Hyppää sisältöön

Donitsilta oppeja arjen valintoihin

Donitsilta oppeja arjen valintoihin

14.06.2022

Spark Sustainabilityn perustajat Anna Eriksson ja Amanda Rejström ovat kokeneita ilmastoasioiden asiantuntijoita, jotka motivoivat asiakkaitaan konkreettisiin tekoihin ilmaston hyväksi.

Ilmastonmuutoksen suuntaa voidaan vielä muuttaa, mikäli torjuntaa tehdään usealla sektorilla. Yritykset mahdollistavat innovaatioiden syntymisen kannustamalla työntekijöitään ilmastoviisaisiin tekoihin. 

TEKSTI | MARIA CARVAJAL   KUVAT | ANNI HARTIKAINEN

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, johon tulisi tarttua jokaisella yhteiskunnan osa-alueella samanaikaisesti. Yrityksillä on haasteena löytää arkeensa ne teot, joilla on konkreettista merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. Faktatietoa ilmastonmuutokseen liittyen voi olla hankalaa löytää yhdestä paikasta, ja virheellistä tietoa on liikkeellä runsaasti. 

Konkreettisia ja kaikille yrityksille mahdollisia keinoja ovat vaihtaminen vihreään sähköön ja esimerkiksi energiatehokkuuslaskenta, eli se, miten paljon lämpöä ja sähköä yrityksessä käytetään ja miten kulutusta voitaisiin vähentää. Jotta yritykset pystyvät ottamaan seuraavat askeleet hiilineutraaliutta kohti, tarvitaan myös ymmärrystä päästöistä ja ilmastoteoista.

– Maailmassa vallitsee tilanne, jossa kaikkien tulisi nopeasti oppia ilmastonmuutoksen torjumisesta perusteet, ja organisaatioiden osaaminen tässä asiassa vaikuttaa suoraan kykyyn tehdä tulosta, toteaa Amanda Rejström, toinen Spark Sustainability Oy:n perustajista.  

Toimitusjohtaja Anna Eriksson ja Rejström ovat ilmastoasioiden asiantuntijoita, jotka ovat toimineet sekä tutkimuksen parissa että konsultteina energia-alalla vähentääkseen alan päästöjä. Idea yritykseen tuli omasta uteliaisuudesta ja halusta oppia, ja nyt he jakavat osaamistaan muille. Spark Sustainability on motivoinut konkreettisiin ilmastotekoihin jo neljän vuoden ajan, ja jakanut tietoa ilmastoasioista esimerkiksi metsä-, konsultti-, rakennus- ja suunnittelualan yrityksille. 

Päästölaskenta ohjaa tekoja

Spark Sustainabilityn ytimessä on perustajien kehittämä Carbon Donut -niminen sovellus, joka tekee päästölaskentaa ja kannustaa ilmastotekoihin. 

– Meidän avullamme yritykset voivat kohdentaa toimia niihin kohtiin, missä on taloudellisinta tehdä muutoksia ja impakti on kuitenkin iso. Jaamme sovelluksen avulla tietoa kouluttamalla ja tapahtumilla. Lisäksi olemme myös yritysten apuna ilmastoasioiden viestinnässä, Eriksson kertoo. 

Carbon Donut -sovellus on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että yritysten käyttöön. Carbon Donut kannustaa tekoihin positiivisella tavalla, ja kaikki ilmastotekoihin liittyvä tieto on saatavilla yhdestä paikasta. Sovelluksen avulla pääsee tutustumaan, kuinka oman arjen valinnat vaikuttavat päästöihin, laskemaan omia päästöjä ja oppimaan niiden vähentämisestä. Sovellukseen on jaoteltu erikseen henkilön omat ilmastoteot ja yleiset tietoiskut. Yrityksen työntekijät voivat verrata omia tuloksiaan muiden tuloksiin tulostaulukon avulla, ja näin motivoida toisiaan ilmastotekoihin. Sovelluksesta löytyy helposti tieto siitä, mitä yritys tekee ympäristöasioiden hyväksi, ja millaisiin tekoihin se on sitoutunut.

Carbon Donut -sovellus tutustuttaa käyttäjän arjen valintojen aiheuttamiin päästöihin ja auttaa oppimaan, miten niitä voidaan vähentää.

– Monessa yrityksessä tilanne voi olla se, että ilmastoasiat ovat henkilökunnalle liian abstrakteja tai isoja; yrityksen ilmastoteoista on kuultu vaikkapa strategiapäivässä, mutta se ei ole jäänyt mieleen, koska ei ole saatavilla tietoa siitä, miten luvut vertautuvat muihin yrityksiin, tai mitä se tarkoittaa meidän satapäisen henkilökunnan kohdalla, Rejström kertoo. 

Konkretia herättää ideoita

Tukemalla työntekijöitään vähäpäästöisten tapojen omaksumisessa yritykset mahdollistavat innovaatioiden syntymisen työympäristössä. Kun yksilö ymmärtää ilmastoasioita konkretian kautta yhä enemmän, hän synnyttää työtehtäviin ja vastuualueisiin uusia ideoita. Ideat voivat olla esimerkiksi keinoja, miten organisaatio voisi yhdistää ilmastolle ja myynnille positiivisia aihioita projekteiksi, tai miten voidaan luoda täysin uusia, ilmastoystävällisempiä tapoja toimia.

Ilmastonmuutoksen vuoksi yritysten on pitänyt muuttua entistä enemmän ilmastoystävällisemmiksi, ja usein saattaa olla, että yrityksessä on vain yksi ympäristövastaava, jonka hartioille kaikki ilmastoasioihin liittyvät työt kasautuvat.

Innovaatiot syntyvät kaikista parhaiten arjen tiimellyksessä ja projekteissa.

Spark Sustainabilityn perustaja Amanda Rejström

– Innovaatio ei näin pääse syntymään, sillä se tapahtuu projekteissa ja arjen tiimellyksessä. Yritykset tarvitsevat tietoa ihan jokaiselle tasolle. Sitten kun kaikilla alkaa olla perusymmärrys, koulutus johtaa parhaimmillaan innovaatioon. Hyvänä sivutuotteena on myös työnantajamielikuvan parantaminen. Erityisesti nuoret haluavat olla sellaisessa yrityksessä töissä, missä aidosti tehdään jotain ilmaston hyväksi, Rejström summaa. 

Osa ilmastonmuutoksen ratkaisua onkin ymmärtää, että voimme jokainen olla osa ratkaisua, mutta kukaan meistä ei kuitenkaan yksin kanna vastuuta siitä.

– Pystymme ehdottomasti vielä muuttamaan suuntaa. Se tosin vaatii sitä, että toimimme samanaikaisesti kaikilla rintamilla; yritystasolla, poliittisella tasolla ja yksilötasolla. Kaksikymmentä vuotta sitten olisimme vielä voineet valita yhden tahon joka tekee, mutta nyt meidän tulee tehdä tekoja yhdessä kaikilla rintamilla, Rejström ja Eriksson päättävät.

Haku