Hyppää sisältöön

Entistä paremmaksi johtajaksi

Entistä paremmaksi johtajaksi

10.01.2022

Asiantuntija Jani Suonperän, koulutusasiantuntija Ira Karlströmin ja valmennuspäällikkö Ina Tiittulan mukaan Business Collegen koulutus auttaa koulutettavia arvioimaan itseään johtajina ja vahvistamaan kehitystä kaipaavia osa-alueita.

Business College Helsingin JET-koulutus antaa osallistujille uusia ideoita ja tehokkaita työkaluja johtamiseen. Käytännönläheinen koulutus tukee kehittymistä johtamisen eri osa-alueilla.


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Business Collegen johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kestää noin vuoden verran. Lähiopetusta on noin kerran kuussa.

– Koulutus on tarkoitettu johtajille ja johtamistehtävissä toimiville asiantuntijoille. Osaaminen osoitetaan käytännön johtamistyössä omalla työpaikoilla, avaa koulutusasiantuntija Ira Karlström Business Collegesta.

Tutkinnon aikana koulutettavat suunnittelevat ja organisoivat oman yrityksen tai vastuualueensa toimintaa ja johtavat sitä tavoitteellisesti. He suunnittelevat kehittämishankkeita ja johtavat suunnitelmien viemistä käytäntöön.

– Työpaikoilla tehtävän kehittämistyön lisäksi opiskelijat opiskelevat verkon välityksellä sekä koulutuspäivinä Business Collegessa. He saavat lähikoulutuksessa sparrausta tutkinnon aiheisiin sekä impulsseja osaamisen kehittämiseen, Karlström sanoo.

Johtamistutkinnon suorittaminen Business Collegessa on edullista. Oppisopimuksella opiskellessa osallistumismaksu on 250 euroa ja muutoin 650 euroa. Pääosan koulutuksen kustannuksista maksaa valtio.

Johtamisen ytimessä 

Valmennuspäällikkö Ina Tiittulan mukaan johtajakoulutus palveli erinomaisesti sekä hänen omia että Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry:n tarpeita. Yhdistykseen kuuluu noin 950 jäsentä.  

– Jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti, ja toimin noin 90 intohimoisen valmentajan esimiehenä. Valmentajat toimivat yhdistyksessä oman toimensa ohella, mikä tuo erityispiirteitä johtamiseen, Tiittula toteaa.

Ison porukan johtaminen vaatii paljon työtä taustalla. Tiittula pystyi käyttämään johtajakoulutuksen aikana tehdyt tehtävät oman johtamisensa ja organisaation kehittämiseen. 

Ydinasiat ovat johtamisessa samoja, onpa kyseessä pieni tai suuri yritys. 

HAC ry:n valmennuspäällikkö Ina Tiittula

– Osallistuin myös kaikkiin lähipäiviin, koska halusin oppia mahdollisimman paljon. Sain niissä uusia ajatuksia ja sparrausta omaan arjen työhön. Koulutuksesta kertyi hyvää materiaalia, jota olen hyödyntänyt työssäni myös jälkeenpäin.

Lähiopiskelupäivinä Tiittula pääsi tutustumaan muihin kurssilaisiin, jotka edustivat erilaisia yrityksiä ja organisaatioita.

– Oli mielenkiintoista havaita, että ydinasiat ovat johtamisessa samoja, onpa kyseessä pieni tai suuri, paikallisesti tai globaalisti toimiva yritys. Samat periaatteet pätevät, kun puhutaan vaikkapa osallistamisesta, vahvuuksien sekä resurssien johtamisesta tai verkoston kuulemisesta, Tiittula kertoo. 

Itsensä arviointia 

Asiantuntija Jani Suonperä työskenteli Business Collegen koulutuksen aikana Kaapelin Mediakeskus Oy:ssä. Nyt hän on töissä Digi- ja väestötietovirastossa. Kumpikin organisaatio pyrkii vahvistamaan kansalaisten digiosaamista.

Digi- ja väestötietovirasto on uusi organisaatio, johon on yhdistetty Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Se aloitti toimintansa vasta kuluvan vuoden alusta. 

– Johtajakoulutuksesta on ollut paljon hyötyä nykyisessä tehtävässäni, jossa olen mukana johtamassa isoa muutosta. Se on moniulotteista ja hyvin erilaista kuin vanhakantainen ylhäältä alas johtaminen, Suonperä sanoo.

Suonperän mukaan Business Collegen johtajakoulutus haastoi miettimään omaa johtamista ja työskentelyä. Esiin nousi monipuolisesti erilaisia aiheita, joihin pystyi peilaamaan omaa johtamistaan.

– Tehtävät ja niihin liittyvä henkilöstöltä pyydetty palaute auttoivat arvioimaan itseä johtajana. Työskentely auttoi tunnistamaan, mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä. Toisinaan sain myös vahvistusta jo olemassa olleille näkemyksille johtamistavastani.

Työkaluja johtamiseen

  • Business College Helsingin JET on johtajille, esimiehille ja johtamistehtävissä toimiville asiantuntijoille suunnattu koulutus.
  • Tutkinnon opetuskielenä on suomi, opinnot kestävät noin vuoden ja lähiopetusta on 10-12 päivää. 
  • Tutkinto suoritetaan näytöillä omassa käytännön johtamistyössä. 
  • Toteutukset syksyisin ja keväisin. Seuraavat opinnot alkavat viikolla 40. 

Haku