Hyppää sisältöön

Ehjällä polulla innovaatiosta tuotantoon asti

Ehjällä polulla innovaatiosta tuotantoon asti

22.02.2022

Toimitusjohtaja Jari Myllyn ja innovaatiojohtaja Martti Soinisen mielestä yhteiskehittäminen innovaatiotyökaluja käyttäen on tehokkaampaa perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Innovaatio luo arvoa vasta, kun uusi tuote tai palvelu julkaistaan. Symbio yhdistää Design Thinking -metodeja ja ohjelmistokehitysosaamista, jotta polku ideoinnista lanseerarukseen säilyy ehjänä.

TEKSTI JA KUVA SYMBIO

Seinät täyttyvät Post-it-lapuista, piirroksista ja oivalluksista. Fasilitaattori puristaa ideoita työpajan osallistujilta ja päivän jälkeen aivot ovat täysin tyhjät. Kuulostaako tutulta? 

Asiakaslähtöisyydestä puhutaan kaikkialla ja yhä useammassa yrityksessä asiakas on otettu mukaan innovointiin. Design Thinking, palvelumuotoilu ja Lean Startup -ajattelu tuovat konkreettisia työkaluja yhteiskehittämiseen asiakkaan kanssa. Niitä hyödyntämällä innovaatiot eivät synny vahingossa, vaan validoidun prosessin kautta. 


Ideoinnin työkalut

Design Thinking -ajattelussa lähdetään liikkeelle asiakkaan ongelmasta. 

– Luodaan ensin ymmärrys, mitä ongelmaa ollaan oikeastaan ratkaisemassa, ennen kuin lähdetään ratkaisemaan sitä. Usein nojataan valmiisiin olettamuksiin ja lähdetään kehittelemään ratkaisua niiden pohjalta. Tällöin vaarana on, että asiakas ei koekaan saavansa lisäarvoa uudesta tuotteesta tai palvelusta, Symbion innovaatiojohtaja Martti Soininen tiivistää. 

Kun ratkaistava ongelma on selvillä, voidaan lähteä ideoimaan ratkaisuja, valitsemaan niistä paras ja testaamaan sitä nopean prototyypin avulla. 

– Designprosessissa prototyyppi voi olla hyvin karkea, esimerkiksi päivässä luotu kuvaus tuotteen ideasta, mutta sen voima on valtava. Asiakkaan on paljon helpompi antaa palautetta ratkaisuaihiosta, kun hän saa testattavakseen käsin kosketeltavan prototyypin, verrattuna siihen, että hänelle vain kuvailtaisiin idea sanallisesti. 

Nopeiden prototyyppien etu on myös niiden kustannustehokkuudessa − asiakkaalta saadaan hyödyllinen palaute jo ennen kuin varsinaiseen tuotekehitykseen on käytetty lainkaan rahaa.


Innovaatioista ohjelmistoihin

Symbiolla uskotaan vahvasti yhteiskehittämiseen. 

– Luomme innovaatioita ja kehitämme niistä korkealaatuisia digitaalisia palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Suomessa Symbiolla on yhteensä 140 työntekijää Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Symbiolla on myös toimisto Ruotsissa. Vuotuinen liikevaihtomme on noin 12 miljoonaa euroa, Symbion toimitusjohtaja Jari Mylly kertoo.

Prototyyppi voi olla esimerkiksi päivässä luotu karkea kuvaus tuotteen ideasta. 

Symbion innovaatiojohtaja Martti Soininen

Uusia ideoita luodaan designprosessin avulla, mutta miten innovaatioita voidaan viedä eteenpäin varsinaisen ideointivaiheen jälkeen? 

Symbion vahvuus on Design Thinking -menetelmiin perustuvan innovoinnin yhdistäminen ohjelmistokehitysosaamiseen. 

– Kun ohjelmistokehittäjät otetaan mukaan uuteen projektiin jo innovointivaiheessa, sujuu siirtymä tuotekehityksen puolelle luontevasti. Silloin kaikilla on yhteinen käsitys, mitä ongelmaa ollaan oikeastaan ratkaisemassa ja miten. Monesti nimenomaan tämä siirtymävaihe on varsinainen pullonkaula, joka hidastaa koko projektin täyttä käynnistymistä. Etenkin siinä pyrimme helpottamaan asiakkaidemme elämää, Soininen kommentoi.

Haku