Hyppää sisältöön

Digitaalisia ratkaisuja biotalouden haasteisiin

Digitaalisia ratkaisuja biotalouden haasteisiin

22.09.2022

Projektipäällikkö Mikko Posio kertoo, että BioDiPi-hankkeessa kehitetyt sovellukset ovat IT- ja biotalousalojen yritysten vapaassa käytössä. 

Oulun ammattikorkeakoulun Biotalouden Digi Pilotit -hankkeessa luodaan sovelluksia, jotka edistävät biotalousalan yritysten kehitystoimintaa.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN JA MIKKO POSIO   KUVA | TUULI NIKKI

Oulun ammattikorkeakoulun Biotalouden Digi Pilotit -hankkeessa aktivoidaan ICT-alan yrityksiä tuottamaan digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja elintarvike- ja metsäsektorilla toimiville sekä biotalouden palveluita tarjoaville yrityksille.

Projektipäällikkö Mikko Posion mukaan hankkeen alkuvaiheessa on selvitetty, millaisia tarpeita, toiveita ja ideoita Pohjois-Pohjanmaalla toimivilla bio- ja ICT-alan yrityksillä on sovelluskehitykseen liittyen. Potentiaalisimpien aloitteiden pohjalta lähdettiin edistämään 4–5 yksittäistä projektia, joissa jokaisessa kehitetään jokin biotalousalan yritysten toimintaa helpottava sovellus.

– Tavoitteenamme on yhdistää biotalous- ja ICT-alan toimijat sekä luoda digipalveluita, joiden avulla biotalousalan yritykset voivat tehostaa ja kehittää toimintaansa. Pilottiprojekteissa luodaan joko aivan uusia, yksinkertaiseen logiikkaan perustuvia sovelluksia tai edistetään jo olemassa olevien sovellusten käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Pilottisovellusten lähdekoodit jaetaan yritysten vapaasti hyödynnettäviksi ja jatkokehitettäviksi Github-portaalin kautta, Posio kertoo.

Ruokahävikkiä vähemmäksi

Yksi BioDiPi -hankkeessa kehitetyistä sovelluksista keskittyy kaupoissa syntyvän ruokahävikin vähentämiseen. Sovelluksen avulla kauppa voi ilmoittaa reaaliajassa raaka-aineita jatkojalostaville tahoille, kuinka paljon esimerkiksi hedelmä- ja vihannestiskiltä syntyy ylijäämää. Näin tuotteet eivät jää pilaantumaan vaan saadaan pian jatkokäyttöön.

– Sovelluksella saadaan tietoa siitäkin, kuinka paljon tuotteiden jatkojalostus ja kierrätys ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä. Sovellus on ollut testissä oululaisessa Prismassa keväällä ja kesällä 2022.

Kiertokaari-mobiilisovelluksen tavoitteena on puolestaan edistää luonnonvarojen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä vähentää kuluttamisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tarkoituksena on auttaa kuluttajia löytämään oikea jättöpaikka kierrätystuotteilleen kiertotalousasemilla sekä osaltaan helpottaa asemien henkilökunnan työtä.

Helpotusta alkutuotantoon

Hankkeessa kehitetään ja testataan myös älykkääseen alkutuotantoon liittyviä pilottisovelluksia. Yhdessä pilotissa testataan maatilojen käyttöön kehitettyjä rehusiilojen mittausanturointiin perustuvia sovelluksia, joilla voidaan mitata automaattisesti siilojen täyttöastetta. Useiden maatilojen rehutilanteen samanaikaisella seurannalla voidaan tehostaa oleellisesti rehulogistiikkaa. Vasikan neuvolakortti -projektissa taas luodaan konenäköön perustuvaa sovellusta vasikoiden korvamerkkien lukemiseen.

– Tavoitteena on kehittää vasikan varhaiskasvatusvaiheen seurantajärjestelmä. Sovellukseen kerättäisiin hoitajan tekemiä muistiinpanoja sekä antureista ja valmiista tietojärjestelmistä kerättyä dataa. Sovellus analysoi dataa niin, että saadaan kuva vasikan varhaishistoriasta ja hyvinvoinnista.

Haku