuden kuluttajienkin saataville. Omaa energisyyttään voi tarkastella koulutuksen kunkin osa-alueen kautta asiantuntijoiden opastuksella.

– Omaa hyvinvointiaan voi siis lähteä kehittämään monesta suunnasta: esimerkiksi kun tapaat hyvän ystävän, saat siitä energiaa, jolloin omasta syömisestään on helpompi huolehtia. Kun luet hyvän kirjan tai nukut hyvin ja riittävästi, energisyys huolehtia jostain muusta osasta lisääntyy, Sjögren kuvailee.

Energiasyöppöjä voi myös poistaa. Suuri palkka ei ole tae loistavasta hyvinvoinnista, mutta huoli omasta taloudesta vie huomion oikeasti tärkeistä asioista, kuten vaikka unesta tai ihmissuhteista.

– Tulokset puhuvat ohjelman toimivuudesta. Ohjelman läpikäyneiden työtyytyväisyys kasvoi jopa 82,1 prosenttia, sairauspoissaolot putosivat 84,6 prosenttia ja energisyys parani 85 prosenttia.

Ennakoivaa säästämistä

– Työikäisten lisäksi rahahuolia on usein myös eläkeläisillä, joiden taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi heidän jäätyään pois työelämästä. Vaikka tulot pienenevät, kaikille pätevät samat ohjeet: ota selvää omista numeroistasi ja rakenna vähintään kahden kuukauden menoja vastaava puskuri.

Sjögren muistuttaa, että vaurastuvat ihmiset eroavat muista siinä, että he siirtävät rahaa ensin sivuun joko säästöön tai sijoituksiin ja jättävät loput käyttövaroiksi.

– Vararahasto rauhoittaa mieltä. Se antaa olosuhteiden muuttuessa aikaa ratkaista muuttunut taloustilanne. Energinen ihminen saa ihmeitä aikaan, Sjögren vakuuttaa.

WWW.VARAPUU.FI/EK

Haku