Hyppää sisältöön

Edullista bioenergiaa teollisuuden tarpeisiin

Edullista bioenergiaa teollisuuden tarpeisiin

1.06.2021

Bioenergialaitoksen avulla voi vähentää tuotannon energiakustannuksia jopa 80 prosentilla hyödyntämällä paikallisia polttoaineita. Samalla pienennetään tuotannon hiilijalanjälkeä. 

Winnon bioenergialaitos tuottaa lämpöä hiilineutraalisti. Yrityksen mukaan ylijäämäpuuta olisi syytä hyödyntää lämmöntuotannossa nykyistä enemmän. 

Teksti Elina Jäntti  Kuva Winno Solutions

Asiakkailleen bioenergialaitoksia toimittavalla Winnolla on kunnianhimoinen tehtävä.

– Autamme luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja tuotamme uusiutuvaa energiaa ympäristöystävällisesti, summaa Winno Solutions Oy:n toimitusjohtaja Juha Junttila.

Pelkästään ideologisesta tavoitteesta ei ole kyse. Yrityksille siirtyminen esimerkiksi öljyn tai kaasun polttamisesta ylijäämäpuulla toimivaan energialaitokseen tuo merkittäviä kustannushyötyjä. 

– Bioenergialaitoksella säästetään selvää rahaa verrattuna öljyn tai kaasun polttamiseen. Jos yritys investoi bioenergian tuotantoon, investoinnin takaisinmaksun pitää olla yritykselle järkevä. 

Winnon biokattilalaitokset käyttävät energiantuotannossaan biomassaa. Sitä voidaan ostaa ulkopuolelta, mutta kannattavinta on, jos biomassa saadaan yrityksen omasta tuotannosta. 

– Erityisesti yrityksille, joille jää tuotannosta biokattilassa hyödynnettävää hyvälaatuista puujätettä, bioenergiantuotanto on erittäin kannattavaa. Omaa ylijäämäpuuta käyttämällä tuotantolaitoksista tulee omavaraisempia ja turha puujätteen määrä pienenee. Varsinkin rakennus- ja betoniteollisuudessa syntyy paljon ylijäämäpuutavaraa, jota voisi hyödyntää lämmöntuotannossa paljon nykyistä tehokkaammin.

Bioenergian käyttö tiputtaa lämpöenergian megawattihintaa merkittävästi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Esimerkiksi öljyyn verrattuna biomassan energiahinta on vain noin neljäsosan, jolloin investointi bioenergiaan maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kun energialaskut pienenevät, yrityksen kilpailukyky nousee. 

– Myös yrityksen lopputuotteesta tulee vihreämpi, kun tuotteen tuotannossa syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrä laskee, Junttila huomauttaa.

LOPPUTUOTE ON vihreämpi, kun päästöjen määrä laskee.

Laitokset ovat älykkäitä

Winnon laitoksissa on Junttilan mukaan markkinoiden kehittynein automaatio ja paras käyttövarmuus. 

– Älykkyys on viety loppuun asti niin, että laitos voi ratkaista pienet ongelmat itse. Jos haasteita tulee, ne voidaan hoitaa kuntoon etädiagnostiikalla. 

Käyttäjä voi operoida laitosta joko itse tai tehdä Winnon kanssa huolto- ja operointisopimuksen, jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia muusta kuin biomassan hankinnasta. Tarvittaessa Winno auttaa myös biomassan ostamisessa yhteistyökumppaneiden kautta. 

Winno on toteuttanut asiakkaileen lukuisia projekteja sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. 

Kansainvälistä kilpailukykyä

Winnon asiakkaat ovat monenlaisia ja eri kokoisia teollisuuden toimijoita niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Winno on toimittanut biokattilalaitoksia muun muassa kaukolämpöpuolen yrityksille, isoille teollisuuskiinteistöille ja elintarviketuotantoyrityksille. 

Viimeisin neljän megawatin bioenergialaitoksen käyttöönotto tehtiin Englannissa. Siellä lämpöenergiaa tarvitaan ison mansikanviljelijän kasvihuoneille. Polttoaine on paikallisilta kanavilta hankittua kierrätyspuuta.

– Tavoitteenamme on kasvaa ja kansainvälistyä lisää. Maailmalla on paljon maita, joissa poltetaan vielä runsaasti öljyä. Vaikka kilpailu bioenergia-alalla on kovaa ja ala kasvaa globaalisti vauhdilla, konseptimme on kansainvälisesti hyvin kilpailukykyinen, Junttila kiteyttää.

Yrityksen toimintaperiaate on hyvin asiakaslähtöinen: 

– Lähdemme aina asiakkaan tarpeista ja rakennamme laitosratkaisun sen pohjalle. Saimme hiljattain Iso-Britanniasta kyselyn, jossa asiakas haluaisi polttaa rinnakkaispolttoaineena tuotannon ylijäämämateriaalia biomassan rinnalla, Junttila antaa käytännön esimerkin. 

Pakkasimme testilaitoksen kuorma-autoon ja ajoimme toukokuussa Helsingistä Cardiffiin testaamaan polttoaineen asiakkaan tehtaalle, ja saimme varmistettua oikean konfiguraation asiakkaamme tarpeisiin.   

Miksi valita bioenergia?

  • Hiilidioksidineutraali energialähde, jossa hyödynnetään ylijäämäpuuta.
  • Kilpailukykyisintä yrityksille, joiden tuotannosta jää hyödynnettäviä sivuvirtoja.
  • Näin laitoksista tulee omavaraisempia ja puujätteen määrää pienenee. 

Näkökulmia liike-elämän kiinnostavimmista teemoista.

Tähän puolet leipiksestä. Tekstityyli paragraph, ja otsikot boldattuna.

Tänne loput leipiksestä. Otskot boldattuna, teksti tyyli paragraph.

Haku