Hyppää sisältöön

Digisovellukset tehostavat kierrätysyhtiöiden toimintaa

Digisovellukset tehostavat kierrätysyhtiöiden toimintaa

1.06.2021

M-Technologyn toimittama WiseMaster Eco -järjestelmä on käytössä Vestian hyötyjäteasemalla Kalajoella. Järjestelmä minimoi manuaaliset työvaiheet ja luo lisää aikaa asiakaspalvelulle.

WiseMaster Eco -sovellusten avulla jätehuolto- ja kiertotalousyhtiöt voivat digitalisoida prosessiensa tiedonhallinnan sekä siirtyä jäteasemilla itsepalveluun. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Anne Yrjänä

Ohjelmistoratkaisuja rakentavan M-Technology Oy:n tuotantojohtaja Aleksi Palosaaren mukaan bio- ja kiertotalousyritykset voivat parantaa toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta digitalisaation ja automaation avulla. Sähköiset työkalut parantavat myös raportointia ja jätejakeiden jäljitettävyyttä.

– Olemme kehittäneet bio- ja kiertotalouden toimijoille soveltuvan WiseMaster Eco -sovellusperheen. Järjestelmä digitalisoi jäteasemien toiminnan ja asiakaspalvelun. Tämä mahdollistaa asiointitapojen laajentamisen jokaiselle kuluttajalle sopivaan muotoon, ennakkoasioinnista aina täysin automatisoituihin, itsepalvelukäytössä oleviin asemiin. Teknologiaamme on laajasti pääkaupunkiseudun ja maakunnissa toimivien jäteyhtiöiden käytössä, Palosaari kertoo.

Lisää aukiolotunteja

Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Vestia Oy modernisoi jäteasemansa sekä 15 hyötyjäteasemansa asiointi- ja materiaalivirtojen tiedonhallinnan WiseMaster Ecolla. M-Technologyn toimittama kokonaisuus piti sisällään mobiilikassan, asiakashallinnan, lavatyhjennysten tilauksen ja kaluston kunnossapidon. Myöhemmin kehitystyö johti itsepalveluautomaatin käyttöönottoon.

Vestian tuotantopäällikkö Jukka Saukko kertoo uusien digiratkaisujen hankinnan tulleen ajankohtaiseksi, kun lainsäädäntö kiristyi ja jäteyhtiöiltä alettiin vaatia yksityiskohtaisempaa raportointia. Samoihin aikoihin myös Vestian vaihtolavapalvelu kasvoi vauhdilla, eikä 120 lavan hallinnointi onnistunut enää kynän ja paperin avulla. Vestia kartoitti markkinoilta järjestelmää, jolla voisi hallinnoida vaihtolavaomaisuutta ja -kuljetuksia sekä tehdä eko- ja hyötyasemien vastaanottokirjaukset. 

– WiseMaster oli ainoa järjestelmä, joka sisälsi mobiilikassan ja lavakuljetusten hallinnoinnin. Lisäksi siinä oli optiona jätehuolto- ja siirtokaluston kunnossapitojärjestelmä, jonka olemme ottaneet käyttöön myöhemmin, Saukko kertoo.

Järjestelmän käytön myötä maksutapahtumat ovat tehostuneet, kirjanpidon manuaalisuus vähentyneet ja kassanhallinta selkiytynyt. 

– Aikaa vievät käteismaksut ovat jääneet pois. Vaihtolavojen tarkemman hallinnoinnin ansiosta olemme voineet siirtyä kahden viikon vuokra-ajasta vuorokausivuokraukseen. Nyt lavojen kierto on paljon nopeampaa, Saukko kiittelee.

Vuonna 2019 Vestia alkoi pilotoida WiseMaster -järjestelmään liitetyn itsepalveluautomaatin käyttöä. Nyt neljä Vestian toimipisteistä toimii itsepalveluperiaatteella ja itsepalvelusemien määrää kasvatetaan koko ajan. Itsepalveluasemalla asiakas kirjaa ja maksaa jätekuormansa omatoimisesti. Ongelmatilanteissa asiakas voi olla etäyhteydessä Vestian valvontakeskukseen. 

– Aiemmin pisteet olivat auki päivän viikossa tai kahdessa. Nyt ne ovat avoinna kaikkina arkipäivinä. Tästä on tullut asiakkailta erittäin hyvää palautetta, Saukko sanoo.

Enemmän aikaa asiakkaille

Tyytyväisiin käyttäjiin kuuluu myös yhdeksän kunnan jätehuollosta vastaava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Yrityksen käytössä on WiseMaster-mobiilikassa, jolla hoidetaan kaikkien Hyödyksi-asemien asiakaspalveluun liittyvä tiedonhallinta.

EKJH:n Hyödyksi-jäteasemilla oli aiemminkin käytössä mobiilikassaratkaisu. Asiakaspalvelija ei voinut kuitenkaan periä jätemaksua lajittelupihalla vaan asiakkaan kanssa piti poiketa palvelupisteeseen. WiseMaster-mobiilikassan käyttöönoton jälkeen maksu on onnistunut puhelinsovelluksen ja korttipäätteen avulla lajittelupihalta poistumatta. 

– WiseMaster on näppärä työntekijöidemme ja asiakkaidemme kannalta. Nopean maksutapahtuman ansiosta asiakaspalvelijoilla jää enemmän aikaa asiakkaiden opastamiseen. Samalla sovelluksella voidaan ottaa vastaan korttimaksuja sekä siirtää tiedot laskutusjärjestelmään. Mobiilikassa on integroitu toiminnanohjausjärjestelmäämme ja taloushallintaohjelmistoomme. Toimipaikkatiedot, jätemäärät ja -lajit sekä rahavirrat kirjautuvat taloushallintajärjestelmäämme automaattisesti oikein, EKJH:n hallintopäällikkö Satu Kurki kiittelee.

WiseMasterin käyttö laajenee EKJH:llä vielä tämän vuoden aikana. Yritys on ottamassa käyttöön vaakajärjestelmän, joka mahdollistaa myös materiaalitaseen hallinnan. Järjestelmä punnitsee kuormat jätelajikohtaisesti ja antaa reaaliaikaista tietoa jätevirtojen liikkeistä.

– M-Technology on kuunnellut tarpeitamme tarkasti. Yhteyshenkilömme tuntee toimialamme hyvin ja hän on ehdottanut juuri meidän tarpeisiimme sopivia ratkaisuja.

Haku