Hyppää sisältöön

Edullista ja hiilineutraalia lämpöä taajaman ulkopuolelle

Edullista ja hiilineutraalia lämpöä taajaman ulkopuolelle

10.02.2022

Toimitusjohtaja Mikko Keisalan mukaan Vihdin Energian ratkaisut soveltuvat sellaisille alueille, jossa kunnallista verkkoa ei ole saatavilla.

Vihdin Energia toimittaa hiilineutraalia, ympäristöystävällisillä biopolttoaineilla tuotettua prosessilämpöä alueille, jonne kunnalliset kaukolämpöverkot eivät yllä. Asiakas maksaa ainoastaan käyttämästään energiasta.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | JOONA RAEVUORI

Vihdin Energia toteuttaa pienemmän mittakaavan lämmitysratkaisuja avaimet käteen -toteutuksina yrityksille, kunnille ja suurille kiinteistöille. Toimitusjohtaja Mikko Keisalan mukaan Vihdin Energian prosessilämpöratkaisut soveltuvat alueille, jossa kunnallista kaukolämpöverkkoa ei ole saatavissa.

– Voimme rakentaa 1,5 megawatin voimalaitoksen ja lämmönjakoverkoston alueelle, johon suuren kunnallisen kaukolämpöverkon rakentaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Voimme hyödyntää prosessilämpöratkaisuissamme myös olemassa olevaa, käyttämättömäksi jäänyttä verkostoa. Olemme toteuttaneet lämpöverkon esimerkiksi teollisuusalueelle, joka sijaitsee kahdeksan kilometrin etäisyydelle Nurmijärven taajamasta.

Vihdin Energian kokonaispaketti pitää sisällään kaiken tarpeellisen prosessilämpöverkon ja voimalaitoksen suunnittelusta sekä rakentamisesta asiakaskiinteistöihin toteuttaviin liittymiin. Verkosto ja kaikki siihen kuuluvat laitteet ovat Vihdin Energian omistuksessa, joten asiakkaille ei synny investoinnista pääomakustannuksia. Sopimukset lämpöenergian toimittamisesta tehdään 12–15 vuodeksi.

– Asiakkaamme maksavat vain käyttämästään energiasta. Halutessaan he voivat ulkoistaa myös kiinteistöjensä lämmönjakolaitteistojen huollon meidän tehtäväksemme. Pienenä toimijana pystymme muutenkin neuvottelemaan palvelukokonaisuuden varsin joustavasti asiakkaidemme kanssa.


Puhtaampaa energiaa

Vihdin Energia käyttää prosessilämmöntuotantonsa energialähteenä pelkästään biopolttoaineita. Pääpolttoaineena toimii metsätalouden sivutuotteena syntyvä hake. Keisala muistuttaa, että monet yrityksen asiakkaat ovat tehneet merkittävän ympäristöteon – prosessilämpöön siirtyessään ne ovat luopuneet öljystä.

– Lämmitysratkaisumme tarjoavat edullisen, ympäristöystävällisen ja varmatoimisen tavan tuottaa lämpöä niin uusiin kuin vanhoihin kiinteistöihin. Lämpölaitoksemme tuottaa energiaa 4000 megawattituntia vuodessa. Vastaavan energiamäärän tuottamiseen tarvittaisiin noin 400 000 litraa öljyä, Keisala sanoo. 

Vihdin Energia voi myös tarvittaessa purkaa asiakkaan vanhan lämmitysjärjestelmän. Keisala kuitenkin suosittelee, että hyväkuntoinen öljylämmitysjärjestelmä jätetään varajärjestelmäksi. Myös öljylämmitysjärjestelmän kunnossapidon ja huollot voi ulkoistaa Vihdin Energialle.


Lämpöä maan ytimestä 

Vihdin Energia suunnittelee ja toteuttaa prosessilämpöverkkojen ohella kiinteistökohtaisia pellettilaitoksia suuriin kiinteistökohteisiin. Keisala arvioi, että verkoston rakentaminen on kannattavaa, kun siihen liitettävien kiinteistöjen energiankulutus ylittää 2000 megawattia, joka puolestaan tarkoittaa noin 200 000 öljylitraa. Pellettilaitokseen riittää puolet pienempi energiantarve.

– Pellettilaitosta kannattaa harkita, jos öljynkulutus ylittää 100 000 litraa vuodessa. Avaimet käteen -palvelumme avulla voi säästää 20–30 prosenttia lämmityskuluissa tekemättä mitään. Samalla pääsee irti fossiilisesta energiasta ja voi vähentää merkittävästi ilmastopäästöjä, Keisala toteaa.

Tulevaisuudessa Vihdin Energian tavoitteena on laajentaa toimintaansa geotermiseen energiaan. Se eroaa maalämmöstä lähinnä lämpökaivojen syvyyden osalta; maalämpöä saadaan muutaman sadan metrin syvyisistä kaivoista, mutta geotermistä energiaa varten porataan noin 2000 metrin syvyinen lämpökaivo. Geotermisen lämmön kapasiteetti on 40-kertainen maalämpöön nähden. 

– Kartoitan parhaillaan yhteistyökumppania, joka pystyisi toimittamaan geotermistä energiaa. Jos sopiva yritys löytyy, voisimme alkaa tarjota geotermisellä energialla tuotettua lämpöenergiaa. Syvien lämpökaivojen pohjalla lämpötila on +40 celsiusastetta. Lämpö pystytään käyttämään kiinteistöjen lämmitykseen jopa 95 prosentin hyötysuhteella. Tämä olisi erinomaisen energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu isoihin kiinteistöihin ja pieniin kuntakeskuksiin, Keisala kertoo.

Vihdin Energia on lämmitysratkaisujen moniosaaja ja prosessilämmön erityisasiantuntija. Yritys toimittaa prosessilämpöratkaisuja noin 50 kilometrin ja pellettilämmitysratkaisuja noin 100 kilometrin säteellä Vihdistä.

Haku