Hyppää sisältöön

Etätyön aika vaatii itsensä johtamista ja hyviä digitaitoja

Etätyön aika vaatii itsensä johtamista ja hyviä digitaitoja

2.03.2021

Laurea-ammattikorkeakoulun DigiPoint-hankkeen projektipäällikkö Pasi Hario uskoo, että itsensä johtaminen on työelämän taito, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

Digialustoilla tehtävän työn taitoja voi vahvistaa Laurea-ammattikorkeakoulun verkko-opinnoilla. Mielekkään työuran rakennussarja -opintokokonaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Teksti Elina Teerijoki  Kuva Juha Arvid Helminen

Viimeistään etätyöbuumin myötä on alettu ymmärtää, miten suuri merkitys työssä on itsensä johtamisella.

– Itsensä johtaminen on tulevaisuuden työelämätaito, jonka merkitys kasvaa, kertoo DigiPoint-hankkeen projektipäällikkö Pasi Hario Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Hario uskoo, että siirtymä konttoriajasta etätyöaikaan on alkanut. Ihmiset tulevat tekemään entistä suuremman osan töistään etäyhteyksien avulla, kun on nähty, että se jopa lisää työn tuottavuutta.

– Kääntöpuolena on, että työhönsä uppoutunut etätyöläinen voi uupua. Levosta huolehtiminenkin on osa itsensä johtamista, Hario muistuttaa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on DigiPoint-hankkeen puitteissa kehitetty verkko-opintoja, joissa voi perehtyä tulevaisuuden työelämätaitoihin. Ensimmäisenä valmistunut Mielekkään työuran rakennussarja -opintokokonaisuus koostuu kolmesta  eri osiosta: Osaajana tulevaisuuden työelämässä, Mielekäs elämä, motivoiva työura ja Itsensä johtamisen työkalut. 

Yhteistyössä Mielenterveys Interventions -yrityksen kanssa tehty kokonaisuus hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi videoita, podcasteja, pelillistäviä tehtäviä ja käytännön esimerkkejä. Hankkeen toisena uutena kokonaisuutena suunnitellaan digitaitojen ja -työkalujen opintokokonaisuutta, joka rakentaisi rajapinnan hankitun osaamisen ja digiperusteisen työelämän välille.

Opinnot avataan kaikille

Laurea avaa Mielekkään työuran rakennussarja -opinnot maaliskuun alussa ilmaiseksi kaikille, jotka haluavat kehittää työelämätaitojaan ja opiskella verkossa itsenäisesti. 

– Mielekkään työuran rakennussarja auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan jo hankittua osaamista, pohtimaan uran suuntaa ja treenaamaan itsensä johtamisen tekniikoita.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa DigiPoint-hankkeessa kohderyhmää ovat toisaalta nuoret, toisaalta akateemiset työnhakijat. Laureassa on tunnistettu akateemisten työnhakijoiden ryhmä, joilla on puutteita digitaidoissa: koulutus voi olla parin vuosikymmenen takaa, eikä tähänastinen työelämä ole tukenut digitaitojen ylläpitämistä. Sen sijaan nuorten kohderyhmässä tavoitellaan nuoria työnhakijoita, joilla on vain toisen asteen tutkinto. 

DigiPointin työelämäopinnot eroavat tavallisesta kurssista siinä, että osallistujat pääsevät puolen vuoden opintojensa aikana kiinni työelämään yrityskumppanien avulla.

– Yrityskumppaneillamme on aito tarve tietyille digiympäristön ratkaisuille. Kysymys on palvelumuotoilun ja ennakoinnin tyyppisistä tehtävistä. Voi puhua tulevaisuusmuotoilusta, Hario kertoo.

Kumppanien avulla osallistujille räätälöidään kehitystehtäviin liittyvät koulutuspaketit. Opiskelijat saavat myös yritysmentorointia ja ohjausta samalla kun he käyttävät taitojaan oikeiden haasteiden parissa.

Eräs yrityskumppaneista on ohjelmistoja koulutuksen tarpeisiin tekevä Eduix.

– Odotamme tältä yhteistyöltä paljon. Motivoituneet osaajat ja Laurean tuki palvelumuotoiluopinnoissa voivat tuottaa aivan uudenlaisia ideoita ja konsepteja vastauksena haasteeseemme, sanoo kumppanuusjohtaja Pauliina Halme Eduixistä.

Opinnot voi myöhemmin hyväksilukea, jos opiskelija jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Työelämään poluttuva opiskelija puolestaan saa osaamissertifikaatin. Parhaassa tapauksessa työ ja tekijä löytävät toisensa yritykselle tehdyn työn myötä.

WWW.LAUREA.FI/MIELEKASTYOURA

Haku