Hyppää sisältöön

Enemmän irti osaamisesta

Enemmän irti osaamisesta

19.01.2021

Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Antti Poikola, Headain perustaja Harri Ketamo, liiketoiminnanjohtaja Anu Passi-Rauste sekä Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen suunnittelevat yhdessä Osaamisdatapulssi-ratkaisun datavirtoja ja tekoälyoperaatioita hyödyntäen Headain Data to action -pelikortteja.

Suomalainen Headai on maailman kärkeä osaamisen kehittämisen tueksi rakennetulla tekoälyratkaisullaan. Alun perin tavoite oli vaikuttaa yrityskoulutuksiin, mutta missio kasvoi.

TEKSTI | LAURA PULLINEN  KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Osaamisen kohtaanto-ongelma haastaa niin yksilöt, yritykset kuin koulutuksen tarjoajatkin. Osaamisen kehittämisestä puhumisen haasteena ovat toisistaan poikkeavat kielet – niin puhuttu ja kirjoitettu kieli kuin kerätty datakin. 

– Yksikään toimija ei puhu samalla kielellä. Algoritmimme tulkitsee osapuolten tekstejä ja luo kaikkia palvelevan mallinnuksen. Kyse on ekosysteemistä, joka kaipaa datan yhteensopivuutta voidakseen toimia. Jokainen pala on välttämätön: yksilöt haluavat edetä urallaan, firmat tarvitset osaamista ja koulutuksen tuottajat lisäävät sitä. Ydintä, osaamisen maksimointia, ei ratkaista umpiossa, kuvailee Headain perustaja Harri Ketamo.

Headai ratkoo solmukohtia kaikista näkövinkkeleistä, lopulta koko yhteiskunnan hyväksi. Pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena tiimi on rakentanut koneen, joka lukee ja jäsentää luonnollista kieltä kuin ihminen. Käytännössä se on kognitiiviseen päättelyyn kykenevä järjestelmä, joka osaa piirtää käsitekartan saamansa tekstin ja aiemman kielellisen ymmärryksen perusteella.

– Se voi tuntua helpolta, että lapsikin osaa piirtää käsitekartan. Se vaatii kuitenkin huomattavia kognitiivisia kykyjä. Ensin on tunnistettava tekstin keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Tämän jälkeen on tiedostettava puuttuvat käsitteet ja osattava liittää ne aiempiin. Käsitekartan laatiminen on kognitiivisesti niin monisäikeinen operaatio, että kaksi asiantuntijaakaan tuskin päätyvät samanlaiseen käsitekarttaan, vaikka aihe olisi kuinka tuttu,  Ketamo selventää. 

Osaaminen näkyy tuloksena

Kaikki lähtee asiakkaan ongelman tunnistamisesta ja sen jäsentämisestä. Pohjatyön jälkeen on vaikuttavien ratkaisujen aika.

– Ratkaisemme oikeita ongelmia. Ne voivat kuulostaa geneerisiltä, mutta ovat kompleksisia kokonaisuuksia. Perehtyneisyytemme näkyy tuloksissa, kertoo liiketoimintajohtaja Anu Passi-Rauste

Oivallisin tilanne on, kun asiakkaalla on selkeä käsitys siitä, mitä halutaan tuloksena. 

– Silloin meidän on helppo vastata, voimmeko tarjota ratkaisun itse vai etsimmekö toisen yhteistyökumppanin, Ketamo tiivistää.

Headain asiantuntijat sukeltavat syvälle asiakkaan haasteisiin. Ratkaisusta tehdään asiakkaan tavoitteiden mukainen.

– Palvelu on tässä se iso juttu. Koneemme mahdollistaa lopputuloksen, kiteyttää Passi-Rauste.

Tekoälyhypestä realismiin

Headain tiimi on yhtä mieltä siitä, että parin vuoden takainen tekoälyhype saattoi kolauttaa koko alaa. Se toisaalta lisäsi kiinnostusta tekoälyä kohtaan, toisaalta synnytti pelkoja.

– Osa pettyi ylihehkutettuihin tekoälyratkaisuihin. Ymmärrän sen, Ketamo myöntää.

Vastaus ”ratkaistaan tekoälyllä” on Ketamosta liki vaivaannuttava.

– Se ei ole itsessään mikään vastaus. Pitää analysoida mitä ratkaistaan, ja miten kone siinä voi auttaa.

Tekoälyn etiikka herättää säännöllisesti kysymyksiä myös Headain kumppaneissa.

– Kyseenalaistaminen on tärkeää. Voin vain todeta, että suomalaisella tekoälykentällä suurin osa toimijoista on data-aktivisteja. Tietoturva-, yksityisyys- ja muut turvallisuuskysymykset on huomioitu, Ketamo hymyilee. 

Vastoin globaalia trendiä, Headai ei kerää dataa, vaan pyrkii pitämään datan aina alkuperäisen datan omistajan hallussa

– Meille asiakkaan data on asiakkaan dataa, ja me prosessoimme sitä, Ketamo jatkaa.

Pelkopuheelle löytyy huojentava vastaus: kone ei tule milloinkaan korvaamaan kaikkea.

– Kone tekee enemmän, virheettömämmin ja nopeammin, mutta ei koskaan kaikkea. Jo painokoneen keksimisestä asti automaatio on vähentänyt rutiininomaisen työn tarvetta, jolloin ihminen voi tehdä tuottavampia asioita. Työn kokonaismäärä ei ole koskaan hävinnyt. Automaatio on pohja tuottavuuden lisäämiselle, Ketamo muistuttaa.

Ketamo ja Passi-Rauste näkevät, että osaamista tulee johtaa strategisella tasolla.

– Näemme yrityksen osaamisen ja sen kehittämisen strategisena teemana. Yhä useamman firman liiketoiminta perustuu korkeaan osaamiseen. Sitä tulee ylläpitää ja lisätä.

TAVOITTEET TULEVASSA

  • Headai on kehittänyt ratkaisun, jossa tekoäly kartoittaa ihmisten osaamista verkon avointa daaa hyödyntämällä.
  • Merkittävä hetki Headain tarinassa on ollut Ratkaisu 100 -kilpailun voitto.
  • Yritys on matkalla suurempaan menestykseen samalla, kun se rakentaa uutta markkinaa.
  • Headain tavoitteena on rakentaa tekoälyratkaisustaan maailman suurin reilun datan osaamisalusta vuoteen 2029 mennessä.

Haku