Hyppää sisältöön

Coaching antaa työkalut kestävään hyvinvointiin

Coaching antaa työkalut kestävään hyvinvointiin

29.12.2021

Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja Viivi Pentikäinen ja toimitusjohtaja Pauliina Avola ovat kouluttaneet positiivisen psykologian sisältöjä ja valmennustaitoja yli kymmenen vuoden ajan. 

Positiiviseen psykologiaan perustuvalla coachingilla pyritään auttamaan ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa ja parantamaan hyvinvointia. 

TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN  KUVA | PATRIK PESONEN

Positive Education Oy käynnistää ensi vuoden alussa koulutusohjelman, joka perustuu positiivisen psykologian tieteelliseen tietoon ja ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiin. Positive Psychology Coach -koulutusohjelma alkaa helmikuussa 2021 verkkokoulutuksena ja syksyllä Helsingissä lähiopetuksena. 

Koulutus perustuu kansainvälisen valmennusjärjestön ICF:n laatuvaatimuksiin ja se toteutetaan yhteistyössä Coaching Academy of Finlandin kanssa. 

– Vastaavaa kokonaisuutta ei ole aiemmin Suomessa toteutettu. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman tai muiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattimaisesta valmentamisesta, toimitusjohtaja Pauliina Avola kertoo. 

Koulutusohjelma tähtää siihen, että tulevat Positive Psychology Coachit saavat taidot toimia positiivista psykologiaa hyödyntävinä ratkaisukeskeisinä valmentajina. 

– Coaching on hyödyllinen ammattitaito, jota voi soveltaa esimerkiksi business-, työelämä- tai urheiluvalmennuksessa sekä lukuisilla muillakin aloilla. Coaching antaa työkaluja myös omaan kouluttamis-, johtamis-, asiakaspalvelu-tai vaikkapa terveysalan työhön, luettelee koulutusohjelmajohtaja Viivi Pentikäinen

Pitkäkestoista hyvinvointia 

Positiivinen psykologia on tieteenala, joka keskittyy tutkimaan mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kykyyn selviytyä ongelmista. Coaching perustuu tutkimukseen ratkaisukeskeisen ja dialogisen kohtaamisen toimivimmista menetelmistä. Positive psychology coaching on näiden yhdistelmä, joka hyödyntää uusinta ja useamman vuosikymmenen aikana kertynyttä tutkimustietoa näistä aiheista. 

– Positiivisen psykologian harjoitteet muovaavat ihmisen aivotoimintaa ja toimintatapoja. Positiivisen psykologian menetelmät myös lisäävät ihmisen hyvinvointia pitkäkestoisesti, Avola sanoo. 

Ratkaisukeskeinen valmentaminen vaatii harjoittelua. Sitä varten koulutettavat tekevät erilaisia harjoitteita sekä vähintään sadan tunnin verran harjoitusvalmennuksia, joka on ammattivalmennuksen maailmassa niin sanottu kultainen standardi vaadittavaan ammatilliseen osaamiseen. 

– Valmentaja auttaa asiakasta löytämään vahvuutensa ja voimavaransa sekä käyttämään niitä hyväksi itse määrittelemänsä merkityksellisen elämän tavoitteissa. Valmentaja ei suinkaan neuvo, vaan pikemminkin esittää kysymyksiä, jotka auttavat asiakkaan oman muutosprosessinsa alkuun, siinä eteenpäin ja kohti haluttua tavoitetta. Ihminen itse on aina oman elämänsä paras asiantuntija, Pentikäinen kertoo. 

Laaja koulutusohjelma 

Positive Psychology Coach -koulutusohjelma on suunniteltu niin, että sen voi suorittaa työn ohessa. Kevyt läpihuutojuttu se ei kuitenkaan ole. Kokonaisuutena koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopisteen työmäärää, koska ammattitaito seuraa vain syvällisestä perehtymisestä aiheeseen. 

Koulutus kuitenkin antaa osallistujilleen enemmän voimavaroja kuin vie niitä, sillä opiskelijat harjoittavat positiivisen psykologian tutkittuja hyvinvointi-interventioita ensin itseensä koko koulutusvuoden ajan. 

Haku