Hyppää sisältöön

Ekoinnovaatiot tuovat potkua yritystoimintaan

Ekoinnovaatiot tuovat potkua yritystoimintaan

21.09.2021

Egidija Rainosalo ja asiantuntija Simo Huhtanen Centriasta tulostavat prototyyppejä biopohjaisista materiaaleista. ECOLABNET:iä rahoittaa EU (EAKR) Baltic Sea Region -ohjelma.

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän ympäristötietoisuutta ja kestäviä ratkaisuja. Ecolabnet on monialainen ja monikansallinen palveluverkosto, joka tuo osaamista pk-yritysten ekoinnovaatioihin.

Teksti Maria Paldanius  Kuva Anne Yrjänä

Ympäristöä säästävät ratkaisut, eli ekoinnovaatiot, auttavat vähentämään tuotteiden, teknologioiden ja palvelujen ympäristökuormitusta sekä pienentämään niiden hiilijalanjälkeä. Siihen tähtää myös ekoinnovaatioita kehittävien palveluntarjoajien monialainen sekä monikansallinen verkosto Ecolabnet. Suomea projektissa edustavat Centria-ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulun Muova-yksikkö.

– Pienelle yritykselle voi olla haastavaa lähteä yksinään kehittämään uusia innovaatioita. Ecolabnetin asiantuntijat auttavat löytämään biopohjaiset ja kierrätettävät materiaalit, vähentämään jätteen määrää ja kertomaan energiaa säästävistä valmistusteknologioista. Ympäristövastuullisuus on tärkeä kilpailukeino, joten uutta osaamista tarvitaan, sanoo Centria-ammattikorkeakoulun TKI-koordinaattori Egidija Rainosalo.

Centria tarjoaa esimerkiksi materiaalien analyysin ja testaukset, tuotetestauksen, muovien sekoituksen ja räätälöinnin sekä 3D-tulostusta eri mittakaavoissa. Ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kehitetään myös tuote- ja palvelumuotoilun keinoin esimerkiksi Muotoilukeskus Muovassa.

– Kun ymmärretään asiakkaan tarpeet, voidaan suunnitella toimivia ja hyödyllisiä tuotteita ja palveluja. Teknologinen näkökulma ei yksistään riitä. Markkinoinnissa kannattaa muistaa viestiä tuotteen loppukäyttäjälle, linjaa Muovan kehittämispäällikkö Miia Lammi.

Tuotteista palveluiksi

Ilmastonmuutoskeskustelu kiihtyy koko ajan. Ympäristökuormituksen keventäminen ei ole enää vaihtoehto, vaan jokaisen velvollisuus. Se on paitsi ekoteko, myös vastuullista liiketoimintaa.

– Jokaisen kannattaa pohtia, millä toimilla on suurin vaikutus ympäristöön. Moni yritys on vähentänyt pakkausmateriaalien käyttöä, vaihtanut materiaalit biopohjaisiin tai hyödyntänyt aurinkoenergiaa. Kaikista vaihtoehdoista kannattaa kysyä rohkeasti Ecolabnetin asiantuntijoilta, Lammi rohkaisee.

Ecolabnet-palveluverkostoa on kehitetty osana EU:n Interreg Itämerenalueen hanketta. Verkostosta löytyy siten erityisosaamista aina Ruotsia, Tanskaa, Puolaa, Liettuaa ja Viroa myöten. Asiantuntijat opastavat tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Niihin liittyvä osaaminen ja laboratoriot on kiteytetty palveluiksi, jotka tuodaan yritysten saataville digitaalisen hakutyökalun kautta.

– Lopputuloksena on esimerkiksi biopohjainen ja 3D-valmistettu tuote, johon on liitetty palveluita. Palveluna tarjottu tuote on asiakkaalle helpompi ostaa. Huoltopalvelut mahdollistavat osaltaan tuotteen kestävän ja pitkän käytön. Tuloksena on silloin entistä kestävämpi ratkaisu, Lammi selittää.

Kokkolassa toimiva, kolme vuotta sitten perustettu komposiittialan yritys MMI Company Oy on hyötynyt merkittävästi Ecolabnetin toiminnasta. Yhtiön toimitusjohtaja Håkan Sundelin kertoo löytäneensä sitä kautta yhä ympäristöystävällisempiä valmistusmenetelmiä. 

– Olen saanut uusia yhteistyökumppaneita, apua liiketoiminnan kehittämiseen sekä ratkaisuja yrityksemme erilaisiin vaatimuksiin. Meille ympäristöarvot ovat erittäin suuressa arvossa. Mielestäni niin pitäisi olla jokaisessa yrityksessä. 

Korkeakoulut voivat tukea yrityksiä monipuolisesti

Sundelinin esimerkki osoittaa, että yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on parhaimmillaan erittäin hedelmällistä. Korkeakouluilla on laitteita ja osaamista, joita voidaan hyödyntää tuotekehityksessä ja uusien teknologioiden testaamisessa. Tulostuslaitteilla voidaan valmistaa muun muassa prototyyppejä ja tuotteita tai perehtyä teknologian käyttöönottoon. Yhteistyö pienentää myös epäonnistumisen riskiä ja voi helpottaa investointipäätösten tekemistä. 

– Ei pidä pelätä yhteistyötä korkeakoulun tai yliopiston kanssa. Meidän työmme on tuottaa uutta tietoa ja auttaa yrityksiä soveltamaan tietoa ratkaisujen kehittämisessä. Tukea on saatavana myös muun muassa rahoituksen etsimisen, opastuksen, yhteiskehittämisen ja koulutuksen muodossa. Meille voi soittaa koska tahansa ja kysyä, mitä me tiedämme ja mitä on tarjolla, Rainosalo kannustaa.

Haku