Hyppää sisältöön

Enemmän irti muuttuvista energiamarkkinoista

Enemmän irti muuttuvista energiamarkkinoista

26.01.2021

Business Area Manager Ari Rasimus kertoo, että energianhallintajärjestelmän avulla teollisuusyritykset ja energiantuottajat voivat osallistua markkinoille ja saada tarjonnastaan parhaan hyödyn.

Joustava ja ympäristön muutoksiin mukautuva energianhallintajärjestelmä auttaa yritystä optimoimaan energian hankintaa ja välttämään turhia kustannuksia.

TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Energiasektori on muutoksen kourissa. Fossiilisista polttoaineista halutaan eroon, ja tilalle pyritään rakentamaan uusiutuvaan energiaan perustuvia järjestelmiä.

– Jos energiaa tuottava ja käyttävä yhtiö haluavaa hyötyä energiamurroksesta tai vähintään säilyttää asemansa, sen pitää seurata markkinoilla tapahtuvia muutoksia entistä tarkemmin ja saamansa tiedon perusteella optimoida omaa tuotantoaan ja kulutustaan, sanoo Business Area Manager Ari Rasimus Syncron Tech Oy:stä.

Syncron Techin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa paljon energiaa kuluttavia metsä-, teräs- ja kemianteollisuuden yhtiöitä. Ne tuottavat osan kuluttamastaan energiasta itse, hankkivat loput sähkömarkkinoilta ja osallistuvat myös kantaverkkoyhtiön reservimarkkinoille.

Rasimuksen mukaan yritysten kannattaa tarkastella vanhoja toimintamallejaan, koska energiamurros mullistaa markkinoita huomattavasti. Esimerkiksi sähköpörssejä on toiminnassa useampia ja kauppaa käydään sekä niissä että kantaverkon reservimarkkinoilla yhä monipuolisemmilla tavoilla. 

Välikädet pois yhtälöstä

Hyvä energianhallintajärjestelmä on Rasimuksen mukaan joustava ja helppokäyttöinen. 

– Esimerkiksi energiaintensiivisessä teollisuudessa organisaatiosta löytyy paras tieto tuotteiden valmistuksen tilanteesta ja siten energiantarpeen ja oman energiantuotannon ennusteista. Siksi järjestelmän pitää olla helppokäyttöinen. Parhaimmillaan energianhallintajärjestelmä tekee ennusteet osittain automaattisesti niin, että tuotantoporras vain tarvittaessa säätää ennustetta.

– Kun yhtiö hallitsee ennustamisen, suunnitelmat ja nopean kaupankäynnin, se voi toimia itse tasevastaavana kantaverkon suuntaan. Näin asetelmasta poistuu vähintään yksi kustannuksia tuova välikäsi.

Uusiutuvan energian tuotannossa ja tuomisessa markkinoille tarvitaan samantapaisia työkaluja kuin järjestelmässä, joka perustuu perinteisiin energiantuotantomuotoihin.

– Hallintajärjestelmän avulla uusiutuvaa energiaa tuottava yhtiö tarjoaa kapasiteettiaan, toimii verkkoyhtiön reservimarkkinoilla, mittaa vietyjä ja tuotuja energiamääriä ja vaihtaa tietoa eri osapuolien kesken.

Esimerkiksi tuulivoimayhtiö voi tilanteen mukaan tuoda sähköä kantaverkkoon tai ladata akkua ja osallistua taajuussäätöön, jolla verkon taajuutta pidetään mahdollisimman lähellä 50 Hz:n nimellisarvoa.

– Energiantuottaja ohjaa energianhallintajärjestelmän avulla akkujen latausta ja purkua. Kaupankäynnistä vastaavat pohtivat, milloin ja millaisille markkinoille yhtiön kannattaa osallistua. Järjestelmän kautta yhtiö tekee tarjoukset ja vaihtaa tietoa kantaverkkoyhtiön kanssa.

Rasimus nostaa esiin Iin Viinamäessä toimivan tuulipuiston, jonka yhteyteen rakennettiin vuonna 2019 kuuden megawatin tehoinen sähkövarasto. Kapasiteetiltaan se oli siihen mennessä Suomeen rakennetuista akkuteknologiaan perustuvista sähkövarastoista suurin.

Hankkeen toteuttivat ST1 ja S-ryhmän sähkönhankinnasta vastaava S-Voima. S-Voima Oy:n Portfolio Manager Tommi Riskin mukaan järjestelmä- ja energiahallintakokemus oli pääkriteeri yhteistyön käynnistämiseen Syncron Techin kanssa.

Haku