Hyppää sisältöön

Datamassan hyödyistä kaikki irti

Datamassan hyödyistä kaikki irti

9.06.2022

Pilviteknologiayritys Nordcloudin teknologiajohtaja Ilja Summalan mukaan datan hallinnoimisen ja tuotteistamisen tulevaisuus on kustannustehokkaissa ja luotettavissa julkipilvipalveluissa.

Julkiset pilvipalvelut Suomeen tuoneen Nordcloud Oy:n asiantuntijat tietävät mitä tehdä, kun järjestelmissä käyttämättömänä makaava data halutaan saada tuottamaan liiketoiminnallista arvoa.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Datamassat yhteen paikkaan kokoava alusta on liiketoiminnan digitalisoimisen edellytys, ja datan hallinnoimisesta puhutaankin lähes kaikkialla. Moni yritys keskittyy kuitenkin edelleen pääasiassa jatkuvasti kasvavien datamäärien säilömiseen. Kun tavoitteena on valjastaa data kasvun tueksi, pelkkä varastoiminen ei riitä. 

– Ensimmäisen vaiheen jälkeen data pitää tuotteistaa kunnolla, jotta liiketoiminnan on helppo käyttää sitä. Sen jälkeen datan päälle voi rakentaa mitä tahansa – esimerkiksi applikaatioita tai koneoppimista, julkipilviteknologiaan erikoistuneen Nordcloud Oy:n teknologiajohtaja Ilja Summala taustoittaa.

Datan hallinnoimisen ja tuotteistamisen tulevaisuus on Summalan mukaan jatkuvasti suosiotaan kasvattavissa julkipilvipalveluissa, joiden käyttämisessä Suomi on kotimaisen peliteollisuuden tekemän pioneerityön ansiosta Euroopan kärkijoukoissa. Myös Nordcloudilla on julkipilviteknologiassa edelläkävijän rooli. Vuonna 2011 perustettu, IBM:n omistama yritys on julkipilvipalveluita tarjoavien Azuren, Amazon Web Services:in (AWS) ja Google Cloud Platformin (GCP) pitkäaikaisin suomalainen yhteistyökumppani.

Data pitää tuotteistaa kunnolla, jotta liiketoiminnan on helppo käyttää sitä.

Nordcloud Oy:n teknologiajohtaja Ilja Summala

GDPR-vaatimusten mukaista innovointia edullisesti

Julkisen pilven alustajättien, Azuren, AWS:n ja GCP:n, ansiosta datan valjastaminen arvoa tuottavaan hyötykäyttöön on jatkuvasti helpompaa ja nopeampaa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien suurten ja keskisuurten yritysten tulisi selvittää, miten ne voisivat hyödyntää dataa. Lähes kaikista yrityksistä alkaa löytyä datanhyödyntämiskulmaa, Summala sanoo.

Yrityksen tarpeisiin mitoitetun, helposti säädeltävän konekapasiteetin vuokraaminen tuo tuntuvia, usein noin 10–30 prosentin säästöjä oman konesalin pyörittämiseen verrattuna. Säästöjä syntyy myös julkipilviratkaisujen mahdollistamasta tehokkuudesta, joka purkaa turhat välivaiheet datan käyttämisen tieltä. Julkista pilveä hyödynnettäessä data saadaan analytiikkatiimin ja sovelluskehittäjien käyttöön ilman data scientistin tekemiä muokkauksia.

– Kun data on API-rajapinnan takana luotettavasti ilman erillistä neuvottelua, tuottavuus nousee ja liiketoiminnan projektikustannukset laskevat, mikä tekee innovoinnista edullisempaa, Summala kertoo.

Tehokkuuden ja luotettavuuden parantumisen lisäksi julkipilvipalveluun siirtyminen helpottaa tietosuojaan sekä yksityisyydenhallintaan liittyvien asetusten ja standardien parissa luovimista. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, edellyttää millintarkkaa noudattamista, mikä tulee huomioida myös pilvipalvelua valitessa. Huonosti lajiteltu datamassa syö paitsi aikaa mutta muodostaa myös lainsäädännöllisen riskin. Azure, AWS ja GCP täyttävät GDPR-vaatimukset, joten henkilötietojen organisoiminen ja käyttöoikeuksien hallinnoiminen onnistuvat niitä käytettäessä helposti.

Luotettava kumppani saa tuloksia aikaan nopeasti

Tällä hetkellä kymmenessä Euroopan maassa toimiva Nordcloud tunnetaan erityisesti eurooppalaisten suuryritysten yhteistyökumppanina. Satoja pilviteknologiaprojekteja toteuttanut yritys hyödyntää työssään laajan kokemuksensa pohjalta kehittämiään malleja ja konsepteja, joiden avulla julkipilviteknologiaa voidaan hyödyntää nopeasti ja helposti mitä erilaisimmilla toimialoilla.

Hyvä esimerkki Nordcloudin toteuttamasta liiketoiminnan monipuolisesta digitalisoimisesta on suomalaisen metsäteollisuusyrityksen tarpeisiin kehitetty ratkaisu, joka yhdistää sahalla tapahtuvan toiminnan, kuljetukset, varastoinnin ja kaupankäynnin saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuljetusalan datan liiketoimintahyödyistä esimerkin tarjoaa tukholmalaiselle taksiyritykselle kehitetty sovellus, joka ohjaa takseja aiempien kyytien ja muiden autojen sijaintien perusteella kohteisiin, joissa niille on todennäköisesti eniten kysyntää.

Asiantuntevan kumppanin kanssa uutta palvelua ei tarvitse opetella käyttämään yksin, joten liiketoimintaetua on mahdollista saada aikaan nopeasti.

– Harvalla yrityksellä on niin suuri data-alustan tarve, että sitä olisi kannattavaa lähteä pyörittämään omin voimin. Myös yksityisyyteen ja datan hallinnoimiseen liittyvän lainsäädännön opetteleminen yksin on hidaste, Summala toteaa.

Miksi valita Nordcloud?

Pelkän datan varastoinnin sijaan yritys voi hyötyä siitä taloudellisesti.
Lue lisää QR-koodin takaa:

www2.nordcloud.com/data-guide

Haku