Hyppää sisältöön

Energiatehokkuus vauhdittaa matkaa hiilineutraaliuteen

Energiatehokkuus vauhdittaa matkaa hiilineutraaliuteen

16.12.2021

Hiilineutraaliuteen tähtäävän tavoitteen saavuttaminen on Borealiksen energiapäällikkö Jari Salosen ja toimitusjohtaja Salla Roni-Porasen mukaan täysin mahdollista.

Muovilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Borealis Polymers Oy tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Yhtiö on laatimassa tiekarttaa päästäkseen tavoitteeseen.


TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN  KUVA | ISMO HENTTONEN

Borealiksen tuotantolaitokset levittäytyvät laajalle alueelle Kilpilahdessa kymmenen muun yrityksen kanssa. Aluetta halkovat putkistot kuljettavat raaka-aineita yritysten välillä ja tuovat niille synergiaetuja.

– Tarvitsemme yhteistyötä naapurissa toimivien yritysten kanssa ympäristövaikutusten vähentämiseksi, katsoo yhtiön toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen.

Tuorein yhteisponnistus on pian valmistuva voimalaitos, joka on oiva esimerkki kiertotalouden tärkeydestä. Voimala hyödyntää paikallisia jätevirtoja ja vähentää alueen ulkopuolelta tulevien fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.  

Kehityksellä tuloksia 

Suomen kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraaliutta reilussa 25 vuodessa. Borealiksen tiekartassa on lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä.

– Olemme parantaneet laitosten luotettavuutta järjestämällä koulutuksia ja kehittämällä henkilöstön osaamista jatkuvan parantamisen hengessä, kertoo energiapäällikkö Jari Salonen.

Osaamisen kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen on puolittanut soihdutuksien määrän suurimmassa tuotantoyksikössä, eli olefiinituotannossa. Borealis-konserni on myös investoinut järjestelmällisesti ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja energiansäästöön Porvoon toimipaikassa. Uusia tekniikoita otetaan käyttöön viiden vuoden välein seisokkien yhteydessä.

Etänä keskellä Suomen kauneinta luontoa

  • Borealiksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
  • Porvoon yksiköllä on oma energianhallintajärjestelmä. Laitosten energiatehokkuutta seurataan jatkuvasti.
  • Toimipaikalla toteutetaan jatkuvasti energiatehokkuutta parantavia
    investointihankkeita. 

Yrityksessä on meneillään lukuisia energiansäästöhankkeita. Parhaana Roni-Poranen pitää projektia, jossa olefiinituotantoon suunnitellaan isoa krakkausuunia, jolla korvattaisiin pari pienempää. Moderni tekniikka merkitsee energiansäästöä ja samalla hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Vireillä on myös hanke, jossa tavoitteena on ottaa talteen soihtuun meneviä virtauksia ja hyödyntää hiiltä höyryntuotantoon. 

Borealis on sitoutunut vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen vuodesta 2003 alkaen. Vuoteen 2030 mennessä käytetystä sähköstä puolet on määrä olla uusiutuvaa sähköä ja energiatehokkuuden on tarkoitus parantua 20 prosentilla. Borealis, Neste ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöt selvittelevät parhaillaan hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Salosen mukaan hukkalämpö voisi kattaa noin neljänneksen pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.

Uusia syöttöaineita 

Biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä tutkitaan yhtenä vaihtoehtona hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Hiilineutraalien ratkaisujen ja uusien teknologioiden löytämiseksi tarvitaan yhteistyötä muiden kemianjättien, asiakkaiden ja toimittajien sekä yliopistomaailman tutkijoiden kesken.

– Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2045 mennessä on kova tavoite, mutta ihmiskunta on aina löytänyt ratkaisuja mahdottomilta tuntuviin ongelmiin, Roni-Poranen toteaa toiveikkaana. 

Muovia tulisi käyttää niissä kohteissa, joissa se on selvästi muita materiaaleja parempi. Esimerkiksi autoteollisuudessa muovit vähentävät polttoaineen kulutusta ja samalla ilmastopäästöjä. Useissa lääketieteellisissä sovelluksissa muovit ovat korvaamaton vaihtoehto. Ruokapakkauksissa ne takaavat säilyvyyden ja hygieenisyyden. Juomavesi- ja sanitaatioverkostoissa muovi on kestävä materiaali, joka vähentää merkittävästi vesihävikkiä.

Yhtiö investoi muovien kierrätykseen liittyvään tutkimukseen. Lopputuotteen kierrätettävyys halutaan ottaa huomioon jo tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa käyttämällä vain yhtä muovilaatua.

– Muovin kieltäminen ei ole ratkaisu, vaan on luotava uusia keinoja kiertotalouden toteuttamiseksi. Muovi ei kuulu luontoon, sinne se päätyy ihmisten käyttäytymisen seurauksena. Tarvitaan asennekasvatusta ja poliittisia päätöksiä, jotta muovi saadaan kiertämään, haastateltavat katsovat. 

Haku