Hyppää sisältöön

Bisneskonstellaatio avaa ovet organisaation pimeään systeemiin

Bisneskonstellaatio avaa ovet organisaation pimeään systeemiin

18.05.2021

Johdon ja johtoryhmien valmentaja Tomi Tuomasjukka avaa, että bisneskonstellaatio auttaa johtajaa ymmärtämään organisaationsa näkymätöntä systeemiä, ja ohjaamaan sitä systeemiälykkäästi. 

Päällisin puolin asiat ovat kunnossa, mutta jokin organisaatiossa hiertää. Bisneskonstellaation avulla yritysjohto voi päästä kiinni organisaatiosysteemissä oleviin ongelman syihin ja löytää niihin ratkaisun.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuva Jarno Artika

Työluotsi Oy:n perustaja Tomi Tuomasjukka puhuu viheliäisistä ongelmista, jotka voivat jumiuttaa yrityksen toimintaa. Niiden vuoksi organisaatio ei välttämättä saavuta sitä loistoa, johon sillä pitäisi olla kaikki edellytykset.

– Viheliäiset ongelmat nousevat syvältä organisaation näkymättömästä systeemistä. Sitä ei pystytä kuvaamaan numeroilla tai diagrammeilla, kuten tietoisesti luotua näkyvää systeemiä organisaatiokaaviolla ja johtamisjärjestelmällä, Tuomasjukka avaa.

Ongelmien piileviä syitä voidaan kaivaa esiin bisneskonstellaation avulla. Menetelmä tunnetaan myös organisaatiokonstellaation nimellä.

– Bisneskonstellaatiolla voidaan tukea systeemiälykästä johtamista, joka pyrkii ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia monimutkaisia mekanismeja, ja ohjaamaan kokonaisuuden toimintaa.

Tutka syvempiin syihin

Saksalainen psykoterapeutti Bert Hellinger kehitti toiminnallisen ja kokemuksellisen konstellaatiotyöskentelyn alun perin perheterapian menetelmäksi. 1990-luvun loppupuolella konstellaatioita alettiin soveltaa myös organisaatioiden kehittämiseen.

– Organisaatio on aina systeemi, jossa jokainen ihminen ja yksikkö vaikuttavat monimutkaisesti toisiinsa. Organisaatiosysteemi sisältää erilaisia voimia ja pitkiä vuorovaikutusketjuja, joiden lopullinen dynamiikka voi ilmetä esimerkiksi konfliktina tai strategian ohittamisena käytännön toiminnassa.

Organisaatiosysteemi kantaa mukanaan oman historiansa tapahtumia. Siten näkymättömissä oleva systeemi lähestyykin organisaatiokulttuuria. Organisaatiossa ilmeneviä ongelmia tai kehityskohteita tarkastellaan Tuomasjukan mukaan harmillisen usein vain yksinkertaisina syy-seuraussuhteina.

– Jos esimerkiksi joku tiimissä käyttäytyy huonosti, ei hänen siirtämisensä toiseen tehtävään välttämättä ratkaise mitään. Huono käytös voi olla signaali jostain systeemin toiminnan kannalta tärkeästä asiasta, joka on jäänyt huomaamatta. 

Yrityksen toimintaa jarruttava tekijä voi johtua lähiajan tapahtumista, mutta yhtä hyvin sen juuret voivat juontaa yrityksen aiempaan historiaan. Nykyhetken ongelma on usein jonkun menneisyyden ratkaisun seuraus.

– Organisaatiota pitäisi katsoa kokonaisuutena, ottaa muutama askel taakse ja pohtia, mitä systeemi haluaa meille kertoa.

MENETELMÄ TUKEE systeemiälykästä johtamista. 

Ainutlaatuista tietoa

Tuomasjukka käyttää bisneskonstellaatiota yhtenä työkaluna yritysjohdolle suunnatuissa palveluissa, kuten valmennus, koutsaus, työnohjaus ja sovittelu.

– Bisneskonstellaatio on kokemuksellinen menetelmä, joka vaatii hiukan heittäytymistä, irtipäästöä järkeilystä. Usein ehdotankin asiakkailleni, että kokeillaan konstellaatiota, sen avulla voidaan saada ainutlaatuista tietoa.

Käytännössä asiakkaan systeemi kuvataan sijoittamalla avustajina toimivia ihmisiä tilaan suhteessa toisiinsa. Avustajat voivat edustaa yksittäisiä ihmisiä tai ryhmää, kuten tiimiä tai osastoa. Korona-aikana työskentely on siirtynyt menestyksellisesti verkkoon ja digitaaliseen huoneeseen. 

– Ensin hahmotetaan kysymys. Esimerkiksi miten johtajan kannattaisi toimia, jotta yrityksen vaikeaa tilannetta saataisiin parannettua. Kysymys ohjaa konstellaatioon mukaan otettavien systeemin osien valintaa. Mukana voi olla myös jokin abstrakti asia, kuten tiimin tehtävä, Tuomasjukka selittää.

Ymmärrys kokonaisuudesta

Tuomasjukan mukaan menetelmä auttaa johtajaa ymmärtämään yrityksensä toimintaa kokonaisuutena ja sitä, miten näkymättömissä oleviin mekanismeihin voi oikeasti vaikuttaa.

– Systeemiä johdettaessa on osattava vaikuttaa oikeaan kohtaan. Näennäiseen syyhyn puuttuminen ei tuota haluttua muutosta systeemiin, sillä kokonaisuus toimii aina toisin kuin sen osat. 

Keski-Euroopassa ja paikoin muualla maailmassa bisneskonstellaatio on jo vakiintunut yhdeksi johtamiskonsultoinnin työvälineeksi. Menetelmän 20-vuotista historiaa juhlistettiin Saksassa 2018 kansainvälisellä konferenssilla.

– Suomessakin systeemisyyden tunnettuus on voimakkaasti lisääntymässä. Esa Saarisen systeemiajattelun luentojen huikea suosio Aalto Yliopistossa on hyvä esimerkki tästä, Tuomasjukka valaisee.

Näkymätön näkyväksi

  • Bisneskonstellaatio on liike-elämän palvelukseen luotu menetelmä, joka tuo organisaation näkymättömän systeemin vaikutuksen näkyväksi.
  • Menetelmän avulla tutkittava haaste voi liittyä esimerkiksi työn tehoon, ilmapiiriin, tiedon kulkuun, strategian toteutukseen tai yhteistyön laatuun.
  • www.tyoluotsi.fi

Haku