Hyppää sisältöön

Esihenkilö – muista ihminen muutoksessa

Esihenkilö – muista ihminen muutoksessa

22.11.2022

Verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa käytännönläheisen paketin esihenkilöille työpaikan erilaisten muutosten läpivientiin, kertoo Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.

Organisaatioissa tapahtuu jatkuvana virtana muutoksia, joiden pyörteissä ihmisten tarpeet tuppaavat unohtumaan. Ammattiliitto Pro rakentaa LVI-TU:n ja INFRA ry:n kanssa kaikille avointa verkkokoulutusta, jonka avulla esihenkilö voi suunnitella muutokset niin, ettei yksilö putoa kelkasta.

TEKSTI | MIA HEISKANEN   KUVA | ANNI HARTIKAINEN

Ammattiliitto Pron verkkokoulutuskokonaisuuden primus motorina toimii palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen

– Havaitsin joitain vuosia sitten, että merkittävä syy ihmisten putoamiseen ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle on se, etteivät he pysy mukana työpaikkojen muutoksissa. Kokemukseni mukaan muutosprosessit toteutetaan organisaatioissa usein pelkästään teknisellä tasolla. Ihmiset ja muutoksiin liittyvät psykologiset tarpeet muutoksen eri vaiheissa unohtuvat. Siitä voi seurata pahimmillaan uupumista, sairaslomia, irtisanoutumisia ja ennenaikaisia eläkkeitä, joista puolestaan kumuloituu kustannuksia niin yksilölle, organisaatiolle kuin koko yhteiskunnalle.

Prossa haluttiin lähteä tukemaan työyhteisöjä ja esihenkilöitä muutosten läpiviennissä omalla koulutuskokonaisuudella. Koulutus on kaikille avoin verkkokurssi, joka tullaan tarjoamaan sen valmistuttua verkkokoulutuksena Pron ja sen yhteistyökumppaneiden sivuilla. 

– Yksi keskeinen tehtävämme on rakentaa avoimesti ja vastuullisesti reilua työelämää yhdessä muiden liittojen kanssa. Tämä koulutuskokonaisuus on hyvä esimerkki työnantajaliiton kanssa tehtävistä kehityshankkeista.

Verkkokoulutus toimii oppaana muutosmatkalla

Koulutus kulkee nimellä MUTSI – muutoksen tuki sinulle. Kantavana ajatuksena on, että muutos on matka, jonka oppaana MUTSI toimii. 

Kun organisaatio ja yksilö ovat muutosten keskellä jatkuvassa stressitilassa ja muutosten johtaminen ontuu, syntyy helposti negatiivinen kierre, joka syö jaksamista ja työn tuottavuutta. Ja toisin päin, jos ihmiset osataan osallistaa osaksi muutosta ja kirkastaa sen merkitys mahdollisimman selkeästi, ei tulevaisuus näytäkään enää niin pelottavalta. Se auttaa jaksamaan paremmin työssä. 

– Koulutuksen keskiössä ovat muutosten suunnittelu, viestintä, ihmisten osallistaminen ja sitä kautta positiivisen kierteen aikaansaaminen työyhteisössä, Pyykönen valottaa.

Muutosprosessiin liittyy aina erilaisia tunteita

MUTSI tarjoaa käytännönläheisen paketin esihenkilölle työpaikan erilaisten muutosten läpivientiin. Materiaali koostuu mallipohjista, videoista, käytännön ohjeista, vinkeistä ja käsikirjoista, joiden avulla muutoksen voi suunnitella alusta loppuun muutoksen koosta riippumatta. 

– Mielestäni keskeistä on nostaa esille muutoksiin liittyvä psykologinen prosessi teknisen muutosprosessin rinnalla. Aina ei tulla ajatelleeksi, että muutokseen liittyy aina yksilötasolla erilaisia tunteita ja kokemuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten valmiita ihmiset ovat valmiita hyppäämään siihen mukaan. Joku on siihen heti valmis, kun taas toinen vastustaa sitä viimeiseen saakka. Siksi psykologisen prosessin huomioiminen on tärkeää.

Verkkokoulutuksessa painotetaan myös viestinnän merkitystä työympäristössä, johon on tarjolla kättä pidempää muun muassa muutosviestinnän oppaan muodossa. 

– Viestintä on avainasemassa muutoksen onnistumisessa. Toistoa, toistoa ja toistoa tarvitaan koko muutosmatkan ajan eri kohderyhmille suunnattuna. 

Moni esihenkilö pohtii myös, miten ihmiset saa ylipäätään mukaan muutokseen ja innostumaan siitä. Siihenkin Pyykönen lupaa käytännön läheistä tukimateriaalia MUTSI:n sisällöissä.

Hyvässä yhteistyössä

Verkkokoulutusta ei luoda suinkaan suppilossa Pron sisällä, vaan aivan kuten muutoinkin, tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. 

– Suunnittelemme ja rakennamme verkkokoulutuskokonaisuutta yhdessä työnantajaliitto LVI-TU:n,  INFRA ry:n ja teknisen kumppanimme Faros & Com Oy:n kanssa. 

Pyykönen kertoo, että koulutuksen työstäminen on ollut opettavainen ja antoisa matka. 

– Siitä iso kiitos kumppaneillemme. Toivon, että hyvä fiilis näkyy lopputuloksessa, jonka tulemme näillä näkymin avaamaan käyttäjille vuoden vaihteessa. 

Pyykösen suurin toive on, että MUTSI herättäisi esihenkilöt siihen, ettei ihmisiä saa unohtaa muutosprosessien pyörteissä. 

– Toivottavasti koulutus tarjoaa myös oivalluksen siitä, että muutosmatka kannattaa aina suunnitella hyvin ja ihmiset tarvitsevat erilaista tukea muutoksen eri vaiheissa.

Muutoksen tukipilari

  • Usein ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavat työympäristön muutokset, joissa ihminen ei pysy mukana. 
  • Valitettavan usein yritysten muutosprosessien keskellä työtekijöiden psykologiset tarpeet unohtuvat. 
  • Ammattiliitto Pro haluaa tukea omalla koulutuskokonaisuudella työyhteisöjä muutosten läpiviennissä. 
  • Koulutus on kaikille avoin, ja se tullaan tarjoamaan verkkokoulutuksena tammikuussa 2023.

proliitto.fi/mutsi

Haku