Hyppää sisältöön

Energiaremonttiin on vaihtoehtoja

Energiaremonttiin on vaihtoehtoja

13.12.2023

GEBO Finland Oy:n toimitusjohtajat Johan Karlstedt ja Vellamo Vilokki rakentavat kehityksen kärjessä olevia konsepteja ja innovatiivisia ratkaisuja taloyhtiöiden energiaremonttitarpeisiin.

Uusiutuvat synteettiset polttoaineet tuovat markkinoille hyviä sekä edullisia ratkaisuja energiaremontteihin. Energiatehokkuuden parantaminen lähtee taloyhtiön nettoenergiantarpeesta ja sen mukaisista järjestelmävalinnoista.

TEKSTI content house | kuva ninni west

Useissa suomalaisissa kiinteistöissä sekä taloyhtiöissä valmistaudutaan energiaremontteihin. Yli viisikymmentä vuotta toiminut GEBO Finland Oy tarjoaa järkeviä ja energiatehokkaita ratkaisuja sekä tuotteita taloyhtiöiden energiaremonttitarpeisiin.

– Jokaisen kiinteistön lämmitysjärjestelmä pitää suunnitella vastaamaan yksilöllisesti kohteen tarpeita. Kaikissa ratkaisuissamme lähdemme siitä, että järjestelmän käyttökustannukset tuovat mahdollisimman isot säästöt asiakkaalle, takaisinmaksuaika on lyhyt ja elinkaari pitkä, toteavat GEBO Finlandin toimitusjohtajat Vellamo Vilokki ja Johan Karlstedt.

Karlstedt on suunnitellut ja toteuttanut tuhansia energiaratkaisuja, ensimmäiset jo 1980-luvulla.

Asiakkaan tarpeet aina suunnittelun lähtökohtana

GEBO on kehittänyt kolmikantaisen toimintamallin, missä projektin alkuvaiheesta lähtien keskustelussa mukana ovat asiakastaloyhtiö tarpeiden määrittäjänä, työn toteuttava asennusliike sekä GEBO ratkaisun laatijana, laitetoimittajana ja integraattorina. Toimintamallin johtavana ajatuksena on säästää asiakkaan rahoja tinkimättä kuitenkaan energiatehokkuudesta ja lämmitystarpeesta.

– Tämä toimintamalli on saanut paljon kiitosta osapuolilta, sillä näin kaikilla on ajankohtainen tieto siitä, missä mennään, ja asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisemmin, kertoo Vilokki.

Suunnittelun lähtökohta on aina kohteen nettolämmöntarve ja siitä seuraava järjestelmien mitoitus. Energia ja huipputeho kannattaa erottaa toisistaan.

Tavoitteina ovat mahdollisimman isot säästöt, lyhyt takaisinmaksuaika ja pitkä elinkaari.

– Mitoittamalla lämpöpumppu 30 prosenttiin huipputehosta ja ottamalla pakkaspäivien piikit vaihtoehtoisesta järjestelmästä, kuten modernia tekniikkaa omaavasta HVO-kattilapaketista, järjestelmän hankintahinta tippuu puoleen verrattuna siihen, että olisi hankittu huipputehoinen maalämpöpumppujärjestelmä, Karlstedt kertoo.

Järjestelmä voidaan uusia myös vaiheittain sen mukaan, mitkä ovat kiinteistön taloudelliset rahkeet. 

– Ensin kiinteistön vanha kattila vaihdetaan uusiutuvaa polttoainetta käyttävään kondenssikattilapakettiin. Käytäntö on näyttänyt, että tällä saadaan vuositasolla jo 50 prosentin säästöt ja vähennetään päästöjä 90 prosenttia. Kun tämä on maksettu, projektia voidaan halutessa jatkaa suunnitteluvaiheessa huomioiduilla muilla ratkaisuilla, Vilokki kertoo.

Energiatehokkuus ratkaisee

Kaikista yksinkertaisimmassa ja edullisimmassa energiaremontissa vanha öljykattila korvataan 100-prosenttisesti uusiutuvaa polttoainetta tai biokaasua käyttävällä kondenssikattilapaketilla. Tämä päivitys riittääkin monille taloyhtiöille, eikä hybridijärjestelmää välttämättä tarvita.

– Vanhaa tekniikaa käyttävissä kattiloissa on aina huono vuosihyötysuhde ja näin ollen isot häviöt, Karlstedt kertoo.

Modernit, älykkäällä automatiikalla varustetut kondenssikattilat menevät pois päältä, kun kiinteistössä ei ole lämmöntarvetta. Kuuma vesi on puskuroitu lämminvesivaraajaan, joten sitä riittää. Näin syntyy isoja säästöjä, ja investointi on erittäin kannattava, kun takaisinmaksuaika on lyhyt.

Vantaalla sijaitsevan päiväkodin hybridijärjestelmän huipputeho otetaan HVO-kattilasta.

Uudet kattilat ja polttimet ovat huomattavasti aiempia ympäristöystävällisempiä, ja ne myös täyttävät EU:n asettamat energia- ja ympäristödirektiivit. Voidaan siis sanoa, että kattilatekniikka tai öljynpoltto ei ole häviämässä, polttoaine vain muuttuu.

Modernit kattilat myös polttavat polttoaineen puhtaasti, jolloin typenoksidien ja pienhiukkasten päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhan tekniikan kattiloilla. Uusiutuvia polttoaineita käyttäviin kattiloihin siirtymällä esimerkiksi kunnat voivat helposti edetä kohti energiatehokkuus- ja hiilineutraalisuustavoitteitaan.

Se, valitaanko taloyhtiön vanhan tekniikan tilalle hybridijärjestelmä vai päädytäänkö energiaremontissa järkevään kondenssikattilajärjestelmään, on kolmikantaisen suunnittelun lopputulos. Suunnittelussa otetaan aina huomioon kiinteistön teknisten reunaehtojen, taloudellisten realiteettien ja käyttäjätarpeiden ohella myös se, halutaanko taloyhtiöön lisäksi aurinkopaneeleja, sähkölämmitystä, kaukolämpöä tai lämpöpumppujärjestelmiä. 

Haku