Hyppää sisältöön

Ennakointi ehkäisee sisäilmaongelmia

Ennakointi ehkäisee sisäilmaongelmia

23.03.2021

Loop One -mittalaite tutkii reaaliaikaisesti muun muassa sisäilman hiilidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksia.

Sisäilmaratkaisuja tarjoavan Loopshore Oy:n tavoitteena on tehdä rakennukset käyttäjilleen terveellisiksi ja turvallisiksi yksi kerrallaan. 

Teksti Jukka Nortio  Kuva Eino Ansio

Loopshorella on toimialallaan valtava työmaa, sillä pelkästään sisäilmaongelmaisia kouluja on Suomessa noin 500. Oppilaat ja opettajat joutuvat ensin kärsimään ongelmista ja sitten siirtymään väistötiloihin, kun asiaan vihdoin puututaan. Joskus on käynyt niinkin, että myös väistötiloissa on kohdattu samoja ongelmia sisäilman kanssa.

– Idea yritykseen syntyi siitä, ettei usein ollut varmaa tietoa, minne lapset viedään minäkin päivänä kouluun, kertoo toimitusjohtaja Janne Edgren kollegoidensa kanssa perustamansa yrityksen alkuajoista. 

Sisäilmaongelmiin on perinteisesti puututtu vasta sitten, kun ne ovat jo päässeet tapahtumaan.

– Tein juuri laajan seurantakartoituksen koulussa, jossa oli havaittu haitallista mikrobikasvua ja ryhdytty toimenpiteisiin. Selvitimme, onko sisäilma parantunut ja miten koulun työntekijät ovat muutoksen kokeneet, Loopshoren rakennusterveysasiantuntija Kari Yli-Muilu sanoo.

Mittaamisella suuri merkitys

Korjaavat toimenpiteet eivät yksin riitä. Pilaantunut sisäilma on altistanut usein rakennuksessa työskenteleviä pitkään ja aiheuttanut monenlaisia vaivoja. Edgrenin mukaan tilanne on kuitenkin lohdullinen: ongelmat tunnistetaan ja niiden ehkäisyyn on tehokkaita keinoja.

Sisäilmaolosuhteiden asianmukainen mittaaminen ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat avainasemassa ongelmien torjunnassa.

– Maaliskuussa 2021 lanseeraamme omaa tuotekehitystä olevan, ainutlaatuisen Loop One -mittalaitteen ja palvelun. Mittaamme sisäilmasta yhdeksää eri suuretta. Kun seuraamme rakennuksen sisäilmassa tapahtuvia muutoksia pitkällä aikavälillä, voimme ennakoida sisäilmaongelmia, Edgren korostaa.

Loop One -mittalaite tutkii reaaliaikaisesti sisäilman ominaisuuksia kuten lämpötilaa, kosteutta sekä hiilidioksidin, hiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrää. Mitatut tiedot välitetään matkapuhelinverkon välityksellä Loopshoren palveluun, jossa dataa aletaan analysoimaan tarkasti.

Analyysissä yhdistetään ilmanlaadusta kertovat suureet tilojen käytöstä kertovaan dataan, minkä perustella voidaan sitten päätellä rakennuksen mahdolliset ilmanlaatua koskevat riskit. Loopshoren palvelu raportoi ilmanlaadusta ja antaa mahdollisia hälytyksiä esimerkiksi kiinteistöhuoltoyritykselle.

Arvokasta tietoa sisäilmasta

Mitattua tietoa voidaan hyödyntää sisäilman parantamiseen ilmastointia säätämällä ja energiankäyttöä optimoimalla. Tietoa käytetään myös kuntotutkimusten pohjana.

– Tuotamme kiinteistöjen ilmanlaadusta arvoa tiloissa työskenteleville, tilojen ylläpitäjille ja tilojen omistajille, Edgren toteaa.

Arvoa syntyy, kun rakennusten ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja sisäilmaongelmia ehkäisemällä vähennetään sairauspoissaoloja.

Kyse on myös tilojen haltijoiden ja omistajien vastuullisuudesta. Ilmanlaadusta huolehtiminen on osa yritysten vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, jolla taataan työntekijöille terveelliset työskentelyolosuhteet aina ja kaikkialla.

Loop One -mittalaitteita ja palvelua on testattu puolen vuoden ajan muun muassa Helsingin Pasilassa sijaitsevassa kauppakeskus Triplassa. Mittadata on jaettu Helsingin Yliopistolle tutkimuskäyttöön, ja käytöstä on saatu hyviä kokemuksia.

Haku