Hyppää sisältöön

Energiatehokas ratkaisu takaa säästöjä kuluihin

Energiatehokas ratkaisu takaa säästöjä kuluihin

3.06.2021

Sähköinsinöörin asiantuntijatehtävät sijoittuvat toimistolle sekä työmaalle. Projektipäällikkö Mikko Salovaara ja projekti-insinööri Henri Valtonen työmaalla työn touhussa. 

Taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioon ottava elinkeinoelämä on menolippu tulevaisuuteen. Planproofille tärkeitä arvoja ovat laadukas työn jälki, asiakkaan luottamus sekä korkea tietotaito. 

Teksti Maiju Korhonen  Kuva Marja Seppälä

Suunnittelu- ja konsultointitoimisto Planproofissa on huomattu, että vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat olleet kuuma puheenaihe erityisesti 2000-luvulla. Pärjätäkseen yritysmarkkinoilla palveluntarjoajan on osattava ottaa toiminnassaan huomioon paitsi yrityksen taloudellinen kantokyky, myös sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat elinkeinoelämään, kertoo Planproofin toimitusjohtaja Mikko Salovaara

– Omassa toiminnassamme vastuullisuus näkyy työntekijöiden vahvana tietotaitona ja työn laadun valvontana. Lisäksi nostamme asiakkaille esiin aina energiatehokkaat vaihtoehdot, jolloin pyrimme tekemään oman osuutemme hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. 

Kuluttajat yhä tietoisempia 

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Tästä syystä rakennusten energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen kohdistuukin kovia paineita ja odotuksia. Energia- ja ympäristötehokkuuden kannalta on tärkeää huomioida rakennusvaiheen lisäksi rakennuksen koko elinkaari, sillä valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. 

– Ihmiset haluavat tehdä entistä enemmän kestäviä valintoja, mikä luo paineita palvelujen tarjoajien puolelle. Jotta voimme varmistua asiakkaan saavan korkealaatuista palvelua, olemme mukana koko projektin elinkaaressa toteuttaen sen aina esisuunnittelusta loppudokumentointiin saakka. 

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi Planproof tekee tiivistä yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Suunnittelu alkaa aina tilaajan näkökulmasta ja se toteutetaan tilaajan toivomilla ohjelmilla. 

– Tuotamme suunnitelmat, teemme laite- ja urakkakyselyt sekä kilpailutamme tarjoukset asiakkaille. Olemme kentällä valvomassa ja käyttöönottamassa asennuksia. Pidämme myös käyttöhenkilökunnan koulutuksia.

Kokonaisvaltaista suunnittelua

  • Planproofin projektit sijoittuvat rakennus-, teollisuus- sekä sähkönjakelusektoreille.
  • Rakennuspuolella suunnittelu painottuu erityisesti uudis- sekä saneerauskohteisiin.
  • Kohteiden suunnitte-lussa käytetään apuna 3D-mallinnusta.
  • Erityisosaamisalueina koneturvallisuus sekä räjähdysvaarallisten tilojen kosultointi.
  • Sähkönjakelusektorilla suunnittelun tukena ovat verkostolaskenta ja relesuojaus.
  • Ydinosaamisena sähköverkon kunnossapito, käyttö ja turvallisuus.

Hyvinvoiva työyhteisö 

Planproofilla laadukas työ syntyy vakavaraisessa ja hyvinvoivassa työyhteisössä, mistä tunnustuksena yritys on saanut korkeimman AAA-luottoluokituksen. 

– Tyytyväiset työntekijät näkyvät positiivisesti työn jäljessä ja hyvinvointi kuuluu myös työn ohessa käytävässä small talkissa. Liukuva työaika ja mahdollisuus tehdä etätyötä ovat kasvattaneet henkilöstön tyytyväisyyttä entisestään, sanoo Salovaara. 

Hyvinvoiva työyhteisö on myös kykenevä työskentelemään kovankin paineen alla. Kiireellisten aikataulujen puitteissa toteutettu työ ja joustaminen asiakkaan suuntaan laadusta tinkimättä ovat arvoja, joista pidetään vahvasti kiinni yrityksen toiminnassa. Henkilöstön tietotaitoa pidetään yllä säännöllisin koulutuksin ja erikois-alojen osaamista vaalitaan. 

– Muihin vastaaviin suunnittelu-ja konsultointitoimistoihin verrattuna olemme edelläkävijä erityistä huolellisuutta vaativissa koneturvallisuuden sekä räjähdysvaarallisten tilojen suunnittelutöissä. Vastuullisuus on kaiken perusta työskentelyssämme, koska turvajärjestelmissä virheisiin ei ole varaa, ynnää Salovaara. 

3D-mallinnus apuna 

Planproof on monialainen toimija, joka on saanut kiitosta muun muassa laadukkaasta suunnittelutyöstään, vahvasta ongelmanratkaisukyvystään ja ajantasaisesta tietotaidoistaan sekä joustavasta ja ystävällisestä asiakaspalvelustaan. 

Yrityksen toteuttamat projektit sijoittuvat rakennus-, teollisuus-sekä sähkönjakelusektoreille. Rakennussektorilla yritys toteuttaa sähkö-, turva- ja teletekniikan suunnitelmat uudis- sekä saneerauskohteisiin. Apuna suunnittelussa käytetään 3D-mallinnusta. 

– 3D-mallinnuksen avulla tehtävässä suunnittelussa asiakas näkee valmiin lopputuloksen jo työn suunnitteluvaiheessa. Törmäystarkasteluilla voidaan välttää asennusten päällekkäisyyksiä ja etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin jo ennen kuin suunnitelmat ovat ehtineet rakennustyömaille asti toteutukseen. 

Kun ongelmat ratkaistaan valmiiksi jo suunnittelupöydällä, se helpottaa huomattavasti urakan toteuttamista ja pienentää samalla asiakkaalle toteutusaikaisten kulujen osuutta, Salovaara sanoo. 

Haku