Hyppää sisältöön

Hellitä hallitusti, päätöksentekijä

Hellitä hallitusti, päätöksentekijä

10.01.2022

Horton International tekee johdon suorahakuja laajasti eri toimialoilla ja tuo monimuotoisuutta valikoidulle henkilölistalle. Managing partnerit (vas.) Ani Närhi, Olli Oittinen, Ville Wiro ja Nina Ariluoma.

Vaatimukset johtamiselle sekä organisaatioille toimintaympäristöinä ovat muuttuneet. Johdon suorahaun yhteydessä onkin syytä arvioida myös koko johtamisjärjestelmää parhaan tuloksen saamiseksi.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Yritysten strategisten henkilöiden valinnassa monipuolisen kokemuksen ja johtamistyylin merkitys ovat kasvussa, samalla kun toimialaosaamisen suhteellinen merkitys on vähentymässä.

Johtajuuden vaatimukset uudistuvat jatkuvasti, ja yritysten rohkeutta katsoa omaa johtajuuttaan haastetaan. Näin ollen myös johdon suorahaun pitää päivittää osaamisensa, haastaa toimintatapansa ja tarjota parhaita kandidaatteja joustavammin ja läpinäkyvimmin.

Onko siis niin, että vanhat tavat hahmottaa johtajuus tai nähdä se irrallisena kyvykkyytenä kaipaavat ravistelua samoin kuin alan aikansa eläneet toimintatavat?

– Näin voi sanoa. Nopea teknologiakehitys, kilpailudynamiikan muutokset sekä ketterät ja autonomiset työkulttuurit tuovat uusia vaateita johtamiskyvykkyyksien tunnistamiselle. Tämän päivän johtajan tehtävässä painottuu tarve luoda syvempi merkitys tekemiselle. Hänen on oltava organisaatiossa asioiden mahdollistaja. Johtaja luo yhteiset tavoitteet, näyttää suunnan tekemiselle ja rakentaa yhteiset toimintatavat sekä tiimit varmistaen yrityksen sitoumukset omistajille ja muille sidosryhmille, sanoo Horton International Oy:n managing partner Nina Ariluoma.

Nykyisin työntekijät kaipaavat enemmän vastuuta sekä vapautta. Näiden tarpeiden ymmärtäminen on osalle yrityksistä myös markkinoilla menestymisen elinehto. Johdon rekrytoinnin yhteydessä unohdetaan kuitenkin usein kehittää johtamisjärjestelmä ja toimintatavat tukemaan uusien kyvykkyyksien käyttöönottoa tai uusia tavoitteita. 

Juuri johtamisjärjestelmissä konkretisoituu usein muutoksen vaikeus: miten johto osaa hallitusti hellittää roolista päätöksentekijänä ja pystyy luomaan rakenteet, jotka palvelevat koko työyhteisöä. Nykyaikana työntekijät odottavat, että johtaja on päätöksentekotilanteissa enemmän apuna ja käytettävissä kuin käskyjen sanelijana.

Osaaminen tehokäyttöön

Hortonin pyrkimyksenä on haastaa ja uudistaa johdon suorahakua.

– Sen lisäksi, että arvioimme ehdokkaiden kyvykkyyttä suhteessa johtamisen uusiin vaatimuksiin, työstämme asiakkaidemme kanssa heidän omaakin näkemystään kyvykkäistä johtajista ja onnistumisen edellytyksistä. Autamme asiakkaitamme uudistamaan myös heidän omia toimintatapojaan osana johdon suorahakuprosessia. Oleellista on, että asiakas asiakas varmistaa heidän toimintaympäristönsä tukevan johtamiskyvykkyyden tehokasta käyttöönottoa. Liian usein näin ei tapahdu, ja tämä käy yrityksille kalliiksi.

Horton toimittaa asiakkaiden arvioitavaksi aina myös kandidaatteja, jotka haastavat toimialan perinteiset odotukset.

– Asiakaslupauksemme on, että kandidaattilistamme on monimuotoinen. Suorahaussa on aina mukana sekä naisia että miehiä, toimialaosaajia ja haastajia muilta toimialoilta sekä kokeneempien osaajien lisäksi lahjakkaita henkilöitä, jolle tehtävä olisi askel eteenpäin uralla.

Hortonin asiakkaalla on käytettävissään tiimi, jolla on monipuolinen toimiala-, johtajuus- ja psykologiatausta ja käytettävissään viimeisintä tutkimustietoa.

Haku