Hyppää sisältöön

Energiatehokas ilmanvaihto tuo suuria säästöjä

Energiatehokas ilmanvaihto tuo suuria säästöjä

10.05.2021

Interventin aluemyyntipäällikkö Ville Nummelin kertoo, että vanhan rakennuksen ilmanvaihtokoneen vaihtaminen energiatehokkaaseen säästää vuodessa kymmeniä tuhansia euroja.

Olosuhteet ovat tärkein asia kaikissa sisätiloissa, ja toimivalla ilmanvaihdolla on niihin suuri merkitys. Hyvä sisäilma on mahdollista tehdä myös energiatehokkaasti, moderneilla ja vaivattomasti asennettavilla laitteilla.

Teksti Vilma Timonen  Kuva Patrik Pesonen

Olosuhteista ei tingitä, se on aina lähtökohta meidän toiminnassamme, vakuuttaa Intervent Oy:n aluemyyntipäällikkö Ville Nummelin.

Intervent Oy on vuodesta 1995 asti toiminut ilmastointialan osaaja ja integroidulla jäähdytyksellä sekä ohjausvarustuksella toimitettujen ilmastointikoneiden pioneeri Suomessa. Yritys tuo maahan ruotsalaisen IV Produktin ilmanvaihtokoneita, ja on myös mukana niiden kehittämisessä. Laitteiden menestys perustuu jatkuvaan tuotekehitykseen ja elinkaarikustannusajatteluun. Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota ilmastointilaitteiden kehittämisessä ja valinnassa. IV Produktin strategiaksi otettiin jo vuonna 1994 LCC-kustannusten alentaminen ilmanvaihtokoneissa. 

– Hyvän sisäilman pystyy tekemään myös energiatehokkaasti. On tärkeää mieltää, että ensin on olosuhde ja sen jälkeen tulee energiatehokkuus, Nummelin jatkaa.

Tehokkuus tuo säästöjä

YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa Agenda2030:ssa on 17 tavoitetta, joista kolmen saavuttamiseen pystytään Nummelinin mukaan vaikuttamaan suoraan ilmanvaihtokoneen valinnalla. Nämä tavoitteet liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin, edulliseen puhtaaseen energiaan ja ilmastotekoihin. Esille nousevat sekä sosiaalinen, ekologinen että taloudellinen näkökulma. Sosiaalinen näkökulma liittyy esimerkiksi ihmiselle optimaaliseen sisälämpötilaan, ekologinen taas ilmanvaihtolaitteiden kulutukseen.

– Ekologisesti tarkasteltuna rakennuksiin menee 40 prosenttia energiankulutuksesta. Energiatehokkaimpia ilmanvaihtokoneita käyttämällä energiankulutusta voidaan Euroopassa vähentää vuosittain 361 terawattituntia (TWh). Se vastaa noin neljääkymmentä ydinreaktoria tai koko Ruotsin yhteenlaskettua energiankulutusta. Lisäksi energian hinta kohoaa jatkuvasti. 361 TWh:n energiansäästö tarkoittaa isoa määrää euroja.

ODS-tekniikalla varmuutta

Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuuden kannalta on olennaista se, paljonko laitteet käyttävät energiaa ilman liikuttamiseen, lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Laitteiston lämmöntalteenottokyky on tärkeä ominaisuus kylmässä pohjolassa, ja vertailu kannattaa tehdä aina samoista lähtökohdista. Tähän on olemassa standardi EN308. Kun vanhan rakennuksen ilmanvaihtokone vaihdetaan energiatehokkaaseen, on rahallinen säästö helposti kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Samalla kiinteistön arvo nousee. 

Uusi ilmanvaihtokone voidaan asentaa vanhaankin rakennukseen sen arkkitehtuuriin kajoamatta. Interventin suunnittelun lähtökohta on se, että laitteisto saadaan yleensä sisään tavallisesta ovesta. 

– Saamme tuotua täysin automatisoidun, toimintavalmiin laitteen sisään rakennukseen kuin rakennukseen, Nummelin lupaa.

Ilmastointilaitteiden energiatehokkuutta parantaa oleellisesti IV Produktin patentoima, pitkään tuotekehitykseen perustuva ODS-huurteenhallinta-automatiikka, joka hallitsee huurtumista optimaalisesti perinteisen sulatuksen sijaan. ODS pitää myös kiinteistön energiakustannukset kurissa, kun lämmön talteenottolaitteen sulattamiseen ei tarvita erillisiä esilämmityspattereita.

– Viime talvi oli hyvä koejakso. Meillä ei ollut ongelmia yhdenkään kohteen kanssa, jossa oli meidän huurteensulatusautomatiikka. Laitteiden toimintavarmuus on Pohjoismaissa 100 prosenttia, Nummelin kertoo.

Interventin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kunkin ilmanvaihtolaitteiston myyjä käy itse työmaalla ottamassa kohteen käyttöön ja osallistuu tarvittaessa myös toimintakokeisiin. Tuotteilla on kahden vuoden takuu, jonka aikana Intervent seuraa asentamiensa ilmanvaihtokoneiden toimintaa. Urakoitsijan kannalta tämä on helppoa ja tulee ajan mittaan edulliseksi. Useimmissa laitteistoissa on pilviseuranta, joka on asiakkaan käytössä heti takuuajan alusta lähtien. 

Interventin asiakas voi soittaa ja kysyä laitteista koko niiden käyttöiän ajan. Laitekokonaisuuksilla on CE-merkintä, ja niiden toimintavastuu on toimittajalla.

– Sen vastuun me haluamme ottaa. Meille on kunnia-asia, että laitteisto toimii, Nummelin päättää.

Haku