Hyppää sisältöön

Fuusio, jonka ytimessä on asiakaskokemus

Fuusio, jonka ytimessä on asiakaskokemus

11.01.2022

Ulvilalainen sähkö- ja automaatioalan moniosaaja Satmatic Oy ja Kurikassa toimiva, Suomen suurimpiin muuntamovalmistajiin kuuluva Finnkumu Oy sulautuvat vuoden 2021 alusta virolaiseen Harju Elekter -konserniin. Fuusio vahvistaa yritysten asiakkailleen tarjoamaa osaamista entisestään.

Automaation moniosaaja Satmatic Oy ja yhtenä Suomen suurimmista muuntamovalmistajista operoiva Finnkumu Oy tunnetaan ensi vuonna nimellä Harju Elekter Oy. 


TEKSTI | LAURA PULLINEN   KUVA | SATMATIC

Satmaticin ja Finnkumun toimitusjohtaja Jan Osa luotsaa pitkän historian omaavien yritysten fuusiota Ulvilassa, Keravalla ja Kurikassa.

– Yhteishankkeita tehdään yhä enemmän, ja laajalle portfoliolle on kysyntää. Fuusio tukee tätä kehitystä, Osa selventää.

Satmaticin omistajuus siirtyi Harju Elekter -konserniin jo vuonna 2002, Finnkumun vuonna 2014. Yhteisen kattobrändin alle siirtyminen tapahtui konsernissa pari vuotta sitten. Tulevan vuoden vaiheessa yhtiöiden työntekijät ja sopimukset sekä Satmaticin y-tunnus siirtyvät Harju Elekter Oy:lle.

Osa uskoo, että asiakkaille fuusio tuo yhteistyöhön selkeyttä ja helppoutta.

– Osana konsernia ristiinmyynti selkeytyy, yhteishankkeet helpottuvat ja tuoteportfolio laajenee.

Vahva maantieteellinen synergiaetujen hyödyntäminen jatkuu niin Satakunnassa, pääkaupunkiseudulla kuin Pohjanmaallakin. Toimitusjohtaja kuvailee alueita sekä geologisesti että osaamiseltaan rikkaiksi.

– Länsirannikon alue on sähkö- ja automaatioteollisuudessaan korkeatasoinen. Ympäristö antaa hyvät lähtökohdat ja alueen osaavat ihmiset tekevät kehityksestä totta.

Kattavampi tuoteportfolio

Konsernin sisällä tuotevalikoimaa on yhdistetty jo aiemmin. Nyt portfoliota on mahdollista entisestään laajentaa. Asiakkaalle ostaminen helpottuu, kun konsernin palvelut voidaan käyttää laajasti hyväksi. 

Palvelujen laajentuessa tarvitaan myös lisää työvoimaa. Toimitusjohtaja Osa kertoo, että insinööriosaamista on jo nyt lisätty, samoin myyntihenkilöstöä.

– Ajassa, jossa moni vähentää työvoimaa, me olemme sitä voineet lisätä. Se tarkoittaa asiakkaalle parempaa asiakaspalvelua, Osa kertoo.

Toimitusjohtaja kiittelee kasvavaa henkilöstöään panoksesta korona-aikana. 

– Toimihenkilöiden etätyömahdollisuuksia jatketaan myös akuutin kriisin jälkeen. Tuotantoa ei etänä voi tehdä, mutta työntekijöiden asenne on ollut urhea. Tuotanto on pyörinyt terveysturvallisuudesta tinkimättä, kehuu Osa.

Asiakaspalaute on tärkeää

Tyhjiössä ei Satmaticin ja Finnkumun fuusiota ole tehty. Fuusioprosessin tueksi osallistettiin sekä asiakkaita että henkilökuntaa. Konserni teetätti kyselyn, jolla kartoitettiin kysymyksiä, pelkoja ja odotuksia muutokseen liittyen.

– Muutoksen myötä herää aina kysymys seurauksista. Me käännyimme itse asiakkaiden puoleen ja kysyimme, miten fuusio heihin vaikuttaa, Osa kuvailee.

– Laadimme – yhdessä alan konsulttien kanssa – kierroksen pohjalta vahvan ohjelman, jonka mukaan olemme edenneet, Osa kiteyttää. 

Asiakaskokemukseen on panostettu konsernissa jo ennen fuusiota. Tärkeä työkaluna on ovat asiakastyytyväisyyskyselyt.

– Käytössämme on nopea NPS-kyselymetodi, jossa asiakas voi antaa myös kirjallista palautetta, Osa kertoo.

Palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Jan Osa kuvailee, että palautteen julkaisussa oltiin ensin varovaisia.

– Aluksi esittelimme vain saamaamme positiivista palautetta. Ymmärsimme kuitenkin pian, että kaikesta palautteesta oppii ja se pitää myös näyttää. Siten rakennamme uskottavuutta ja luottamusta, Osa kuvailee.

Toimitusjohtaja Jan Osa Satmaticin valmistamien sähkökeskusrivistöjen luona.

Fuusio yhdistää Suomen huiput

KUVA | VIA RAMSTÉN

Satmatic Oy on Ulvilassa ja Keravalla toimiva sähkö- ja automaatioteknologian rakentaja, jonka valikoimaan kuuluvat muun muassa eri teollisuuden aloille suuntautuva keskusvalmistus, sähköisen liikenteen ratkaisut ja aurinkoenergia. 

Finnkumu Oy on Kurikassa toimiva yhtiö, jonka valikoima koostuu sähkönjakeluun tarkoitetuista puistomuuntamoista, pieni- ja keskijännitekojeistoista ja kaapelijakokaapeista. 

Fuusion myötä yhtiöt muodostavat Harju Elekter Oy:n 1.1.2021 alkaen. Virosta peräisin oleva pörssiyhtiö Harju Elekter AS on johtava keski- ja matalajännitteisten sähkö- ja automaatiolaitteiden valmistaja Baltiassa ja Skandinaviassa.

Miltä konserni näyttää fuusion jälkeen? Toimitusjohtaja Jan Osa kuvailee koko sähkö- ja automaatioalan kehitystä mielenkiintoiseksi. 

– Samalla kun päästöjä pienennetään, sähkön tarve nousee. Vaatimuksia lisää esimerkiksi sähköautojen määrän kasvu. Isoimmat latausverkostoprojektit ovat jo nyt tuottamiamme, kuvailee Osa.

Koko energiantuotanto on mullistuksessa. Enää ei ole vain tuottajia ja kuluttajia, vaan käyttäjä voi olla sekä että. Energia liikkuu moneen suuntaan, ja muutos tarvitsee optimointia ja ohjausta.

Haku