Hyppää sisältöön

CybeRDI haastaa kyberrikollisuuden

CybeRDI haastaa kyberrikollisuuden

16.12.2021

JYVSECTECin teknologiajohtaja Marko Vatasen mukaan CybeRDI-hankkeen tavoitteena on luoda tehokkaita tapoja kyberrikosten havaitsemiseen, tutkimiseen ja ennaltaehkäisemiseen. 

CybeRDI-hanke rakentaa tehokkaita toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja kyberrikollisuuden torjuntaan. Samalla kasvatetaan kansalaisten sekä yhteisöjen tietoisuutta kyberrikoksista. 

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | RIKU KYLÄ

Digitalisaation yleistyminen on lisännyt merkittävästi kyberrikollisuutta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTECin teknologiajohtaja Marko Vatasen mukaan kyberrikollisuudesta on tullut iso bisnes, jonka globaali arvo on vähintäänkin satoja miljardeja euroja. Vatanen uskoo, että verkkorikollisuus tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan edelleen. 

Kyberrikollisuuden pelikenttä on laaja. Useimmiten rikokset liittyvät tavalla tai toisella yksityishenkilöiden tai yritysten tietojen luvattomaan hyödyntämiseen. Monesti kyberrikollisuus nivoutuu osaksi perinteistä rikollisuutta, kuten huumausaine- ja omaisuusrikoksia. 

– Verkkorikollisten menetelmät ovat kehittyneet valtavasti viimeisten kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi huijauksia toteutetaan niin laadukkaasti, että asiantuntijankin voi olla mahdotonta niitä tunnistaa. Rikolliset hyödyntävät muun muassa automatisoituja haittaohjelmia, jotka etsivät koko ajan järjestelmien heikkoja lenkkejä. Verkkorikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, Vatanen kertoo. 

Parhaat käytänteet selville 

JAMK ja Poliisiammattikorkeakoulu käynnistivät Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kolmevuotisen CybeRDI-hankkeen viime lokakuussa. Tavoitteena on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä, joita yritykset ja julkiset organisaatiot voivat hyödyntää kyberrikosten estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen. 

– Pyrimme luomaan parhaita käytänteitä, joiden avulla esimerkiksi yritykset pystyvät selvittämään niihin kohdistuneita kyberrikosepäilyjä, tekemään yhteistyötä poliisin kanssa ja pysymään toimintakykyisinä mahdollisesta kyberiskusta huolimatta. Kartoitamme myös moderneja teknologioita ja välineitä, joita eri organisaatiot voisivat hyödyntää kyberturvallisuutensa lisäämisessä. Esimerkiksi tekoälyä, syväoppimista ja tietojen automaattista analysointia voidaan hyödyntää verkkorikosten tutkinnassa. 

Tavoitteena laaja verkosto 

CybeRDI-hankkeen tavoitteena on myös välittää kansalaisille tietoa kyberuhkista sekä rakentaa yhteistyöverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke tekee yhteistyötä esimerkiksi kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin organisaatioiden kanssa. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin alaisuudessa toimiva JYVSECTEC tuottaa yrityksille ja organisaatioille kyberturvallisuuteen liittyviä konsultointi-, tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluja sekä järjestää kyberturvallisuusharjoituksia. JYVSECTEC myös ylläpitää ja kehittää FINCSC-kyberturvallisuussertifikaattia sekä toteuttaa toimialaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. 

Verkkorikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa.

Marko Vatanen

Haku