Hyppää sisältöön

Energiankäytön älykäs ohjaus on tuottava sijoitus

Energiankäytön älykäs ohjaus on tuottava sijoitus

23.03.2021

Tuomas Qvick esittelee kiinteistön digitaalista käyttöliittymää Schneider Electricin Espoon pääkonttorilla.

Schneider Electric Finland Oy:n Tuomas Qvick patistaa kiinteistöjen omistajia investoimaan rohkeasti energiatehokkuuden parantamiseen. Älykkäällä energiajärjestelmällä voidaan vähentää olennaisesti sekä kiinteistön energiakustannuksia että sen hiilidioksidipäästöjä.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | SANNI HIRVONEN

Suomen tavoitteena on yltää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä rakennusten osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on 30 prosenttia ja kokonaisenergiankulutuksesta 35 prosenttia, joten tekemistä riittää. 

Schneider Electric Finland Oy:n kiinteistöteknologiayksikön liiketoimintajohtaja Tuomas Qvick pitää Suomen tavoitetta erittäin haastavana. Siihen voidaan hänen mielestään kuitenkin yltää muuttamalla merkittävästi rakennusten energiajärjestelmiä ja niiden koko elinkaaren aikaista käyttöä.

Qvickin mielestä hiilineutraaliutta edistävien muutosten tekemisessä keskeinen rooli on suuria kiinteistömassoja omistavilla toimijoilla, kuten suurilla kiinteistöomistajilla, kunnilla ja kaupungeilla sekä suurilla yrityksillä. Tällaisia, ei asumiskäytössä olevia rakennuksia, Suomessa on yli 200 000. 

– On selkeästi nähtävissä uusi trendi, jossa valveutuneet kiinteistömistajat ovat mukana rakennuksen teknologiavalinnoissa. Teknologiat nähdään jo kustannusten sijaan kannattavina investointeina, jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin ja alkavat tekemään tuottoa. Säästö- ja kestävyystavoitteiden lisäksi oikeilla teknologiavalinnoilla voidaan luoda paremmat työskentely- ja asumisolosuhteet kiinteistöjen käyttäjille, Qvick toteaa.

Tuottoja innovaatioloikasta

Markkinat muuttuvat nyt nopeasti. Energiamurros tuo lisää uusiutuvia energialähteitä kuten aurinko, tuuli ja hukkalämpö, ja teknologiat näiden valjastamiseksi kehittyvät vauhdilla. Kun energian tuotannon ja varastoinnin järjestelmät sekä perinteinen talotekniikka automatisoidaan yhteen, voi saavuttaa satojentuhansien eurojen vuosisäästöt.

– Rakennusten innovaatioloikka on tuottava investointi. Älykkäällä teknologialla voidaan välttää kustannusten syntymistä, ja monissa tapauksissa uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä voi tehdä rakennuksesta energiaomavaraisen ja hiilineutraalin.

Älykkään ohjauksen merkitys korostuu siirryttäessä fossiilisten energiamuotojen käytöstä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Haasteensa rakennusten energiatarpeen täyttämiseen tuo esimerkiksi se, että tuulesta ja auringosta saatavan energian määrä vaihtelee hyvinkin paljon.

Älykkäillä ohjausjärjestelmillä ja selkeillä käyttöliittymillä voidaan myös helpottaa taloteknisten järjestelmien valvontaa ja ohjausta.

– Tulevaisuuden älykkään rakennuksen ohjausta tulisi verrata kykyyn ajaa autolla. Kun olet oppinut ajamaan yhtä henkilöautoa, osaat ajaa kaikilla. Vastaavasti kiinteistönhallintajärjestelmän mittaristot ja ohjaimet voidaan suunnitella sellaisiksi, että niiden käyttäminen onnistuu kaikilta talotekniikan perustaidot omaavilta, Qvick kuvailee. 

Citycon näyttää suuntaa

Älykäs järjestelmä hyödyntää automaation mahdollisuuksia niin energian hankinnassa, varastoinnissa kuin käytössäkin. Esimerkiksi päivän aurinkoenergia voidaan varastoida ja käyttää yöllä, ja älykäs ohjaus voi tunnistaa kiinteistössä täysin hukkaan meneviä energiakuormia. Energiahukan vähentämisellä on suuri merkitys, sillä rakennuskannan käyttämästä energiasta jopa yli 30 prosenttia menee hukkaan. 

– Schneiderin näkemys on, että kiinteistöistä voidaan tehdä älykkäällä energiajärjestelmällä lähes täysin energiaomavaraisia ja hiilineutraaleja. Tämä edellyttää, että energiantuoton, varastoinnin ja kulutuksen järjestelmät ovat saumattomasti integroituja. Cityconin parhaillaan Espooseen rakennuttama Lippulaivan kaupunkikeskus tulee olemaan älykkäiden energiajärjestelmien ja talotekniikan innovaatioiden globaali suunnannäyttäjä. 

Teknologian hyödyntämisen merkitystä rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa korostetaan myös puolueettomien suomalaisten asiantuntijaryhmien tuottamassa ROTI 2021, eli Rakennetun omaisuuden tila -raportissa. Raportissa muun muassa todetaan, että älykästä teknologiaa hyödyntämällä voidaan välttää rakennuksen energiankulutuksen huippukuormia ja alentaa näin maksimitehon tarvetta 10–35 prosenttia. 

Megatrendit aidosti apuna

Uusiutuvan energiatuotannon lisääntyminen ja taloteknologioiden uudet innovaatiot lisäävät oleellisesti mahdollisuuksia vähentää rakennusten CO2-päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Rakennuksista voidaan kerätä anturien ja IoT-laitteiden avulla yhä tehokkaammin dataa käsiteltäväksi erilaisten tekoäly- ja koneoppimissovellusten avulla. Sähköteknologian ja akkuratkaisujen kehittyminen puolestaan tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia eri tuotantolähteistä saatavan energiankäytön optimointiin. Kun digitalisaation ja sähköistymisen mahdollisuuksia yhdistellään viisaasti, voidaan luoda aivan uudenlaisia tapoja säästää energiaa.

– Tavoitteenamme on toimittaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuottavat kiinteistöomistajille taloudellista lisäarvoa, mikä ei perinteisillä ratkaisuilla ole mahdollista. Älykkäällä ohjausjärjestelmällä rakennukset voidaan saada tuottamaan enemmän energiaa kuin ne kuluttavat. Datamäärää voidaan hyödyntää kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa. Tärkeää on myös se, että kiinteistöt ovat ihmisille mahdollisimman tehokaita, turvallisia, terveellisiä ja miellyttäviä käyttää.

Hyvä esimerkki digitalisaation ja uusien taloteknisten innovaatioiden tuomista mahdollisuuksista on Schneiderin Electricin Lidlin Järvenpään jakelukeskukseen toteuttama ratkaisu, joka ohjaa koko kiinteistön sähköenergiankulutusta. Järjestelmä kerää tietoja sään ja energiahintojen muutoksista ja niin sanotusti opettaa rakennuksen teknisiä järjestelmiä ennakoimaan sekä optimoimaan energiankulutusta.

Rakennuksen yhtenä erikoisuutena on jäähdytyksen ja lämmityksen yhdistäminen toisiinsa niin, että jäähdytyksen keräämä lämpö varastoidaan, jotta sitä voidaan hyödyntää myöhemmin lämmitykseen. Schneiderin toimittaman älykkään ratkaisun avulla Lidlin kiinteistöstä on pystytty tekemään hiilineutraali. Lidl on laskenut modernin teknologian ja optimoidun energiankäytön leikkaavan jakelukeskuksen energiakuluja noin 70 prosenttia.

70% pienemmät kustannukset isossa jakelukeskuksessa.

Maailman vastuullisin yritys

Ekologisuus ja vastuullisuus on jo vuosituhannen alkupuolelta lähtien ollut Schneider Electricin liiketoiminnan keskiössä. Yritys pyrkii vähentämään rakennusten hiilidioksidipäästöjä kehittämällä sähköistämistä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviä ratkaisuja.

Tänä vuonna vastuulliseen liiketoimintaan keskittyvä Corporate Knights -julkaisu valitsi Schneider Electricin arvostetun Global 100 -listansa kärkeen, eli maailman vastuullisimmaksi yritykseksi. Corporate Knightsin julkaisemalla listalla arvioitiin yli 8000 yritystä, joiden liikevaihto ylitti miljardi dollaria. Vuosi sitten Schneider Electric -konserni sijoittui listauksessa sijalle 29.

Corporate Knights valintakriteereissä tarkasteltiin muun muassa sitä, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa yritys tuottaa tai paljonko jätettä sen toiminnasta aiheutuu. Schneider Electric sai Corporate Knightsilta kiitosta erityisesti tavoitteestaan tuoda markkinoille tuotteita ja palveluita, jotka auttavat asiakkaita hallitsemaan energiantarvettaan tehokkaammin ja turvallisemmin.

Schneider Electric on kansainvälinen, yli 100 maassa toimiva konserni. Yhtiöllä on noin 135 000 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 27,2 miljardia euroa. Schneider Electric Finland Oy:n pääkonttori on Espoossa, ja Suomessa yritys työllistää noin 500 energianhallinnan ja automaation asiantuntijaa.

Haku