Hyppää sisältöön

Digitaalinen palvelu linkittää rakentamisen osapuolet

Digitaalinen palvelu linkittää rakentamisen osapuolet

18.02.2022

Betsetin valmisbetonin myyntijohtaja Jari Tast, elementtituotannon myyntijohtaja Juha Vasara ja suunnittelujohtaja Markku Räisänen yrityksen Nurmijärven betonielementtitehtaalla. 

Suomen suurimpiin betonivalmisosien toimittajiin lukeutuva Betset kehittää vahvasti digitaalista palveluympäristöä. Siihen liitettävillä sovelluksilla hallinnoidaan ja vakioidaan muun muassa työmaan toimintoja. 


TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN   KUVA | TEEMU HEIKKILÄ

Pyöreitä vuosia juhliva perheyritys tarjoaa digitaaliset palvelut veloituksetta asiakkailleen. 

– Digitaalinen ympäristö helpottaa ja nopeuttaa rakentamisen osapuolien työtä hankkeen alusta loppuun asti, Betset-yhtiöiden suunnittelujohtaja Markku Räisänen kertoo. 

Koska saatavilla ei ollut valmista tuotetta, Betset päätti luoda sovelluksen siirtämään tietoa suunnittelun, tuotannon ja työmaiden välillä. Viime vuonna valmistunut Betset Extractor -sovellus linkittää suunnittelijan tekemän BIM 3D -mallin automaattisesti yhtiön toiminnanohjausjärjestelmään. 

Aiemmin tieto siirtyi sähköpostin välityksellä ja 2D-suunnitelmilla, joista elementtien geometria ja tarvikkeet jouduttiin poimimaan manuaalisesti ja tuotannon tilannetta raportoitiin Excel-taulukoilla. Prosessi oli altis virheille ja viivästyksille. 

Tieto myös mobiililaitteille 

Rakenne- ja elementtisuunnittelijat ovat tehneet 3D-malleja jo yli kymmenen vuotta pääosin Tekla Structures -ohjelmistolla. Bet-setin sovelluksen avulla suunnittelijat pystyvät elementtidatan siirron lisäksi seuraamaan tuotannon tilannetta reaaliajassa ja ohjelmoimaan tuotantoon esimerkiksi valmistuskieltoja. 

Palveluympäristössä kaikki Tekla-mallinnetut kohteet julkaistaan Trimble Connect -pilvipalveluun, joka on linkitetty reaaliajassa Betset-tuotantoon. Näin esimerkiksi valmistuksen elementtikohtaista tilannetta ja tehdasjakoa voidaan helposti seurata visuaalisena, mallipohjaisena esityksenä. 

Räisäsen mukaan vastaanotto työmailla on ollut innostunutta. Merkittävä hyöty kaikille on reaaliaikaisen ja automaattisesti päivittyvän tiedon jakaminen ja tallentaminen myös mobiililaitteilla. 

Uusia ratkaisuja kehitteillä 

Digitaaliseen palveluympäristöön siirtyminen on merkinnyt vilkkaampaa vuorovaikutusta rakentamisen osapuolten välillä. Betset kuuntelee avoimin mielin yhteistyökumppaneilta kantautuvia ideoita ja jatkaa niiden kehittelyä. 

– Digitalisaatio avaa kaiken aikaa uusia mahdollisuuksia, joilla voimme palvella entistä kattavammin asiakkaita, toteaa elementtituotannon myyntijohtaja Juha Vasara

Merkittävä hyöty on reaaliaikaisen tiedon jakaminen ja tallentaminen mobiililaitteilla.

Betsetin suunnittelujohtaja Markku Räisänen

Nyt digitalisaatioon liittyvät ratkaisut ulottuvat noin 1,5 vuoden päähän, mutta palvelujen kehittämisen uskotaan olevan jatkuva prosessi. Tekeillä on muun muassa sovelluksia työmaatoiminnoille ja asennusaikataulujen digitalisointi. 

Kehitteillä on myös QR-koodia hyödyntäviä mobiilitoimintoja, joilla helpotetaan tiedon hakemista ja tallentamista työmaiden vaihtelevissa sääolosuhteissa. 

Betonia huippukalustolla 

Sen lisäksi, että Betset-yhtiöt toimittaa betonisia valmisosia toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteisiin, se valmistaa ja myy valmisbetonia kaikenlaiseen ja kaikenkokoiseen rakentamiseen. 

– Yhtiössä on haluttu investoida omaan kuljetus- ja pumppauskalustoon toimitusvarmuuden takaamiseksi, kertoo valmisbetonin myyntijohtaja Jari Tast

Viimeisimpiä hankintoja ovat uudet autobetonipumput, jotka on varustettu 47 ja 56 metrin puomistolla. Ne ovat tekniikaltaan alan huippua. Uusissa Putzmeister-pumpuissa on muun muassa iLS-pumppausyksikkö, joka pienentää polttoainekulutusta. Pumpuissa on myös vajaa-tuentamahdollisuus, jota tarkkaillaan tukijalkojen valvontajärjestelmällä. Se estää puomin avaamisen suuntaan, jossa tuenta ei ole riittävä. 

Valmisbetonia toimitetaan pienistä kohteista isoihin, aina postilaatikon anturoista massiivisiin siltoihin. Betset-yhtiöt käyttää oman kaluston ohella myös pitkäaikaisia ja ammattitaitoisia aliurakoitsijoita valmisbetonin kuljetukseen ja pumppaukseen. 

Betset pyrkii varmistamaan tuotteilleen laadukkaat, vaatimukset täyttävät ja kustannustehokkaat tuotantosuunnitelmat ohjaamalla ja kommentoimalla asiakkaan elementtisuunnittelua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Haku