Hyppää sisältöön

Esihenkilöllekin on tukea tarjolla

Esihenkilöllekin on tukea tarjolla

21.09.2021

YTYn työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluodon mukaan päänvaivaa esihenkilöille tuottavat erityisesti jatkuvasti uudistuva työlainsäädäntö ja työehtosopimuksien määräykset.

Esihenkilöt kokevat monesti olevansa yksin työnsä haasteiden kanssa. Asiantuntevaa apua on kuitenkin saatavilla esimerkiksi Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:stä.

TEKSTI | TUOMAS I.LEHTONEN  KUVA | YTY RY

YTYn työmarkkinajohtaja Sirpa Leppäluoto on hoitanut yritysten lakiasioita kahden vuosikymmenen ajan ennen siirtymistään YTYyn. Tuossa ajassa esihenkilönä työskentelyyn liittyvät haasteet ovat tulleet erittäin tutuiksi. Leppäluoto on havainnut, että työyhteisössä esihenkilö kokee usein jäävänsä yksin yrityksen johtoportaan ja työntekijöiden väliin. 

– Esihenkilö on työnantajan edustaja. Tämä luo oman jännitteensä esihenkilön ja työntekijöiden välille. Toisaalta yrityksen johto voi edellyttää esihenkilöiltä ja muilta ylemmiltä toimihenkilöiltä kohtuutontakin venymistä esimerkiksi työajan ja työn määrän osalta, Leppäluoto kertoo.

Monipuolista tukea ja edunvalvontaa

Leppäluodon mukaan YTY on perustettu tukemaan esihenkilöitä ja muita ylempiä toimihenkilöitä. Liitto tekee aktiivisesti kollektiivista edunvalvontatyötä. YTYn keskeisenä strategisena tavoitteena on kuitenkin jäsenistön henkilökohtainen tukeminen sekä edunvalvonta. YTYllä työskentelee viisihenkinen edunvalvontatiimi, jonka osaaminen on esihenkilö- ja asiantuntijajäsenten käytössä jokaisena arkipäivänä. YTYn juristit tavoittaa näppärästi puhelimitse ja sähköpostitse.

– Esihenkilöille tuottavat päänvaivaa erityisesti jatkuvasti uudistuva työlainsäädäntö ja työehtosopimuksiin liittyvät määräykset. Jäsenet haluavat esimerkiksi varmistaa, miten tulisi menetellä kehitys- ja palkkakeskusteluissa tai mikä on oikea tapa puuttua kiusaamiseen. Esihenkilöille on tärkeää saada vahvistus sille, että he toimivat alaisiaan kohtaan oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja kannustavasti. Meille tällaiset asiat ovat hyvin tuttuja, joten pystymme auttamaan nopeasti, Leppäluoto alleviivaa.

Esihenkilö kokee usein jäävänsä yksin työntekijöiden ja johdon väliin.

Sirpa Leppäluoto

Esihenkilöt kysyvät apua myös yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa sekä johtaja- ja kilpailukieltosopimuksissa.

– Monesti avullemme on tarvetta myös omiin työehtoihin, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Jäsenemme voivat aina valita vapaasti haluavatko he kertoa omasta jäsenyydestään työpaikallaan. Voimme olla heidän tukenaan näkyvästi tai toimia taustalla hiljaisena neuvonantajana, korostaa Leppäluoto.

Runsaasti vastinetta jäsenmaksulle 

Vain noin parin kympin  suuruisella kuukausimaksulla jäsenet saavat käyttöönsä asiantuntevan lakituen ja edunvalvonnan, tukea arjen työhaasteisiin sekä mahdollisuuden osallistua liiton järjestämiin koulutuksiin. Jäsenyyteen sisältyy vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä mahdollisuus kuulua KOKO-työttömyyskassaan. Lisäksi YTYn jäsenetuihin sisältyvät kumppanien tarjoamat edut.

– Moniin muihin liittoihin nähden jäsenyytemme on edullinen. Sen tuoma arvo voi olla kuitenkin suuri. Esimerkiksi riitatapauksissa lakituen arvo voi nousta helposti tuhansiin euroihin. Jäsenyyden tulee kuitenkin olla voimassa ennen riidan perustetta, Leppäluoto huomauttaa.

YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan. YTYyn kuuluu noin 11 600 jäsentä, jotka toimivat esimerkiksi teknologiateollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla, finanssi-, kuljetus- ja kaupan alalla sekä teollisuuden palveluksessa.

Haku