Hyppää sisältöön

Esittävien taiteiden oppilaitosten juhlavuoden teemana Tulevaisuus Nyt!

Esittävien taiteiden oppilaitosten juhlavuoden teemana Tulevaisuus Nyt!

9.10.2023

Aika-sirkusmusikaali on Pukinmäen taidekoulujen yhteisön monitaideprojekti, jossa keskiössä on yhteistyö.

Taiteen perusopetus on eri taiteen alojen koulutus- ja harrastusmuoto, joka on kansainvälisesti ainutlaatuinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää. 

TEKSTI KAIJA-LEENA ALATALO JA ETOL RY | kuva JUHANI SALo, espoon sirkus- ja teatterikoulu ja kristiina tammisalo

Taiteen perusopetus tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada kokemuksia ja elämyksiä itseilmaisusta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. Taideharrastus vaikuttaa merkittävästi hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Turvallisessa ryhmässä omana itsenä toimiminen on nuorten sirkus- ja teatteritaiteen perusopetukseen osallistuneiden mukaan yleisin syy opiskella ja harrastaa taiteita. 

Opiskelun kautta opitaan luovuutta, ongelmanratkaisua, pitkäjänteisyyttä, tunneälyä, erilaisuuden hyväksymistä ja positiivista vuorovaikutusta. Juuri niitä ominaisuuksia, joita tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan, erityisesti nyt kun maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla.

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden teemana on viestiä taiteen kyvystä ylittää ajan ja paikan rajoitteet ja luoda katsetta kauemmas. Juhlavuoden kunniaksi sirkus- ja teatteritaiteen perusopetusta opiskelevat nuoret luovuttavat 13.10. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle julkilausuman, joka kantaa nimeä ”Sirkus- ja teatteriharrastuksen tulevaisuus on nyt!”. Nuoret esiintyvät myös Vantaan Martinussalissa 14.10. Näyttämöllä nähdään sirkuksen taikaa, taituruutta, teatteria ja esiintymisen iloa.

Tuhansia opiskelijoita

ETOL ry:n 25 jäsenoppilaitoksessa sirkusta ja teatteria opiskelee jo yli 6000 teatterin ja sirkuksen tulevaisuuden tekijää. Moni oppilaitos onkin vakiinnuttanut paikkansa sirkus- ja teatteritaiteen opetuksessa.

Circus Helsinki on Suomen suurin sirkuskoulu, joka tarjoaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Koulussa harjoittelee viikoittain yli tuhat oppilasta vauvoista eläkeläisiin ja aloittelijoista konkareihin. Opetusta tarjotaan viidellä eri kielellä. Koululla on myös taitava esiintyvä ryhmä, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Nuori kulttuuri -lähettiläs. Ryhmä esiintyy säännöllisesti sekä ulkomailla että Suomessa.

Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskossa opiskellaan sirkus- ja teatteritaidetta. Taiteenaloja yhdistävä sirkusteatteriopetus on Eskon oma tutkimuskohde. Eskossa opiskelee yli 600 kaikenikäistä innokasta ja taitavaa harrastajaa. Opetusta järjestetään eri puolilla Espoota. Esko etsii parhaillaan sirkus- ja teatteritaiteen opetus- ja esitystoimintaan omaa toimitilaa – Esko-taloa. Sirkus- ja teatteriesityksiä on vuosittain 20–30. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Vuonna 2024 on juhlavuosi, Esko täyttää 25-vuotta.

Yli 600 oppilaan Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskossa opiskellaan sirkus- ja teatteritaidetta.

Pukinmäen taidekoulut monitaidekouluna tarjoaa sirkuksen, teatterin, tanssin, musiikin, kuva- ja sanataiteen opintoja. TPO:n rinnalla kesäteatteriproduktiot ja taidekurssit osallistavat ja yhteisöllistävät Koillis-Helsingin alueen eri-ikäisiä harrastajia. Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuusorientoituneesti taidekoulujen yhteisö tuo Malmitalon näyttämölle joulukuussa Aika-sirkusmusikaalin, jossa oppilaiden ja opettajien yhteistyö ja yhdessä luominen ovat keskiössä. Taideopiskelijoiden työharjoittelujen ohjauksen ja monitaiteeseen liittyvien laajojen verkostojen kautta taidekasvatuksen kehittäminen on osa Pukinmäen taidekoulujen visiota.

Ilmaisukoulu Tuikkeessa opitaan monipuolisesti teatterin tekemisestä ja luodaan esityksiä, kuten esimerkiksi Lasten Halloween 28.10. Helsingin suurimmassa TPO-teatterikoulussa on tunteja 5-vuotiaista aikuisiin.

Circus Helsinki järjesti kansainvälisen YlösAlas-festivaalin vuonna 2018.

Teaterskolan DOT tarjoaa TPO:ta kaiken ikäisille ruotsiksi Helsingissä ja mahdollisuuden opiskella myös musikaalilinjalla. Teatterikoulua ylläpitää draaman osaamiskeskus DOT ry, jolla on pitkä historia kulttuuriperintötyön ja museopedagogiikan osaajana ja kehittäjänä.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on tarjonnut turvallisen sekä empatiaan ja luovuuteen kannustavan taideopetuksen myötä lapsille ilon ja onnistumisen kokemuksia vuodesta 1994 lähtien. 

Vieraita vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungista Oulusta

Oulun taidekoulu ja sen teatteritaiteen oppilaat lähtevät ETOLin 20-vuotisjuhliin sen pitkäaikaisena jäsenkouluna liput liehuen ja Oulu2026:n lähettiläinä. Yksi Suomen vanhimmista ja monitaiteisimmista taidekouluista pyrkii edistämään taiteen kentän monialaista ymmärtämistä ja yhteistyötä eri taiteenalojen välillä. Monitaiteellisuus näkyy oppilaitoksen tarjonnassa. Oppilailla on mahdollisuus opiskella lukuisia taiteenaloja, kuten arkkitehtuuria, käsityötä, kuva-, media-, sirkus-, tanssi- ja teatteritaidetta. Nuorimmat oppilaat voivat aloittaa monitaideryhmissä. Laaja valikoima antaa jokaiselle mahdollisuuden löytää oman taiteellisen intohimonsa ja kehittyä koulun tarjoamien laajan oppimäärän opintojen myötä aina taiteen perusopetuksen lopputyöhön asti. ”Taiteen perusopetus avaa ovet taiteen ihmeelliseen maailmaan. Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus opiskella taiteen eri aloja, vaikka ei taiteen ammattilaiseksi tähtäisikään.

– Oulu2026 onnittelee Esittävien taiteiden oppilaitosten liittoa 20-vuotisesta toiminnasta. Toivotamme iloa, eloa ja esittämisen riemua tuleville vuosikymmenille, sanoo Piia Rantala-Korhonen, Oulu2026:n toiminnasta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja.

Hän toteaa, että taiteen perusopetukseen tarvittaisiin paljon lisää resursseja ja joustavia opiskelumuotoja, jotta opinnot eivät lopu esim. murrosiän myrskyissä. Hän iloitsee siitä, että Oulun peruskouluissa on Kulttuuripolku, joka tarjoaa taide-elämyksiä kaikille oppilaille. Oulun taidekoulun kaltaisilla monitaiteellisilla oppilaitoksilla on tärkeä rooli taiteen ja taidekasvatuksen kehittämisessä Pohjois-Suomessa. Kulttuuripääkaupunkivuoteen Oulun taidekoulu valmistautuu ilolla ja maineensa veroisella rohkeudella. Monitaiteellisuus tulee olemaan vahvasti esillä myös jatkossa – tulevaisuuden taiteentekijöitä tehdään täällä ja nyt.

www.etol.fi

www.taidekoulut.fi

www.esko.fi

www.circushelsinki.fi

www.teatteri-ilmiö.fi

www.ilmaisukoulutuike.fi

www.teaterskolandot.fi

www.ouluntaidekoulu.fi

www.tikkurilanteatteri.fi

www.oulu2026.eu

Haku