Hyppää sisältöön

Digitalisaatio ja etätyö ovat mahdollisuuksia pk-yrityksille

Digitalisaatio ja etätyö ovat mahdollisuuksia pk-yrityksille

22.03.2022

Digitaalisten välineiden käyttöönotto ja hallinta antavat yrityksille hyvät valmiudet tehdä etä- ja hybridityötä Kainuun kaltaisilla, ruuhka-Suomen ulkopuolelle sijoittuvilla alueilla. KAMKin projektipäälliköiden Johanna Takasen ja Päivi Dahlin mielestä etätyö ja digitalisaatio tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuksia uudistaa työtapojaan ja parantaa työn tuottavuutta.

Kainuun ammattikorkeakoulun (KAMK) ESR-rahoitteisissa hankkeissa kehitetään naisyrittäjyyttä sekä pk-yritysten etä- ja hybridityötä. Hankkeisiin haetaan nyt mukaan tulevaisuuteen tähyäviä yrityksiä.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | ANU KOVALAINEN

KAMKin projektipäälliköiden Johanna Takasen ja Päivi Dahlin mukaan etätyö ja digitalisaatio tarjoavat mikro- ja pk-yrityksille mahdollisuuksia uudistaa työtapojaan ja parantaa työn tuottavuutta sekä tehokkuutta. Tavoitteena on laajentaa yritysten osaamistasoa, jotta ne pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa.

– Uudenlainen tapa toimia edellyttää yrityksiltä ja henkilöstöltä kykyä uuden oppimiseen. Niin johtamisessa kuin työn tekemisessäkin on otettava käyttöön päivitetyt pelisäännöt. On tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, miten työhyvinvointia ja -motivaatiota ylläpidetään työn tekemisen tapojen muuttuessa, Takanen ja Dahl sanovat.

KAMKin Koodeja naisyrittäjyyteen – ja PIKA Kainuu -hankkeiden tavoitteena on tarjota pk-yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia, osaamista ja työkaluja, joiden avulla yritykset pystyvät rakentamaan tulevaisuuden menestystä.

Verkostoituminen tuo virtaa kehittyvään liiketoimintaan

Koodeja naisyrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on kehittää Kainuun, Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien naisyrittäjien liiketoimintaa erilaisten älykkäitten ratkaisujen avulla. Hankkeen projektipäällikkönä toimivan Takasen mukaan älykkäistä ratkaisuista on hyötyä valtaosalle palveluyrityksistä, joten hankkeessa ei ole toimialarajausta.

– Ennen hanketta tehty esiselvitys osoitti, että alueen yrityksillä on toiveita kehittää osaamistaan sähköisen taloushallinnon sekä uusien teknologioiden (kuten ohjelmistorobotiikan), ymmärryksen ja soveltamisen, strategiatyön ja markkinoinnin suhteen. Hankkeemme järjestää valmennus- ja koulutustilaisuuksia, jotka tutustuttavat yrittäjät laajasti erilaisiin älykkäisiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Koulutusten teemoina ovat esimerkiksi web-analytiikka, hakukoneoptimointi ja chatbotit, Takanen kertoo.

Pienyrittäjillä on tarvetta myös verkostoitumiselle ja vertaistuelle. Siksi hanke järjestää erilaisia verkostotapahtumia. Teemoina ovat olleet markkinointi ja työhyvinvointi. Tulossa ovat tapahtumat kannattavasta bisneksestä sekä teknologioiden hyödyntämisestä johtamisen välineinä. Hanke mahdollistaa myös yrittäjien mentorointia.

– Mentorointiohjelmassa muodostetaan mentoripareja eri aloilla toimivista yrittäjistä. Yrittäjät tukevat toisiaan ja auttavat laajentamaan näkökulmaa yrityksen kehitystyöhön. Toimintaan voi ilmoittautua verkkosivuillamme olevalla lomakkeella, Takanen sanoo.

Etätyöstä menestystekijä

PIKA Kainuu -hankkeessa kehitetään puolestaan maakunnassa toimivien mikro- ja pk-yritysten etä- ja hybridityön osaamista. Hankkeessa paitsi parannetaan työhyvinvointia kohentamalla työntekijöiden työolosuhteita ja -tapoja myös tuetaan yrityksiä uuden työkulttuurin luomisessa. 

– Etätyöstä on tullut työelämän uusi normaali. Silti yrityksiltä puuttuvat vielä pelisäännöt ja johtamiskäytännöt etä- ja hybridityötä varten. Myös johdon, esimiesten ja työntekijöiden etätyöosaaminen vaatii kehittämistä. Etätyötä tehtäessä esimerkiksi työyhteisön johtamiseen sekä työilmapiirin ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen tarvitaan erilaista osaamista kuin perinteisessä toimistotyössä, Dahl painottaa.

PIKA Kainuu -hanke selvittää alueen yritysten etä- ja hybridityöhön liittyviä osaamistarpeita tutkimuskyselyllä ja työpajoilla.

– Kevään aikana järjestämme kuusi työpajaa. Teemoina ovat muun muassa etäjohtaminen, etätyöteknologia, digiturva, työhyvinvointi sekä tiimi- ja itseohjautuvuuden taidot. Yritykset voivat ilmoittautua työpajoihin verkkosivuillamme, kertoo Dahl.

Kyselyistä ja työpajoista saatujen tietojen pohjalta kehitetään valmennuskokonaisuuksia, jotka käynnistyvät syksyllä. 

Dahlin ja Takasen mielestä mik-ro ja pk-yritysten kannattaa panostaa monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Digitaalisten välineiden käyttöönotto ja hallinta antavat yrityksille hyvät valmiudet tehdä etä- ja hybridityötä Kainuun kaltaisilla, ruuhka-Suomen ulkopuolelle sijoittuvilla alueilla. Hyvät tietoliikenneyhteydet tukevat etätyötä, ja työn paikkariippumattomuus helpottaa pienillä paikkakunnilla työvoiman saatavuutta sekä lisää palveluiden kysyntää. 

Kainuun yritykset voisivat myös räätälöidä etä- ja hybridityön tekijöille uudenlaisia palvelupaketteja.

– Sesonkien ulkopuolella etätyöntekijöille voitaisiin tarjota esimerkiksi majoituspaketteja, joihin sisällytettäisiin myös välinevuokrausta ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Työpäivän päättyessä olisi helppo siirtyä harrastusten pariin, Dahl ja Takanen ideoivat.

Haku