Hyppää sisältöön

Etäjohtamisen valmennusta sote-alan organisaatioille

Etäjohtamisen valmennusta sote-alan organisaatioille

4.01.2021

Kehittämispäällikkö Tarja Heinonen kertoo TAMKin uuden Sote Virtual Labin olevan oppimis- ja kehittämisympäristö sote-alan toimijoille, tutkijoille ja opiskelijoille. 

Tampereen ammattikorkeakoulu eli TAMK on tunnistanut sote-alan uudistuvia osaamistarpeita. Etäjohtamisosaamista kasvatetaan valtakunnallisessa Etänä Enemmän -hankkeessa.

TEKSTI | VALTTERI MÖRTTINEN   KUVA | SOTE VIRTUAL LAB

Etätyö on yksi vuoden 2020 koskettavimpia ilmiöitä. Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeen valmentajana toimiva yliopettaja Hannele Laaksonen kohtaa jatkuvasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilta yhä puuttuu teknologiavalmiuksia, välineitä ja joskus myös innostusta valmentautua uuteen tapaan johtaa ja tehdä työtä. 

– Videoneuvotteluihin saapuu osallistujia, jotka kirjoittavat vain chat-ikkunaan, koska heiltä puuttuvat sekä kamerat että mikrofonit. Jonkun luona ravaa asiakkaita, vaikka käynnissä pitäisi olla virtuaalitapaaminen, Laaksonen toteaa. 

Valmennuksen tarve kasvaa

Sote-alallakin tarve etätyöhön kasvaa. Esimiestyö painottuu etäjohtamiseen, ja moni hoitaja pitää yhteyttä asiakkaisiinsa videon kautta. 

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille  kaivattua etätyön valmennusta. Valmennus keskittyy etäjohtamiseen ja sote-alan henkilöstön tukemiseen poikkeustilanteessa etätyönohjauksen ja -vertaistuen avulla.  

– Etäjohtamista on ollut sote-alalla jo vuosia. Monet esimiehet yrittävät kuitenkin yhä toteuttaa sitä kuin lähijohtamistakin. Heiltä puuttuu oivallus siitä, mitä toiminnassa pitää muuttaa ja miten luodaan virtuaalisesti yhteisöllisyyttä ja luottamusta, Laaksonen summaa. 

Hanketta ideoitiin jo vuonna 2017, jolloin sen tarkoituksena oli vastata sote-uudistuksen muutoksiin. Yhteiskunnassa oli jo tuolloin havaittavissa heikko signaali etätyön määrän kasvamisesta tulevaisuudessa. Lopulta syntyi täysin alan digitaaliseen murrokseen keskittyvä hanke. Siinä etätyön osaamisvajeeseen pureudutaan valmennusryhmissä niihin osallistuvien ammattilaisten tarpeiden kautta. 

Koronakriisi pakotti myös valmennusryhmät  etätyöskentelyyn. Valmentajana toimiva lehtori Pirkko Kivinen toteaa, että se on lopulta tukenut valmennuksen sisältöä. 

Vaikka hanke onkin painottunut johtamiseen – osin siksi, että muutokset lähtevät aina johtamisesta – esimiesten lisäksi valmennusryhmissä on mukana myös työntekijöitä. Kivinen painottaa, että on tärkeää osata olla myös johdettavana. 

– Emme julista, että asiat pitää tehdä niin tai näin, vaan opimme samalla itsekin lisää. Kehitämme toimintamalleja yhdessä organisaatioiden kanssa, Kivinen lisää.

Ketteriä koulutussisältöjä 

Euroopan sosiaalirahaston ja STM:n rahoittamaan valtakunnalliseen hankkeeseen on osallistunut sote-alan henkilöstöä yli 50 organisaatiosta ympäri Suomea. Teemoja on tärkeätä edistää juuri nyt koronan takia, ja valmentajat kehittävät jatkuvasti oppimissisältöjä vastaamaan ajankohtaisiin ongelmiin. 

– Hankkeen tavoite ei ole poistaa tai väheksyä läheisyyden merkitystä, vaan vahvistaa luottamusta tilanteissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole vaihtoehto, Kivinen kertoo. 

Opit eivät häviä pandemian mukana. Etätyö on tullut jäädäkseen. 

– Olemme osa isoa yhteiskunnallista tarinaa. Tähän tarinaan pääsee yhä mukaan, kannustaa kehittämispäällikkö Tarja Heinonen, joka toimii myös valtakunnallisen hankkeen projektipäällikkönä. 

Monitieteisessä korkeakouluympäristössä teknologisten resurssien lisäksi tulosten seuranta on tehokasta. Hiljattain päättyneet hankkeen valmennusryhmät kestivät vuoden, joten kehitystä on mitattu jo valmennuksen aikana. 

Teknologia tukee osaamista

TAMK panostaa strategisesti uuden osaamisen ja toimintamallien kehittämiseen yhdessä työelämän kanssa. Pääkampukselle on elokuussa 2020 avattu Sote Virtual Lab. Heinonen kuvailee sitä etä-, digi- ja virtuaalisiin teknologioihin keskittyväksi tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöksi. Labissa kohtaavat yritykset, palveluntuottajat, tutkijat ja opiskelijat. 

Sote Virtual Labin tilat ja teknologiaratkaisut tarjoavat oppimisympäristön myös Etänä Enemmän -hankkeelle. Heinonen kutsuu kiinnostuneet teknologia-alan yritykset lähtemään mukaan yhteiskehittämiseen. 

– Sote Virtual Labissa kyse on teknologiasta ja sen hyödyntämisestä oman työn kehittämisessä. Laitteiden hallinnan ohella tuemme myös  työ- ja toimintakulttuurin muutosta, joka vaatii uudenlaista osaamista ja yhteistyön muotoja myös sote-alalla, Heinonen tarkentaa.

Tutustu lisää:
www.etanaenemman.fi
www.vlabforhealth.fi

Haku