Hyppää sisältöön

Ekosysteemit synnyttävät teknologista edelläkävijyyttä

Ekosysteemit synnyttävät teknologista edelläkävijyyttä

20.04.2021

DIMECCin Antti Karjaluoto ja Johannes Karjalainen kertovat yritysten saavuttavan yhteistyön avulla tavoitteitaan nopeammin, edullisemmin ja pienemmin riskein.

Yhteistyöllä yritykset pääsevät tehokkaammin tavoitteisiin, joita ne eivät yksin pystyisi saavuttamaan. DIMECC Oy fasilitoi yritysten tulevaisuutta luovia ekosysteemejä. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Eino Ansio

Ekosysteemien fasilitointi on erikoistumista vaativa tehtävä. DIMECC Oy:llä on 13 vuoden kokemus kasvun rakentamisesta ja osaamisen kehittämisestä tilanteissa, joissa ei ole selvää, mistä ja miten uusi liiketoiminta ja kasvu luodaan. Yhdessä toimien löytyy jaettu näkemys siitä, mihin suuntaan maailma on kehittymässä. 

Hyötyä koneoppimisesta

DIMECCin Antti Karjaluoto vetää vuonna 2017 perustettua teollisuuden kärkiyritysten muodostamaa Intelligent Industry -ekosysteemiä. Sen tavoitteena on lisätä datan ja koneoppimisen hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa sekä tehdä Suomesta globaali johtaja älykkäiden teollisten järjestelmien kehittäjänä. Yritysvetoinen yhteistyö tuottaa konkreettisia hyötyjä mukana oleville yrityksille. Ekosysteemin toiminnan rahoittavat toiminnassa mukana olevat jäsenyritykset sekä Business Finland.

– Ekosysteemillä on selkeä visio, strategia ja tiekartta teollisuuden digitaaliseen murrokseen ja suomalaisen teollisuuden data- ja alustatalouden edistämiseen. Fokusalueinamme ovat älykkäät autonomiset järjestelmät, datan jakaminen arvoverkostossa ja tehdasympäristössä, kehittynyt analytiikka, uudet liiketoimintamallit sekä ihmisen ja koneen yhteistyö tekoälyavusteisessa maailmassa, Karjaluoto kertoo.

Intelligent Industryn toimintaan kuuluvat erilaiset TKI-hankkeet, kokeilut ja pilotit, koulutusten järjestäminen jäsenyrityksille sekä pk- ja startup-yritysten kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen. Ekosysteemi tekee alaan liittyvää PR-työtä sekä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alan standardien kehittämiseen.

Yritysvetoista yhteistyötä

  • DIMECC Oy kokoaa ja fasilitoi yritysten tulevaisuutta luovia ekosysteemejä, joissa on mukana niin startupeja kuin suuryrityksiäkin.
  • Ekosysteemeissä lisätään ymmärrystä tulevaisuudesta, luodaan liiketoimintaa sekä edistetään yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toimintaa. 
  • Ekosysteemit hyödyntävät digitaalisuuden, erilaisten teknologioiden ja materiaalien mahdollisuuksia innovaatioiden yhteiskehittämisessä. 
  • Yrityksen verkostoihin kuuluu muun muassa yli 2000 TKI-osaajaa, yli 400 osakas- ja asiakasorganisaatiota sekä 11 fasilitoijaa.
  • lisätietoa ekosysteemien toiminnasta:intelligentindustry.dimecc.com  |  fame3d.fi

3D-tulostuksen kärkimaa

Yhtiön FAME -ekosysteemi (Finnish Additive Manufacturing) keskittyy 3D-tulostukseen. Ekosysteemin vetäjä Johannes Karjalaisen mukaan 3D-tulostusteknologia on jo niin kehittynyttä, että sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti metalli- ja muovikomponenttien massatuotannossa. 3D-tulostuksen volyymi on kasvanut noin 20 prosenttia vuodessa ja suunta on nousujohteinen. FAME-ekosysteemin yritykset sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriö ovat tunnistaneet iskun paikan.

– FAMEn tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten globaalia kilpailukykyä ottamalla käyttöön 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja synnyttämällä Suomeen elinvoimaisten 3D-tulostuspalveluiden partneriverkoston. Haluamme kotimaisten yritysten saavuttavan 5 prosentin osuuden maailman 3D-tulostusmarkkinasta vuoteen 2030 mennessä, mikä voi tarkoittaa jopa 5 miljardin euron liikevaihtoa. 

FAMEn ja Intelligent Industryn tarkoituksena on helpottaa yritysten välistä tiedon jakamista ja kokemusten vertailua sekä synnyttää oivalluksia otollisessa ympäristössä. 

– Ekosysteemi tuo yritykset yhteen kehittämään osaamistaan. FAME on toimiva alusta yhteistyölle, oli kyseessä sitten yhdessä oppiminen, 3D-tulostusyhteiskäyttöinfran luominen tai TKI-hankkeiden käynnistäminen, Karjalainen toteaa.

Haku