Hyppää sisältöön

Datasta on tulossa arvokasta pääomaa

Datasta on tulossa arvokasta pääomaa

16.02.2022

Attidon Senior Consultant Ilkka Savolainen kertoo, että yritysten datapääoma kannattaa keskittää moderniin pilvitietovarastoon, jolloin data on ajan tasalla, laadukkaampaa ja työntekijöiden saatavilla.

Kolmannen sukupolven skaalautuvat BI- ja analytiikkasovellukset mahdollistavat tiedon tehokkaan hyödyntämisen ja liiketoimintaa tukevat täsmäratkaisut.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Attidon Senior Consultant Ilkka Savolaisen mukaan analytiikka- ja BI-ratkaisujen elinkaari on jo varsin pitkä: ensimmäiset BI-työkalut otettiin käyttöön jo 90-luvulla.

– Ensimmäisen sukupolven sovellukset kehitettiin johdon raportointiin. Ne vaativat lähes aina taustalle on-prem-tietovaraston. Ratkaisut olivat luotettavia, mutta myös kalliita, kankeita ja täysin yrityksen IT-osaston hallinnassa. 

BI-työkalujen käyttö yleistyi toisen sukupolven aikana 2000-luvulla. Ratkaisut kevenivät, muuttuivat helppokäyttöisemmiksi ja hinnaltaan edullisemmiksi, eikä keskitetty tietovarasto ollut enää välttämättömyys. Liiketoiminnat alkoivat kehittää itsenäisesti omia sovelluksiaan ja tieto organisaatioissa demokratisoitui. Ongelmaksi muodostui erillisten tietokeskittymien aiheuttama datan ja työvälineiden siiloutuminen. 

– Toiminnan tehokkuus ja tiedon luotettavuus kärsivät, ja työkalujen vaihtuessa tieto jäi jumiin vanhoihin sovelluksiin, Savolainen kertoo.

Nyt BI- ja analytiikkaratkaisuissa on siirrytty kolmanteen sukupolveen. IT-osastot toimivat keskitetyn datan ja työkalujen hallinoijina, mutta ratkaisut kehitetään liiketoiminnan tarpeet edellä. Pilviratkaisut ketteröittävät järjestelmäkehitystä ja mahdollistavat niiden paikkariippumattoman käytön. Ratkaisut hyödyntävät tehokkaammin koneoppimista ja tekoälyä.

– Ratkaisut skaalautuvat helposti erikokoisten yritysten tarpeisiin, joten myös pienet yritykset voivat ottaa niitä käyttöönsä.

Tieto paremmin turvassa

Savolaisen mukaan myös tiedon varastoinnissa ja hyödyntämisessä on otettu iso askel eteenpäin. Ensimmäisen ja toisen aallon ratkaisujen edut on onnistuttu yhdistämään SaaS-pohjaisten BI-työkalujen ja PaaS-pohjaisten data-alustojen myötä. Yrityksen datapääoma pyritään keskittämään moderniin pilvitietovarastoon. Näin tieto on järjestelmäriippumatonta ja kaikkien yrityksen tietojärjestelmien käytössä.

– Data on ajan tasalla, laadukkaampaa ja työntekijöiden saatavissa. Datasta tulee yritykselle pääomaa, jota voi hyödyntää raportoinnissa, analytiikassa, sidosryhmäviestinnässä sekä osana yrityksen johtamiskulttuuria. Data on jalostettavissa kehittyneen bisneslogiikan avulla ja sen ohjaaminen haluttuihin ohjelmistoympäristöihin onnistuu kehittyneellä integraatioväylällä. Tietoturvakin on parantunut.

Attidon asiakasprojekteissa BI- ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen alkaa tarvekartoituksella, jossa selvitetään asiakkaan pitkän aikavälin tarpeet. Näin pystytään luomaan asiakkaan toimintaa tehostavia, pitkäikäisiä ja helposti muokattavia ratkaisuja. Savolainen painottaa tekemisessä proaktiivisuutta sekä asiakkaan kokonaisvaltaista kuuntelua ja tukemista.

– Vahvuutemme on alan monipuolinen asiantuntijuus sekä BI- ja analytiikkaratkaisujen laaja tuntemus. Painotamme pitkiä kumppanuuksia. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä toimivampia ratkaisuja pystymme tuottamaan. 

Attido on vuonna 2001 perustettu, toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin keskittynyt IT-asiantuntijatalo. Yrityksessä työskentelee yli 80 tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan asiantuntijaa Suomessa ja Latviassa.

Haku