Hyppää sisältöön

Globaalia jäteongelmaa ratkomassa

Globaalia jäteongelmaa ratkomassa

15.09.2022

Griffin Refineriesin talousjohtaja Anne Fraser-Vatto ja projektipäällikkö Silja Tamminen tekevät työtä maailmanlaajuisen jäteongelman ratkaisemiseksi kestävän kehityksen ehdoilla.

Griffin Refineries Oy on suomalainen kiertotalous- alan pioneeri, joka kehittää taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja globaaliin jäteongelmaan. Yhtiö toimii tällä hetkellä Euroopassa ja Lähi-Idässä.

TEKSTI | MARIA PALDANIUS   KUVAT | SANNI HIRVONEN JA GRIFFIN

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii muutakin kuin vain energiatehokkuutta. Se vaatii huomion kiinnittämistä niin sähkön- ja vedenkulutukseen, kulutustottumuksiin kuin jätehuoltoonkin. Jätteet ovat yksi suurimmista ilmastonmuutoksen myötävaikuttajista. Ne saastuttavat ilmaa, pohjavettä ja maaperää, ja vapauttavat ilmakehään hiilidioksidia ja metaania, mikä osaltaan vauhdittaa ilmastonmuutosta. 

Suomalainen kiertotalousyritys Griffin Refineries Oy kehittää innovatiivisia ratkaisuja jätehuoltoon ja jätteiden jalostamiseen raaka-aineeksi. Yrityksen päämarkkina-alueet ovat tällä hetkellä Suomi, Eurooppa sekä Lähi-Itä.

– Suhtaudumme ympäristöasioihin intohimoisesti, ja pyrimme löytämään kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja jätehuoltoon. Ilmastonmuutos täytyy ratkaista monilla eri tasoilla, sanoo Griffinin liiketoiminnan kehityksen toimitusjohtaja Stuart Campbell.

Muovi ja jätteet kiertoon

Griffinin liiketoiminnan keskiössä ovat orgaanisen jätteen käsittely, muovin kierrätys ja kunnallisjätteen jalostaminen polttoaineeksi esimerkiksi sementtiteollisuuden tarpeisiin. Orgaanisessa jätteessä yrityksellä on omaa, patentoitua teknologiaa. Lähestymistapa on holistinen, kokonaisvaltainen. 

– Autamme organisaatioita toimimaan vastuullisemmin ja löytämään ratkaisuja, jotka ovat sekä taloudellisia että kestäviä. Kartoitamme jätteet ja materiaalit, joilla on jatkojalostusarvoa. Tämä pidentää materiaalien elinkaarta ja tuottaa organisaatioille taloudellista hyötyä, linjaa Griffinin talousjohtaja Anne Fraser-Vatto

Griffinin kansainvälisesti verkottunut ja laajan kiertotalousalan kokemuksen omaava asiantuntijaorganisaatio auttaa yrityksiä näkemään jätteet hyödyllisenä ja arvokkaana raaka-aineena. Tämä näkyy erityisesti panostuksessa muovinkierrätykseen. Muovijätteestä on tullut merkittävä ympäristöuhka, mutta vain yhdeksän prosenttia muovijätteestä kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Ongelman ratkaiseminen vaatii yhteistä panosta. 

– Griffin on mukana monissa muovinkierrätyksen tutkimus- ja kehityshankkeissa, ja lisäksi olemme saaneet Business Finlandin kasvumoottorirahoitusta muovin kierrätyksen ekosysteemin kehittämiseksi. Meille yhteistyö on tärkeää, ja haluamme edistää hankkeita yhdessä kumppaniemme kanssa, Fraser-Vatto kertoo.

Kansainvälistä kysyntää

Yksi ajankohtainen hanke on käynnissä Arabiemiraateissa. Griffin on osaomistajana tuotantolaitoksessa, joka jalostaa jätteistä vaihtoehtoista polttoainetta sementtitehtaiden käyttöön. Laitoksessa on käytetty suomalaista teknologiaa ja sen tuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia RDF-polttoainetta vuodessa. RDF eli Refuse derived fuel tarkoittaa yhdyskuntajätteen kuivajakeesta valmistettua polttoainetta. 

Ensi vuonna Arabiemiraateissa käynnistyy myös toisen operointilaitoksen rakennustyöt. Hankkeen takana on saman konsortion jäsenten kanssa perustettu JV-yhtiö, joka tuottaa jäteasemapalveluja esimerkiksi Ajmanin alueella. Griffinin kannalta Lähi-itä on kiinnostava, muutosvalmis markkina-alue. 

Kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja asiakkailleen tarjoava Griffin on suomalainen kiertotalouden osaaja, jolla on rautaista osaamista jätteen jalostamisesta raaka-aineeksi.

– Lähi-idässä valtaosa jätteistä haudataan edelleen maahan, mutta muutoksia kaivataan ja suomalaiselle kiertotalousosaamiselle on kysyntää. Me Griffinillä autamme paikallisia teollisuuslaitoksia, hallinnollisia toimijoita ja jätealan toimijoita vähentämään kasvihuonepäästöjä ja samalla säästämään kuluissa, kertoo Griffinin Lähi-idän alueen liiketoimintajohtaja Ashley Bryan.

Kärjistäen jätehuolto voidaan kiteyttää kahteen osa-alueeseen: ensimmäinen on jäte itsessään, ja toinen on jätteen jatkojalostus esimerkiksi uusiksi tuotteiksi tai polttoaineeksi jätetyypistä riippuen. Griffin tarjoaa ratkaisuja molemmilla osa-alueilla niin kunnille, yrityksille, maanomistajille kuin jätealan toimijoillekin.

– Etsimme aina taloudellisesti kannattavia, kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja asiakkaan haasteita, toimialaa ja paikallisia erityispiirteitä unohtamatta. Tavoitteemme on tuottaa arvoa jätteistä ja luoda yhdessä innovatiivisia ratkaisuja globaalin jäteongelman ratkaisemiseksi, Fraser-Vatto ynnää.

Griffinin ajattelutavan ja mission kehittää taloudellista kannattavuutta, kiertotaloutta sekä kestävyyttä edistäviä ratkaisuja, summaa yhteen erityisen hyvin sen englanninkielinen motto ”Waste is not to waste”. Jätteet eivät ole tuhlattavaksi.

Haku