Hyppää sisältöön

Energia-alan murros vaatii erityisosaamista

Energia-alan murros vaatii erityisosaamista

26.01.2021

Toimitusjohtaja Frans Jokinen korostaa, että Fundaconin asiantuntijoilla on reippaasti kokemusta ja erityisosaamista kattilalaitosten tekniikasta.

Ilmastonmuutoksen torjunta kirittää globaalia energiamurrosta. Fossiilisia energialähteitä korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla ja kierrätyspolttoaineilla.

TEKSTI | JUKKA NORTIO   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Polttokattila on kaukolämpötuotannon ja teollisen energiatuotannon ydin. Polttoaineen energia muuttaa siellä muotoaan ja siirtyy kotien lämmitykseen ja lämpimän veden tuotantoon tai teollisiin prosesseihin lämpönä ja höyrynä.

Suuret kunnalliset energialaitokset ovat siirtymässä nopeaan tahtiin kivihiilestä uusiutuviin polttoaineisiin kuten hakkeeseen ja biokaasuun. Turvevoimalat siirtyvät käyttämään biopolttoaineita.

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut asiantuntija- ja konsulttiyritys Fundacon on energia-alan raskaan sarjan osaamiskeskittymä. Se palvelee kaikenkokoisia energiayhtiöitä teknologian uusimishankkeissa.

Viime vuosina Fundacon on auttanut Stora Ensoa Hyltebrukin paperitehtaan ja Valmetia Elenian voimalaitoksen kehittämisessä sekä Tammervoimaa uuden jätevoimalaitoksen rakentamisessa.

Kunnille yritys tarjoaa hankinta- ja projektipäällikköpalvelua silloin, kun kunta joko päivittää energialaitoksensa tai rakentaa uuden.

– Asiantuntijamme, jotka hallitsevat sekä julkisen hankintaprosessin että teknologian ovat iso apu kuntien organisaatioille, kertoo Fundaconin toimitusjohtaja Frans Jokinen.

Kokemus siivittää kasvuun

Kun laitosten energiatuotantoa kehitetään, tarvitaan sekä uutta tekniikkaa että ymmärrystä, kuinka sitä kussakin energialaitoksessa tehokkaimmin voidaan hyödyntää.

Jokaisen voimalan polttoaineen valinta ja polttoainejakeiden  osuudet ovat yksilöllisiä. Siksi kattilan mitoitus ja kattilaan liittyvän tekniikan valinta vaatii korkeaa ammattitaitoa. Tämä korostuu nyt, kun energiatuotannossa siirrytään bio- ja kierrätyspolttoaineiden hyödyntämiseen. Ne ovat syöteaineina lähes poikkeuksetta vaativampia kuin esimerkiksi kivihiili ja turve.

– Yrityksellämme on pitkäaikainen kokemus kattilatekniikasta ja siitä, miten tekniikkaa sovelletaan erilaisiin asiakasprojekteihin. Työntekijämme ovat toimineet muun muassa Valmetin ja Foster Whelerin palveluksessa kattilatekniikan asiantuntijoina, Jokinen sanoo.

Fundaconilla on kattilaitoksen mitoitukseen ja tuotteistukseen oma design, jonka perusteella on suunniteltu asiakaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisuuksia muun muassa eräälle ruotsalaiselle kattilalaitostoimittajalle. 

Suomen ja Viron kaukolämpölaitokset ovat jo hyvin Fundaconin palveluiden piirissä. Kesällä yritys avasi konttorin Tukholmaan. Katse on jo Euroopassa.

– Saksassa siirtyminen kaasuun ja biopolttoaineisiin luo meille valtavan potentiaalin, koska siellä satsataan paljon sekä uusiin biopolttoainelaitoksiin että hiilivoimalaitosten muuttamiseen uusiutuviin polttoaineisiin.

Fundacon kuuluu Smaragdus-konserniin, jolla on muun muassa laajaa energia-alan tutkimustoimintaa. Se tukee vahvasti Fundaconin uusien palveluiden kehittämistä, kuten teollisten energialähteiden hyödyntämistä kaukolämmön lähteenä.

Haku