Hyppää sisältöön

Biotalouden globaali yhteisö kokoontuu Rukalla

Biotalouden globaali yhteisö kokoontuu Rukalla

29.03.2022

World BioEconomy Forumin konferenssi järjestettiin viime vuonna Brasiliassa, missä Forumin julkilausuman esittivät Carimbon tahdissa Fafá de Belém ja Dona Onete.

World BioEconomy Forum kokoaa maailmanlaajuisesti yhteen biotalouden sidosryhmät. Tänä vuonna forumin päätapahtuma järjestetään Rukan syksyisessä väriloistossa.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | WORLD BIOECONOMY FORUM

World BioEconomy Forumin perustaja Jukka Kantola kuvailee Forumia alustaksi, joka kokoaa yhteen biotalouden parissa toimivat sidosryhmät ja aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Kantolan mukaan toiminnan keskeisinä tavoitteina on edistää biotaloutta ja hillitä ilmastonmuutosta. 

Kantola painottaa Forumin toiminnan laaja-alaisuutta. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki organisaatiot ja henkilöt, jotka osallistuvat tavalla tai toisella biologisten resurssien vastuulliseen ja kestävään hyödyntämiseen. Tämä koskee myös aihepiiristä kiinnostuneita kuluttajia.

– Haluamme tarjota alustan, jonka kautta biotalouden eri sidosryhmät voivat verkostoitua, vaihtaa ajatuksia, oppia toisiltaan ja siten edistää alan kehittymistä. Samalla pyrimme aktiivisesti myös lisäämään tietoisuutta biotalouden mahdollisuuksista ja moninaisuudesta – ei ole olemassa vain yhtä biotaloutta vaan biotalouksia, jotka perustuvat eri alueiden omiin vahvuuksiin, Kantola kertoo.

Pääteemana biotalouden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Vuonna 2018 perustetun Forumin päätapahtuma on hybridimuodossa toteutettava ja vuosittain järjestettävä World BioEconomy Forum -konferenssi. Viime vuonna tapahtuma pidettiin Brasiliassa ja tänä syksynä tapahtumapaikkana on ruskan väreissä hehkuva Ruka. 

– Tarkastelemme biotalouden tilaa nelipilarimallilla, joka huomioi alan kaikkien sidosryhmien näkökulmat. Mallin osia ovat biotaloudet ohjausmekanismit, yritysjohtajat ja finanssimaailma, biotuotteet sekä biotalouden tulevaisuus. SWOT-analyysin tavoin nelipilarimalli mahdollistaa alan toimintaympäristön laaja-alaisen arvioinnin. Konferenssimme ohjelma ja vuosittain lanseerattava julkilausumamme linkittyvät tähän malliin. Vakioteemoihimme kuuluvat esimerkiksi kestävän kehityksen rahoitus ja biotalousstrategiat, Kantola kertoo.

Tänä vuonna konferenssin keskeisenä teemana on ilmastonmuutos sekä biotalouden ja -tuotteiden rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kantolan mielestä biotalouden mahdollisuuksia ei ole tällä hetkellä huomioitu ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa riittävästi. Forum haluaisi herättää aiheesta keskustelua.

– Biotaloutta ja -tuotteita ei ole huomioitu regulatiivisen eikä vapaaehtoisen ilmastonmuutoksen hillinnän keinovalikoimassa. Mielestämme biotalous ja biotuotteet tarjoavat lisätyökaluja ilmastomuutoksen hallintaan jo olemassa olevien rinnalle.

Sovellus tuo biotalousuutiset suoraan puhelimeen

Konferenssin lisäksi forum järjestää verkossa tapahtuvia Roundtable -keskusteluja ja Insider Insights -tilaisuuksia, joissa osallistujat voivat käydä keskusteluja tärkeänä pitämistään teemoista. Keskustelut käydään Chatman House -periaatteiden mukaisesti, ja tapaamisissa korostuu luottamuksellinen ilmapiiri.

– Useimmat forumin varsinaiset jäsenet edustavat biotalouden globaalia kärkeä, mutta toimintaamme ovat tervetulleita kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Forumin YouTube-kanavalta löytyy nauhoituksia aiemmista tapahtumista ja ajankohtaisia haastatteluja. Alan uutisointia voi seurata omalta uutiskanavaltamme. Sen voi ottaa käyttöön lataamalla älylaitteeseen Bioeconomy News.

wcbef.com/

Haku