Hyppää sisältöön

Dataa johtamisen tueksi

Dataa johtamisen tueksi

16.02.2022

Pengon Oy:n perustaja Joni Borgström kertoo, että yritys haluaa tulla tunnetuksi Suomen johtavana tietojohtamisen asiantuntijana.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamista on mahdollista seurata monella tavalla. Tietoa kertyy, mutta kuinka varmistaa, että se toimii johtamisen työkaluna?


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVA | MIKKO KUPARINEN

Sitä saat, mitä mittaat, sanoo Joni Borgström, teknologia- ja konsultointitalo Pengon Oy:n perustaja. Hän viittaa siihen, että yrityksille datan tehokas hyödyntäminen on mahdollisuus säästää kustannuksia tai luoda lisää liikevaihtoa. 

Borgström myöntää, että tiedosta ei tosiaankaan ole nykyisellään pulaa. Yritysten toiminnasta kertyy monenlaista tietoa, ja sitä myös kerätään systemaattisesti. On myyntitilastoja, tuotantolukuja, logistiikan aikatauluja sekä toiminnanohjausjärjestelmiin ja asiakastietojärjestelmiin kertynyttä dataa. 

– Työkalut tai tekniikat eivät enää rajoita millään tavalla tiedon keräämistä ja hallintaa. Sen sijaan datan käyttö operatiivisessa ja strategisessa johtamisessa on vasta alussa.

Pengon Oy:llä on laaja asiakaskunta, johon kuuluu niin startup-yrityksiä, perinteisiä teollisuuslaitoksia kuin valtionhallinnon toimijoitakin. Yhdistävä tekijä on halu kehittää tietojohtamista datan avulla. 

Tekniikat tai työkalut eivät enää rajoita tiedonkeräämistä.

Pengon Oy:n perustaja Joni Borgström

Borgström perusti yrityksen vuonna 2008. IT-maailma näyttäytyi tuolloin varsin erilaisena. Aluksi työ oli opettamista.

– Vielä 10 vuotta sitten tietojohtaminen ei käsitteenä ollut yritysmaailmassa niin tuttu. Kiersimme kertomassa mitä tietojohtaminen on, mihin sitä voi hyödyntää ja mitä uusimpia tekniikoita on käytettävissä. Ihmiset olivat yllättyneitä mahdollisuuksista, joita se avasi.

Strateginen partneri

Nyt tilanne on toinen. Tietojohtaminen on käsitteenä tuttu ja datan hallinnasta esimerkiksi tekoälypohjaisilla ratkaisuilla puhutaan paljon. Pengon on valmis astumaan seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteena on olla yrityksille enemmänkin strategian jalkauttamisen ja johtamisen partneri, ei vain teknologiset ratkaisut osaava toimittaja. 

– Kun johtoryhmässä päätetään  strategiasta, me lähdemme miettimään, kuinka se mittaroidaan ja mistä tieto mittareihin saadaan. Paras tilanne olisi, jos kaikki, myös operatiiviset mittarit, juontuisivat strategiasta ja ohjaisivat yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan.

Tiedon määrä voi olla myös ongelma. Ongelmiksi voivat tulla yhteismitallisuus ja vaara, että mitataan vääriä asioita. Esimerkiksi hurjat alennukset saattavat nostaa asiakastyytyväisyyttä lyhyellä aikavälillä, mutta johtaa kannattavuus-
ongelmiin pitkällä aikavälillä.

Dataa ei juuri hyödynnetä ihmisten johtamisessa. Esimerkiksi tuotannollisissa työpaikoissa työvuoron tuotantolukuja voidaan käyttää kannustimina. Myös asiantuntijatyössä kertyvää dataa on mahdollista hyödyntää. Tekoälyratkaisuja, jotka koostavat puhutusta ja kirjallisesta materiaalista teemoja johtamisen työkaluiksi, on jo olemassa. 

– Olemme perustaneet liiketoimintamme siihen, että meiltä on saatavissa aina parhaat työkalut ja ratkaisut. Jos asiakkaan tavoitteena on olla  alansa johtava asiantuntija, meillä on nopeasti käyttöönotettavat pilviratkaisut analytiikkaan, talouden suunnitteluun ja ennustamiseen, Borgström lupaa. 

Haku