Hyppää sisältöön

Globaalisti paikallinen valmistuskumppani

Globaalisti paikallinen valmistuskumppani

25.11.2021

Scanfilin Timo Sonnisen mukaan tuotteiden valmistus on usein ulkoistettavissa osaaville yhteistyökumppaneille. Se tuo asiakkaiden kustannusrakenteeseen joustavuutta.

Ulkoistuskumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota tuotannon skaalautuvuuteen ja kykyyn reagoida kysyntämuutoksiin.

Teksti Timo Sormunen  Kuva Sara Eleni Miinin

Koronakriisi on koetellut monessa yrityksessä sekä työtapoja että tuotanto- ja logistiikkaketjuja. Samalla asemiaan ovat vahvistaneet tuotteiden koko elinkaaren hallitsevat ulkoistuskumppanit, joiden kapasiteetti joustaa kysynnän mukaan ja jotka palvelevat paikallisesti monessa eri maanosassa.

Tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ulkoistukset ovat olleet teollisuuden trendejä jo vuosikymmenien ajan. Eikä tämä suunta muutu, vaikka koronapandemia paljasti myös globaalin verkostotalouden haavoittuvuuden markkinahäiriöille. 

– Yritykset haluavat jatkossakin tehostaa toimintojaan ja keskittyä ydinbisnekseensä. Tuoteyhtiöille se tarkoittaa fokusoitumista uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun sekä myyntiin ja markkinointiin. Valmistus on ulkoistettavissa osaaville yhteistyökumppaneille, toteaa elektroniikan sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja Scanfilin myynti- ja markkinointijohtaja Timo Sonninen.

Ulkoistusten avulla asiakkaat välttyvät raskailta kone- ja laiteinvestoinneilta ja kysynnän heilahtelusta johtuvilta tuotantohaasteilta.

– Ulkoistamisessa tuotteen valmistuksesta tulee asiakkaalle aidosti muuttuva kulu, jota on myös helppo hallita. Se tuo asiakkaiden kustannusrakenteeseen joustavuutta.

Nopeammin markkinoille

Tuotemarkkinoiden kiihtyvä kilpailu kasvattaa entisestään ulkoistamisen tarvetta. Osaava valmistuskumppani auttaa tuotteiden tuotantokustannusten optimoinnissa ja nopeuttaa markkinoille tuloa. 

– Etenkin isoja tuotantoteknologisia panostuksia vaativissa tilanteissa voi olla järkevämpää siirtää tuotanto omien investointien sijaan kumppanille, joka on panostanut uuteen tuotantoteknologiaan määrätietoisesti jo vuosien ajan. Näin asiakkaan ei tarvitse järjestää itse omaa tuotantoa vaan kumppani tekee sen nopeasti ja joustavasti asiakkaan puolesta, Sonninen toteaa.

Valmistuskumppanin mukanaolo jo suunnitteluvaiheessa tuo lisäetuja. Osaava kumppani pystyy ehdottamaan muun muassa vaihtoehtoisia komponentti- ja materiaalivalintoja sekä miettimään tuotannon järjestämistä tehokkaammin. Se nopeuttaa merkittävästi tuotteiden tuomista markkinoille ja auttaa hallitsemaan kustannuksia.

Paikallisuus tuo kilpailuetua

Vuonna 1976 perustettu Scanfil kuuluu ulkoistamisen kotimaisiin pioneereihin. Vuosituhannen vaihteessa pörssiin listautuneella ja noin 3 500 henkilöä työllistävällä sieviläisyhtiöllä on tehtaita Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Asiakkaat ovat pääosin teollisuus- ja sairaalaelektroniikan valmistajia, joiden kanssa yhteistyö ulottuu tuotekehityksestä valmistukseen sekä tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Tämä on Sonnisen mukaan myös yksi Scanfilin keskeisistä kilpailuvalteista.

– Kun olemme olleet mukana jo tuotekehityksessä, on halutun tuotteen prototyyppi saatu valmiiksi jopa muutamassa päivässä.

Sievin tehtaalla valmistetaan pieniäkin sarjoja, jopa yksittäisiä kappaleita. Tuotantotarpeiden kasvaessa tai muuttuessa Scanfil pystyy tukemaan asiakastaan.

– Globaalin tehdasverkostomme avulla voimme siirtää tuotantoa lähelle asiakkaan omia kohdemarkkinoita. Tällaista paikallisuutta myös heidän asiakkaansa osaavat arvostaa, Sonninen muistuttaa.

Haku