Hyppää sisältöön

Hangon satama on edelläkävijä

Hangon satama on edelläkävijä

8.11.2021

Hangon Sataman alueita rakennetaan ja kunnostetaan kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen, kertovat tekninen johtaja Björn Peltonen sekä markkinointipäällikkö Nina Häggroth.

Hangon Sataman infrastruktuuria kehittämällä on lisätty asioinnin turvallisuutta ja tehokkuutta. Tavara liikkuu kansainvälisen meriliikenteen solmukohdasta Eurooppaan entistä sujuvammin nyt ja tulevaisuudessa.

Teksti Mari Korhonen  Kuva Linda Baarman

Suomen kansainvälisten merikuljetusten keskiössä oleva Hangon Satama panostaa satamatoimintojen tehostamiseen ja turvallisuuden edistämiseen. Käynnissä olevien hankkeiden seurauksena Hangon Länsisatama uudistetaan lähes kokonaan. Lisäksi Ulkosataman turvallisuus on parantunut lisättyjen myrskypollareiden seurauksena, Koverhariin puolestaan havitellaan uutta syvälaituria suurempiakin laivoja palvelemaan. Hankkeiden tekninen johtaja Björn Peltonen kertoo toimenpiteiden lisäävän alueen kilpailukykyä logistiikkamarkkinoilla entisestään.

– Liikkuminen Länsisatamassa on parantunut merkittävästi uudistusten seurauksena. Olemme peruskorjanneet alueella kenttää 2,1 hehtaarin verran, maanpintaa on oikaistu ja hulevesijärjestelmät tehty. Nyt trailereiden parkkeeraaminen käy helposti myös lumisella säällä, kun alueen opasteet ja maan kallistumat parantavat kulkua, Peltonen kertoo alueen käyttöä tehostaneista kehitystoimenpiteistä.

Länsisataman eri uudistukset ovat toteutettu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

– Mallinsimme yhteistyössä täällä asioivien osapuolten ja alan asiantuntijoiden kanssa säilytysalueita niin, että rekkojen on turvallisempi ja tehokkaampi liikkua alueella. Yhteistyön tuloksena edistimme satamassa asioinnin sujuvuutta muun muassa uusilla liikennemerkeillä ja opasteilla, Peltonen jatkaa.

Toimenpiteiden on jo nyt havaittu parantavan työturvallisuutta sekä tehokkuutta.

– Uusien maalauksien ja opasteiden ansiosta säilytystilat löytyvät helpommin ja toiminta on sujuvampaa, kun ei tarvitse ajella alueella ristiin rastiin. Turhien matkojen ajaminen työkoneilla on vähentynyt, mikä näkyy turvallisuuden lisääntymisessä ja polttoainekulujen alenemisessa. Samalla sataman potentiaalia pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin, kun kuljetusyksiköt saadaan tiivistettyä, eikä yksiköiden tarvitse peruuttaa, Peltonen kertoo kehityshankkeen hyödyistä.

Hangon satama toimii kolmessa eri satamaosassa. Länsisataman lisäksi liikennöintiä kehitetään myös Ulkosatamassa sekä Koverharissa.

– Koverharin osalta meillä on vesilupahakemus sisällä uuden syvälaiturin rakentamiselle. Tavoitteenamme on rakentaa 14 metrin kulkusyvyydellä 300 metriä pitkä syvälaituri, jonka avulla pystymme palvelemaan myös huomattavan suuria laivoja. Ulkosatamaan puolestaan lisättiin kaksi uutta myrskypollaria, jotka kestävät aikaisempaa enemmän kuormitusta. Hangon satama on jo nyt kansainvälisen meriliikenteen solmukohta Suomessa, ja nämä toimenpiteet tulevat nostamaan kilpailukykyä edelleen, Hangon Satamasta kerrotaan.

PALVELUIDEMME lähtökohtana on olla turvallisia sekä ympäristölle että ihmiselle.

Ei turhaa odottelua

Hangon Sataman erityisinä valttikortteina ovat ympärivuorokautinen palvelu sekä lyhyet merimatkat Eurooppaan. Nopeiden lähetysten tavaraa liikkuu satamasta päivittäin tiuhaan tahtiin.

– Suomen eteläisimmällä kärjellä sijaitsevasta Hangosta on suora yhteys avoimelle Itämerelle, joten olemme nopea silta eri satamiin ympäri maailman. Palvelu pelaa vuorokauden ympäri, joten rekat voivat tuoda tavaran tänne myöhäänkin ilman, että paikan päälle on jäätävä notkumaan. Turhaa odottelua satamassa ei ole, joten asiakkaamme pystyvät suunnittelemaan ajonsa tehokkaasti. Lyhyen merimatkan ansiosta lähtöjä on paljon, joten tavara lähtee täältä joustavasti liikkeelle eri vuorokauden aikoina, Peltonen summaa.

Ympärivuorokauden liikennettä palveleva satama on viihtyisä asioida sujuvasti myös yöaikaan. 

– Rakensimme lisää 30 metrin mittaisia valaisinmastoja parantaaksemme näkyvyyttä etenkin yöaikaan. Nyt asiointi yöllä on miellyttävämpää ja turvallisempaa, Hangon Satamasta todetaan.

Kohti hiilineutraaliutta

Hangon Sataman kaikkia kehitystoimenpiteitä ohjaa toimintojen turvallisuus- ja tehokkuustekijöiden rinnalla tärkeänä osana myös ympäristöpoliittinen näkökulma.

– Sataman alueita rakennetaan ja kunnostetaan kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen. Palveluidemme lähtökohtana on olla turvallisia sekä ihmiselle että ympäristölle. Tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali omassa toiminnassamme vuoteen 2024 mennessä, Suomen eteläisimmästä satamasta kerrotaan.

Haku