Hyppää sisältöön

Digitaalinen alusta yhdistää oppimisen ja luovuuden

Digitaalinen alusta yhdistää oppimisen ja luovuuden

28.12.2021

Pohjois-Helsingin Bändikoulun opettajat Niklas Ahlsved ja Juha Räisänen valmistautuvat ukulele-kurssin kuvaamiseen. Kurssi tulee videoituna DSOA:n verkkoalustalle. 

Luovuutta, innovaatioita ja yhteisöllisyyttä – niissä on taidekasvatuksen tulevaisuus. Digital School of Arts yhdistää nykyaikaisen toimintamallin ainutlaatuiseen taiteen perusopetukseen ja laadukkaaseen pedagogiikkaan. 

TEKSTI | LAURA PULLINEN  KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Pohjois-Helsingin Bändikoulun opettajat Niklas Ahlsved ja Juha Räisänen valmistautuvat ukulele-kurssin kuvaamiseen. Kurssi tulee videoituna DSOA:n verkkoalustalle. 

Koronakevät herätti luovuuden Pohjois-Helsingin Bändikoulussa, kun epidemia siirsi myös taiteen perusopetuksen verkkoon. 

– Lähdimme rohkeasti kyseenalaistamaan tapaamme järjestää opetusta. Synnytimme uusia toimintamalleja yhdessä opettajien kanssa ja kehittelimme hullujakin ideoita, kuten esimerkiksi Ope ovelle -palvelun. Yhteiskehittäminen osoittautui lopulta hedelmälliseksi, kuvailee rehtori Mikko Kierikki

Syntyi Digital School of Arts; uusi digitaalinen alusta eri taiteenlajien verkko-opetukselle. 

Alusta tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti korkeatasoista taiteen perusopetuksen mukaista opetusta online-yksityistunneista erilaisiin workshoppeihin sekä alkeis- ja jatkokursseihin. Kehitystyötä ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland. 

– Tällä hetkellä alustan tarjonta keskittyy musiikkiin, mutta luvassa on sisältöjä laaja-alaisesti niin teatteritaiteen kuin sirkuksenkin puolelta, Kierikki lupaa. 

Pelillistäminen innostaa 

Sosiaalinen media, pelit ja erilaiset verkkoalustat ovat tämän päivän lapsille ja nuorille arkea. Näistä tuttuja elementtejä tuodaan nyt taiteen perusopetukseen verkossa. 

– Alustalla hyödynnämme pelillistämistä visualisoimalla oppijan taitojen karttumista. Näin oppija voi kokea onnistumisen tunteen pienemmissäkin etapeissa. Tämä kehittää pitkäjänteisyyttä ja inspiroi harjoittelemaan. 

Opettajassa on aina kumpikin puoli: opettaja ja taiteilija. 

Mikko Kierikki

Osaamista ja taitoja kerätään “pelin” edetessä ja taitojen karttuminen myös tallentuu. Näin kotiharjoittelu näyttäytyy opettajalle selkeämmin ja hän voi ohjata oppimaan oppimista, kun henkilökohtaisen kohtaamisen, esimerkiksi etätunnin, aika on. 

– Oppimisesta tulee mielekästä ja alusta antaa lisämahdollisuuksia myös opettajalle, Kierikki lisää. 

Lisämahdollisuuksia Digital School of Arts tarjoaa myös opetuksen järjestäjille. Alustan avulla opetuksen järjestäjä voi lisätä opetustarjontaansa ja madaltaa osallistumiskynnystä ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Alusta helpottaa myös siirryttäessä lähiopetusta korvaaviin opetustilanteisiin. 

Maailman parasta opetusta 

Taiteen perusopetuksen tulevaisuutta, DSOA:ta, rakennetaan oppilaiden tarpeet edellä. 

Opetuksen suunnittelua ja toteuttamista määrittää laki taiteen perusopetuksesta. Opetusta järjestävät kunnat tai yksityiset opetuksen järjestäjät, jotka laativat omat opetussuunnitelmansa tämän lain puitteissa. Taiteen perusopetusta voidaan antaa myös etäopetuksena. Kierikki kuvaakin systeemiä maailman parhaaksi, mutta siitäkinlöytyy valuvikoja. Se on rakennettu aikuisten ehdoilla. 

– Opetus on usein väärässä paikassa väärään aikaan. Soittotunnit alkavat yleensä vasta, kun aikuinen pääsee töistä kotiin ja lasta kuljettamaan. Voisiko nuori oppija itse valita paikan ja ajankohdan ohjattuun harjoitteluun? 

Yhteisö luo kokemuksia 

Digital School of Artsissa opetuksen lisäksi vahvana elementtinä on myös kokemuksellisuus. Merkityksellistä on taiteen kokeminen ja taiteilijana toimiminen. Kokemuksellisuus laajentaa myös opettajien mahdollisuuksia. 

– Opettajassa on aina kumpikin puoli: opettaja ja taiteilija. Digital School of Arts tarjoaa heille mahdollisuuden esitellä taiteilijuuttaan, Kierikki kertoo. 

Digital School of Arts on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta ja se on saavutettavissa asuinpaikasta huolimatta. DSOA on yhteisö, jossa voi kohdata saman kiinnostuksen kohteen omaavia taiteenharrastajia ja jossa seinät tai sijainti eivät rajoita toimintaa ja kohtaamisia. 

Teknistä alustaa kehitetään parhaillaan tukemaan Digital School of Artsin tavoitetta: mahdollistamaan taiteen harrastaminen yhä useammalle. 

– Integraatiorajapintoja yleisimpiin digitaalisiin oppimisympäristöihin testataan parhaillaan. Näin alustan sisällöt saadaan toimimaan materiaalikirjastona myös peruskouluille, Kierikki paljastaa. 

Haku