Hyppää sisältöön

Ekologista lähiterästä työmaille

Ekologista lähiterästä työmaille

7.06.2022

Tibnorin toimittamat Tibex-terässeinämät pitävät kaivannon maa-aineksen paikoillaan rakennustöiden ajan. Seinämät on tehty teräksestä, joka ei täytä kaikista tiukimpia laatuvaatimuksia.

Ruskeasuolle nousevan uuden raitiovaunu- ja bussivarikon paikalla on kiireinen rakennustyömaa. Valtavan kaivannon seinämiä pitävät paikoillaan tukevat ja turvalliset teräslevyt, jotka tuotetaan lähellä työmaata – ja pian myös fossiilivapaasti.

TEKSTI | MIKA NIINIRANTA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Helsingin Ruskeasuolla rakennetaan uutta varikkohallia raitiovaunuille ja busseille. Suunnitelmien mukaan uusi halli on Helsingin joukkoliikenteen käytössä vuonna 2024. 

Työmaan vieressä hurisee yksi kaupungin vilkkaimmista liikenneväylistä, mutta laidoille asennetut korkeat teräslevyseinämät pitävät ympäröivän maa-aineksen tukevasti ja turvallisesti paikoillaan rakentamisen ajan.

Kyseiset teräslevyt eivät ole mitä tahansa terästä, vaan tuore kotimainen materiaalisovellus ympäristövastuullisempaan rakentamiseen. Terästukkuri Tibnor on yhdessä valmistaja SSAB:n kanssa kehittänyt rakennusteollisuudelle uuden tuotteen käytettäväksi kohteissa, joissa ei ole tiukkoja vaatimuksia teräksen lujuudelle ja pinnanlaadulle. Tibex-levyt syntyvät SSAB:n Raahen ja Hämeenlinnan tehtailla materiaalista, jota yrityksen oma laadunvalvonta ei ole kelpuuttanut korkeimpaan mahdolliseen laatuluokitukseen. 

– Tällä tavoin saamme hyötykäyttöön sellaisetkin tuotteet, joissa on valmistuksessa syntynyt vähäinen laatupoikkeama, esimerkiksi venymäarvo alle standardin tai pientä pintavikaa, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Miettinen Tibnorilta.

Aiemmin levyt olisivat päätyneet vientimarkkinoille tai suoraan romumetalliksi ja uudelleensulatettavaksi. Teräksen valmistus on koko prosessin energiaintensiivisin vaihe, joten Tibex-levyjä käyttämällä voidaan pienentää sekä valmistajan että rakentajan hiilijalanjälkeä pidentämällä teräksen elinkaarta. On arvioitu, että SSAB tuottaa nykyään noin seitsemän prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä.

– Tibex-laatuinen teräslevy on myös hinnaltaan edullisempi vaihtoehto käytettäväksi monissa rakennuskohteissa, Miettinen muistuttaa.

Kustannustehokas ja vastuullinen materiaali

Materiaalitehokas ajattelu tuo monesti säästöjä. Ympäristöasioiden ohella kustannushyöty on merkittävä tekijä rakennusaikaisen tukirakenteen, eli settiseinän, valinnassa Ruskeasuon rakennustyömaalla.

– Tässä kohteessa ei voinut käyttää normaalia ponttiseinää. Päädyimme poraamaan paalut ja asettamaan Tibex-levyt niiden väliin, kertoo Skanska Infran vastaava työnjohtaja Patrik Thesleff

Skanska Infran Patrik Thesleff sekä Tibnorin Janne Miettinen ja Pekka Günther Ruskeasuon uuden raitiovaunu- ja bussivarikon työmaalla.

Skanska on Tibnorin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja Tibex-levyt on jo otettu nopeasti käyttöön yhtiön työmailla. 

– Tämä on nyt vuoden sisällä neljäs kohde, jossa on Tibex-ratkaisu käytössä, ja kokemukset ovat hyvät. Meille on myös iso arvo siinä, että se on vastuullisempaa kuin normaali teräs, Thesleff jatkaa.

Lähiteräksellä minimoidaan kuljetuksen päästöt

Terästä käytetään paljon sekä rakentamisen aikaisena tukirakenteena että pysyvissä rakenteissa. Tibnor toimittaa monipuolisesti infrarakentamisen terästuotteita, kuten pontteja, palkkeja ja ankkurointiteräksiä. Tibex-levyt ovat tuote, joka on suunniteltu nimenomaan suomalaisen rakennusteollisuuden käyttöön.

– Tehtaan tavoite on tietenkin aina se, että valmistetaan priimaa, mutta prosesseissa syntyy väistämättä myös jossain määrin hävikkiä. Näin on varsinkin silloin, jos tehtaan omat laatuvaatimukset ovat tiukemmat kuin yleisten standardien määrittelemä minimitaso, kertoo myynnin kehityspäällikkö Pekka Günther Tibnor Oy:lta. 

– Tibexin ansiosta saamme kaiken käyttökelpoisen materiaalin markkinoille, ja haluamme myös hyödyntää sen mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa, jotta pystymme minimoimaan tavaran kuljetuksesta syntyvät päästöt, Günther lisää.

Tulevaisuuden ekoteräs on täysin fossiilivapaata

Terästukkurina Pohjoismaissa ja Baltian alueella toimivan Tibnorin emoyhtiöllä SSAB:lla on kunnianhimoiset tavoitteet fossiilisesta energiasta irrottautumisessa. 

Yhtiö on aloittanut miljardiluokan investoinnit teknologiaan, jolla se tavoittelee kokonaan fossiilivapaan prosessin toteutumista aina kaivostoiminnasta lopputuotteeseen saakka. Fossiilivapaan teräksen laatu ja ominaisuudet ovat samat kuin nykyisen teräksen. Ensisijaisena erona on, että prosessissa käytetään energiana ainoastaan fossiilivapaata sähköä ja biopolttoaineita.

Fossiilivapaita tuotteita on tulossa markkinoille asteittain vuodesta 2026 alkaen. Tavoitteena on, että kaikki SSAB:n laitokset pystyvät tuottamaan fossiilivapaata terästä vuoteen 2030 mennessä.

FOSSIILITERÄS JÄÄ HISTORIAAN

  • Terästuotetukkuri Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, joka valmistaa ja kehittää erikoislujia teräksiä ja nuorrutusteräksiä.
  • Emoyhtiö SSAB:n tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa terästuotevalmistaja.
  • Fossiilivapaita terästuotteita lasketaan markkinoille vuodesta 2026 lähtien.

Haku