Hyppää sisältöön

Datahanke sitoo yhteen kasvua ja kyberturvaa

Datahanke sitoo yhteen kasvua ja kyberturvaa

30.08.2023

Lehtorit Tommi Kallonen ja Tarja Keski-Mattinen toivovat yritysten käsittävän datan yhteiskäytön edut.

LAB-ammattikorkeakoulussa tutkitaan, miten suomalaisyritykset voisivat saavuttaa kilpailuetua datan jakamisen avulla.

TEKSTI saana lehtinen ja tommi kallonen | kuva lasse simpanen


Datatalous on keskeinen kasvun vauhdittaja, mutta suomalaisissa yrityksissä sen mahdollisuuksiin on tartuttu niukasti. Datan hyödyntämisen ja jakamisen liiketoimintapotentiaali ei koske vain suuryrityksiä. Myös pk-sektorilla piilee valtava määrä arvokasta tietoa – ongelmana on, etteivät yritykset aina tiedä sitä itse.

LAB-Ammattikorkeakoulu on tarttunut ajankohtaiseen haasteeseen Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala -hankkeella. Euroopan datastrategiaan nojaavan projektin tavoitteena on jakaa paikallisille pk-yrityksille tietoa datan mahdollisuuksista ja dataekosysteemien rakentamisesta sekä vahvistaa datan jakamiseen osallistuvien yritysten kyberturvallisuusosaamista.

– Ei riitä, että yritykset vain jakavat hyödyllistä dataa muille. On myös tärkeää voida luottaa siihen, että jokainen osapuoli osaa toimia tietojen kanssa turvallisesti ja luotettavasti, hankkeen projektipäällikkö, LAB-Ammattikorkeakoulun lehtorina työskentelevä Tommi Kallonen taustoittaa kokonaisuutta. 

Dataekosysteemissä pieni voi kasvaa suureksi

Datataloutta tarkastellaan Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala -hankkeessa laajasti. Niin kutsutun Big Datan lisäksi mukaan sisällytetään kaikki dataa hyödyntävä toiminta, joka tuottaa yrityksen liiketoiminnalle joko suoraa tai välillistä arvoa. 

– Arvon luomisella voidaan viitata niin yrityksen ydinprosessien sujuvoittamiseen, palvelujen kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden toteuttamiseen kuin olemassa olevien verkostojen tehostamiseen, lehtori Tarja Keski-Mattinen luettelee.

Hankkeen ytimessä ovat yritysten muodostamat verkostot, eli dataekosysteemit, joiden sisällä jaetaan tietoa ja kehitetään sen pohjalta uusia tai parannettuja liiketoimintaratkaisuja.

Ekosysteemien toiminta voi perustua muun muassa yhteispalveluiden rakentamiseen, yhteismarkkinointiin tai alihankintaverkoston tehostamiseen.

– Suomessa tunnettuja esimerkkejä dataa jakavien yritysten verkostoista ovat elintarviketeollisuuden ruokaketjut, jotka siirtävät dataa arvoketjulla alkutuotannosta loppukäyttäjälle ja mahdollistavat kuluttajille tiedon tuotteen tarkasta alkuperästä, Keski-Mattinen kuvailee.

LABin hankkeessa kohteena oleva dataekosysteemi muodostuu pienistä yrityksistä, joiden toiminta on kokonaispalvelu asiakkaalle.

– Verkoston ansiosta nämä yritykset voivat tarjota asiakkaalle kokonaispalvelua, jonka toteuttaminen vaatii erilaisia osaamisalueita. Kun monta yritystä toimii yhdessä, pienikin yritys pystyy toimimaan suuren tapaan, Kallonen kertoo.

Pitkällä aikavälillä verkostomaisuus ja liiketoiminnan laajentaminen avaavat yrityksille ovia myös kansainvälistymiseen.


Lisätietoa aiheesta: https://www.lab.fi/fi/projekti/kyberturvalliset-ekosysteemit-etela-karjala

Haku