Hyppää sisältöön

Enemmän kuin fyysinen tila

Enemmän kuin fyysinen tila

27.01.2022

Rakka Works & Spacesin perustajien Antti Ala-Heikkilän ja Tero Heleniuksen mielestä on tärkeämpää keskittyä siihen, miten työnteon kulttuuri muuttuu, kuin miten toimisto sisustetaan.

Työympäristö ei ole vain fyysistä tilaa, vaan yrityksen toimintaedellytysten kehittämistä kokonaisuudessaan. Muutos kohti monipaikkaista, työntekijöiden hyvinvoinnin huomioivaa työkulttuuria on jo tapahtumassa.


TEKSTI | VILMA TIMONEN   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Puhumme usein siitä, että tulevaisuuden työympäristö on 20 prosenttia tilaa ja 80 prosenttia kulttuuria. Pitäisi keskittyä ennemmin siihen, miten työn tekemisen kulttuuri muuttuu, kuin siihen, miten toimisto sisustetaan, sanovat Rakka Works & Spaces Oy:n perustajayrittäjät Tero Helenius ja Antti Ala-Heikkilä.

Kotitoimistoissa tehtävä työ on lisääntynyt koronapandemian aikana, mutta monipaikkaisesta työstä on puhuttu jo pitkään. Monipaikkaisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä työtä paikassa, joka parhaiten sopii kuhunkin tehtävään ja tapaan tehdä työtä. Työpaikkana voi toimia niin koti tai toimisto kuin kirjasto, kahvila, coworking-tila tai vaikkapa lenkkipolku. 

Uudenlaisen työympäristöajattelun taustalla ovat muun muassa paikkariippumattomuuden mahdollistavat asiat, kuten digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly sekä sukupolvierot ja vallitseva hyvinvointitrendi.

Paikka tehtävän mukaan

Heleniuksen mukaan liian usein ympäristöt eivät tue vaadittua tehtävää. Siksi tarvitaan kulttuuri, joka mahdollistaa tehtävään sopivan tilan ja ympäristön valinnan. 

– Yritysten ei ole enää järkevää rakentaa työympäristöjä, jotka palvelevat kaikkia mahdollisia tehtäviä yhdessä paikassa, Helenius toteaa.

Työympäristöjen suhteen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. Osa työntekijöistä viihtyy edelleen perinteisessä toimistossa, toiset taas tekevät työnsä mieluummin missä tahansa muualla.

– Kulttuuri on se, mistä pitää lähteä eikä niin, että ensin otetaan fyysinen ympäristö ja siihen lähdetään rakentamaan työteon kulttuuria, Ala-Heikkilä lisää.

– Pitää myös muistaa, että kaikki yritykset ovat eri vaiheessa tässä muutoksessa. Ei voi olettaa, että kaikki olisivat edelläkävijöitä, Helenius muistuttaa.

Rakkalaisten näkemyksen mukaan toimisto työpaikkana ei tule menettämään rooliaan kokonaan, mutta se, millaista työtä siellä tehdään, tulee muuttumaan. Tähän asti toimistoihin on tultu tekemään yhteistyötä, mutta jatkossa muun muassa yritysten lisääntynyt keskinäinen yhteistyö vaikuttaa työympäristön valintaan ja coworking-tilat lisäävät suosiotaan. 

Lisäksi aiemmin koti on ollut monelle paikka, jossa on mahdollisuus tehdä työtä keskittyneesti. Nyt, kun kotona ovat yhä useammin päivisin myös vaikkapa perheen koululaiset, ei työrauha enää ole taattu. 

Heleniuksen ja Ala-Heikkilän mukaan toimistot ovat tulevaisuudessa paikkoja, joissa tehdään enenevässä määrin keskittymistä vaativaa työtä ryhmätyön ja tapaamisten siirtyessä osin yhteisöllisiin työtiloihin konttorin ulkopuolelle. Trendin toteutuessa liikkumisvirtojen suunta muuttuu kohti ryhmälle optimaalisinta tapaamispaikkaa. 

Hybridimalli, jossa työskennellään niin kotona kuin toimistossakin, oli ennen viime kevättä käytössä alle 50 prosentissa yrityksistä. Nyt osuus on jo 85 prosenttia. Yhä useampi työnantaja on ryhtynyt etsimään uudenlaisia vaihtoehtoja työn tekemiselle.

– Ihmiselle ja tekemiselle haetaan ideaali tila, ja sitä kautta organisaatiolle rakennetaan ideaali tilojen struktuuri, Ala-Heikkilä kuvaa.

Työympäristöjen suhteen ei ole olemassa vain yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille.

Työelämä muuttuu trendien ja arvojen mukana

Tulevaisuudessa yrityksiä arvotetaan taloudellisen puolen ohella enenevissä määrin hyvinvoinnin ja ekologisuuden kautta. Työympäristö vaikuttaa suuresti ihmisen hyvinvointiin, samoin mahdollisuus oman työpäivän suunnitteluun ja ajan varaamiseen esimerkiksi riittävään palautumiseen ja liikuntaan. 

Ympäristöarvot ovat myös tärkeä trendi. Niihin liittyvät muun muassa työpaikkaliikenteen tuottamat päästöt, joiden määrään joustavalla monipaikkaisella työllä voidaan vaikuttaa tehokkaasti.

– Taloudellinen hyvinvointi on tärkeää, mutta jos mennään vain se edellä, jää ihmisen fyysinen tai henkinen hyvinvointi puuttumaan ja ymmärrämme hyvin, ettei se ole kestävää, Helenius toteaa.

Rakka Works & Spaces pyrkii rakentamaan kokonaisuuksia, joissa edellä mainitut toteutuvat. Rakan työympäristöpalvelu on suunnattu kaikille työympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille. Työn sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa palveluun voidaan sisällyttää myös tilojen etsimiseen ja vuokraamiseen liittyviä tehtäviä. 

– Mitä aikaisemmin pääsemme mukaan asiakkaan prosessiin, sitä vapaammin eri ratkaisuja pystytään miettimään ja sitä suurempi arvo tuottamaan, korostaa Helenius.

Entä miten rakkalaiset itse sitten työskentelevät? 

– Maailma on monitilatoimistomme, Helenius ja Ala-Heikkilä hymyilevät.

Haku