Hyppää sisältöön

Digitalisaatiosta kestäviä ratkaisuja

Digitalisaatiosta kestäviä ratkaisuja

30.12.2021

Centrian kehittämispäällikkö Janne Känsäkosken mukaan yritykset pääsevät pilottien avulla testaamaan digitalisaation tuomia hyötyjä.

Digitalisaatio on avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja ilmasto-kysymyksiin. Teollisuuden yrityksille se avaa mahdollisuuden kehittää vähähiilisempää tuotantoa ja saada kilpailuetua. 

TEKSTI | HANNA PERKKIÖ  KUVA | ANNE YRJÄNÄ

Teollisuusyritykset ovat merkittävässä asemassa, kun puhutaan uusien ilmastotoimien tarpeesta. Innovaatioiden ja ratkaisujen puute koetaan yrityksissä kuitenkin yhtenä esteenä vähähiilisempää tuotantoa tavoiteltaessa. Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Majakka-hanke auttaa yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota ja siten parantamaan prosessiensa energia- ja materiaalitehokkuutta. 

– Teollisuudessa on paljon potentiaalia toiminnan tehostamiseen. Koska se on yleensä hyvin energiaintensiivistä, pienikin muutos voi tuoda todella merkittävän hyödyn, Centrian kehittämispäällikkö Janne Känsäkoski toteaa. 

Yritysten kannalta kyse on kilpailuedusta, sillä lisääntyvä tehokkuus tietää samalla säästöjä. Ekologisuudella ja kestävällä toiminnalla on suuri vaikutus myös yrityskuvaan ja viime kädessä ostopäätöksiin. 

Tietoa päätösten pohjaksi 

Teollisuuden prosesseissa nojataan yhä pääosin perinteisiin ohjausmenetelmiin. Samaan aikaan kaivataan tutkimustietoa digitaalisten menetelmien, kuten tekoälyn käyttömahdollisuuksista. Nyt yritykset saavat käyttöönsä uusinta osaamista. 

– Monet saattavat epäröidä, tuovatko uudet menetelmät todellista hyötyä. Pilottien kautta yritykset saavat ensi käden tietoa siitä, miten hyödyntää digitalisaatiota. 

Esimerkiksi kaivosteollisuudessa malmin murskaus- ja jauhatusprosessia on pystytty tehostamaan merkittävästi. Raaka-aineisiin tai prosessin eri vaiheisiin liittyvää mittaustietoa voidaan jalostaa ja hyödyntää paljon nykyistä kattavammin. Digitaaliset menetelmät nopeuttavat tiedonsaantia ja tuottavat myös ennakoivaa tietoa. Kaikki tämä auttaa ohjaamaan prosesseja tarkemmin ja tekemään oikeita päätöksiä jo varhaisessa vaiheessa. Känsäkosken mukaan uudessa tilanteessa yrityksiltä vaaditaan myös kulttuurin muutosta. 

– Tällaisia kokeiluja ei teollisuudessa ole juuri tehty, vaan on nojattu perinteeseen ja hiljaiseen tietoon. Toisaalta yrityksillä on tietyt ympäristötavoitteet, ja tämä hanke tukee niihin pääsemistä. 

Majakka-hankkeessa on mukana joukko alueen teollisuus- ja teknologiayrityksiä. Käytännön tuloksia haetaan pilottien sekä demojen avulla, ja yritysten käyttöön luodaan digitaalinen työkalupakki. 

– Teknologiayrityksille ja palveluntuottajille hanke avaa uuden mahdollisuuden päästä yhteistyöhön suurten teollisuusyritysten kanssa. Samalla osapuolet voivat kehittää yhdessä uutta. Parhaimmillaan Keski-ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle syntyy ympäristötehokkaiden menetelmien ympärille osaamiskeskittymä, joka tarjoaa alan tutkimusta, koulutusta ja palveluja. 

MAJAKKA-HANKE

  • Toteuttajina Centria-ammattikorkeakoulun digitalisaation sekä Oulun yliopiston säätötekniikan tutkimusryhmät. 
  • Päärahoittajina toimivat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liitot, tukijana 12 alueen yritystä sekä kuntarahoittajina KOSEK ja BusinessOulu. 
  • Toteutusaika on 4/2019-3/2022, ja kustannusarvio 630 000 euroa. 

Haku