Hyppää sisältöön

Bisneksen kautta syntyvää kehitystä

Bisneksen kautta syntyvää kehitystä

14.02.2023

Finnpartnership tarjoaa yrityksille rahoitusta, joka auttaa luomaan kohdemarkkinoille pilottihankkeita. Global Gateway -kampanjan bisnesnäkymiä koordinoi Aasia-koordinaattori Tam Nguyen ja projektipäällikkö Julian Blom sekä Suomen EU-edustuston erityisasiantuntija Jyrki Härkki (keskellä).

Finnpartnership, ulkoministeriö ja Business Finland tarjoavat suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia päästä osaksi Euroopan unionin tukemia hankkeita ja investointeja kehittyvissä maissa. 

TEKSTI | HELEN PARTTI   KUVA | HENRI LEONET JA FINNPARTNERSHIP

Euroopan unioni on mobilisoimassa 300 miljardin arvosta investointeja kehittyville markkinoille. EU:n Global Gateway -strategian tavoitteena on kasvattaa eurooppalaisten yritysten roolia. Erityisesti Kiina on vahvistanut asemiaan Afrikassa, mikä ei ole jäänyt EU:lta huomaamatta. Monivuotinen strategia pyrkii kehittämään EU:n jäsenvaltioiden kilpailuasemaa ja samalla synnyttämään pitkäjänteistä kehitystä paikallisen työn avulla.

Global Gateway -strategia avaa myös suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia, joita edistetään Team Finlandin voimin. Finnpartnership tarjoaa yrityksille rahoitusta, joka auttaa luomaan kohdemarkkinoille pilotointihankkeita ja pääsemään osalliseksi EU:n rahoittamia hankintoja ja sen takaamia investointeja. Finnpartnership on Suomen ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, joka rahoitetaan kehitysyhteistyövaroin. 

– Global Gateway -strategian investointikokonaisuudesta noin puolet suunnataan Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan, loput Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan, kertoo Finnpartnershipin projektipäällikkö Julian Blom.

Blom koordinoi Finnpartnership-toimintaa Helsingistä käsin yhdessä Aasia-koordinaattori Tam Nguyenin kanssa. Parivaljakon tavoitteena on löytää parikymmentä pääosin pk-sektorilla toimivaa suomalaisyritystä Global Gatewayn piirissä avautuviin projekteihin ja investointihankkeisiin. Finnpartnershipin uusi kampanja käynnistyi vuoden alussa ja kestää kaksi vuotta.

Yksilöllistä neuvontaa ja apua verkostoitumiseen 

Finnpartnershipin Global Gateway -kampanja kartoittaa kehittyvien maiden liiketoimintamahdollisuuksia ensisijaisesti infra-alan, terveyden, ympäristön, digitalisaation ja koulutuksen parissa. Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille monipuolisia verkostointi- ja neuvontapalveluja.

– Suomalaisilla yrityksillä on hyvä brändi, niiden toiminta on läpinäkyvää, ja niitä pidetään luotettavina bisneskumppaneina. Suomalaisten osaaminen on vahvaa esimerkiksi luonnonvarojen hoidossa, koulutuksessa ja digitalisaatiossa. Näillä aloilla on paljon mahdollisuuksia suomalaisille niin palveluntarjoajina, pääurakoitsijoina kuin alihankkijoina, Nguyen toteaa.

Finnpartnershipin Global Gateway kartoittaa kehittyvien maiden liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa infran ja digitalisaation parissa. 

Yhdessä Aasian ja Afrikan Suomen-suurlähetystöjen ja Business Finlandin kanssa Nguyen ja Blom tutkivat bisneskontakteja ja -mahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Blom seuloo lisäksi suomalaisesta yrityskentästä mahdollisia liikekumppaneita. Kun yritys löytää kiinnostavan kohdemaan ja toimialan, Finnpartnershipin tarjoama rahallinen tuki auttaa löytämään polun markkinoille pääsyyn. Lahjamuotoista rahoitusta voi käyttää muun muassa kannattavuuslaskelmien laatimiseen, kohdemarkkinaan ja kumppaneihin tutustumiseen sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeiden toteutukseen. Rahoituksen yhteydessä yritykset saavat yksilöityä neuvontaa, jonka avulla ne voivat tarttua paikallisiin mahdollisuuksiin esimerkiksi alihankkijana, konsortion jäsenenä tai itse tarjoajana EU:n kilpailutuksissa. 

Yhteistyömahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon

Global Gateway -strategian mukaisia isoja hankkeita on jo käynnistynyt. Esimerkiksi Namibiaan rakennetaan vihreän vedyn tuotantoa, jota johtaa saksalainen taho.

– Saksalaiset investoivat Namibiaan 10 miljardia euroa vihreän vedyn tuotantoon tuuli- ja aurinkovoimalla. Selvittelemme parhaillaan, millaisia yhteistyömahdollisuuksia hankkeessa olisi suomalaisille yrityksille, kertoo EU:n ulkoisen kehitysrahoituksen erityisasiantuntija Jyrki Härkki.

Critical Minerals -aloite voisi tarjota kiinnostavia bisnesnäkymiä kaivosalan yrityksille.

Digitalisaatioaloitteita koordinoiva D4D Hub on ollut käynnissä reilun vuoden. Koska Suomi on siinä aktiivinen jäsen, suomalaisilla digiyrityksillä on Härkin mukaan entistä paremmat mahdollisuudet tuoda tietotaitonsa digitaalisuuden kehittämiseen markkinoilla.

Finnpartnership-liikekumppanuustuki ja neuvontapalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka tavoittelevat pitkäaikaista toimintaa kehittyvillä markkinoilla ja luovat pysyviä työpaikkoja. Tuki voi nousta enimmillään 400 000 euroon hanketta kohti.

AVUSTUSTA HANKKEISIIN

  • Kehittyvissä maissa avautuu Global Gateway -strategian piirissä EU:n rahoittamia hankintoja ja investointeja. 
  • Suomalaiset yritykset voivat hakea omiin hankkeisiin Finnpartnership-avustusta ja Team Finlandin neuvonta- ja verkostointipalveluja.
  • Bisnesmahdollisuuksia voi seurata osoitteessa finnpartnership.fi. Yrityksiä kannustetaan osallistumaan kuukausittain järjestettäviin hakemustyöpajoihin. Rahoitushaku on auki koko ajan.

Haku