Hyppää sisältöön

Biojätteen energiapotentiaali valjastetaan hyötykäyttöön

Biojätteen energiapotentiaali valjastetaan hyötykäyttöön

11.10.2022

FimusKraftin ydinjoukkoon kuuluvat Ahti Koivunen, Auli Koivunen, Stella Siitonen ja Mikael Seppälä vievät biojätteen ilosanomaa eteenpäin.

FimusKraftin kehittämä biotekninen prosessi on nopea ja edullinen käsittelytapa, jolla biojätteistä saadaan energiaa sekä sivutuotteena ravinne- rikasta lannoitetta.

TEKSTI | AINO POKELA   KUVA | LASSE SIMPANEN 

FimusKraftin teknologia on perusperiaatteeltaan hyvin samankaltaista kuin perinteisilläkin biokaasun tuotantolaitteistojen valmistajilla. Fimuskraft kykenee kuitenkin tekemään biokaasua perinteisiä menetelmiä huomattavasti ketterämmin. Yrityksen kehittämä prosessi tuottaa biokaasua nopeammin ja enemmän kuin perinteiset anaerobiset biofermentorit. Biofermentori on käymisastia, jossa luodaan säädellyt ympäristöolosuhteet mikrobien kasvulle.

– Biokaasun optimaalisen tuotannon varmistamiseksi biokaasu esikäsitellään. Biofermentaatioprosessiimme on liitetty innovatiivinen tehosteyksikkö, joka mahdollistaa biokaasun 30–50 prosenttia korkeamman energiatehokkuuden kuin perinteinen fermentaatiomenetelmä eli anaerobinen mädätys, kertoo FimusKraftin toimitusjohtaja Ahti Koivunen.

Lähes kaikesta orgaanisesta jätteestä on biokaasuksi

Biokaasun tuotantoprosessissa valmistetaan yleensä biometaania, mutta samassa prosessissa on mahdollista valmistaa myös biovetyä. Yleensä loppuosa kaasusta on hiilidioksidia, kun muut epäpuhtaudet on poistettu kaasusta jo jalostusvaiheen aikana. 

– Biokaasusekoitus voidaan puhdistaa siten, että se on jopa 98-prosenttisesti puhdasta biometaania, jota voidaan syöttää kaasuverkkoon, Koivunen kertoo. 

Biokaasua voidaan tuottaa oikeastaan kaikesta orgaanisesta jätteestä, aivan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Biokaasusta on FimusKraftin teknologiasta vastaavan Koivusen mukaan moneksi: biokaasu voidaan polttaa biokaasuturbiinilla tai -mäntämoottorilla ja generaattorin kautta siitä tehdään sähköä sekä lämpöä.

Sivutuotteena lannoitetta

Fermentaatioprosessin myötä biojäte muuttuu erittäin ravinteikkaaksi massaksi, jossa on korkea nitraattipitoisuus. Jatkojalostus fermentointiprosessin jälkeen tuottaa korkealaatuista sekä kiinteää että nestemäistä biolannoitetta. Tätä prosessissa syntynyttä lannoitetta voi käyttää esimerkiksi ruoan tuotantoon, viljan tai vihannesten ja kasvisten viljelyyn. 

– Bioenergian lisäksi voidaan tuottaa erilaisia kemiallisia jakeita raaka-aineiksi eri teollisuuden aloille ja prosessin lopputuotteena saatava liete on erittäinkin hyvää lannoitetta ja maanparannusainetta, tietenkin vähän riippuen siitä mikä on ollut biojätteiden alkuperä, Koivunen kertoo. 

– Joka tapauksessa fermentoitu jäte, oli se sitten eläinperäistä tai kasviperäistä, on aina ympäristöystävällistä , minkä lisäksi se tuottaa merkittävästi vähemmän hajua, toimitusjohtaja valaisee.

Myyntijohtaja Mikael Seppälä kertoo Fimuskraftin laitoksen olevan modulaarinen eli sitä on helppo ja nopea laajentaa tarpeiden kasvaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta laitosta on helppo ja edullista laajentaa tarpeiden kasvaessa. Lisämoduuleita on nopea lisätä. Jokainen moduuli tuottaa 30kW sähköä ja 60kW lämpöä sekä ravinteikasta biolannoitetta.

– Laitoksen modulaarinen rakenne tekee käyttöönoton nopeaksi asiakkaan asennus- ja käyttöpaikalla. Automatisoitu ja sensoriohjattu laitos vaatii lisäksi hyvin vähän päivittäistä operointia. Puhutaan noin 15–20 minuutista. Myös kaikki huoltotyö voidaan tehdä ulkopuolelta käsin, jolloin laitoksessa ei ole huoltokatkoja, Seppälä selventää.

Yhden roska on toisen aarre

Myös ylimääräisiltä kuljetuskustannuksilta vältytään, kun biokaasulaitos sijoitetaan biojätteen tuotantopaikan yhteyteen. 

– Saamme tällöin loogisuutta logistiikasta, Seppälä toteaa.

Laitoksesta hyötyvät kaikki, jotka käyttävät biotuotteita teollisuudessaan. Asiakkaita FimusKraft etsii esimerkiksi maataloudesta sekä elintarvike- ja juomateollisuudesta, joissa syntyvä biojätemassa on mahdollisimman homogeenista. Kun tavoitellaan mahdollisimman vähän hukkaa, on tasakoosteinen seos parasta energiantuotannon kannalta. Seppälän mukaan biojätteessä on valtava energiapotentiaali, joka vain odottaa valjastamistaan.

– Yhden roska on toisen aarre ja meillä kunnioitetaan jätettä raaka-aineena. Kaltaistamme muutosvoimaa tarvitaan yhteisen asian hoitamiseksi. Tavoitteenamme on sähköistää biojäteskene, Seppälä päättää.  

Kiertotalouden ja cleantech-alan Fimuskraft on nuori yritys, mutta sen innovaatiot ja teknologia ovat jo saaneet merkittävää rahoitusta ja tunnustusta. Yritykselle on myönnetty Euroopan komission arvostettu Seal of Excellence -laatumerkki. Sertifikaatti tunnustaa innovaation laadun ja arvon sekä auttaa rahoittajia hyödyntämään komission korkealaatuista arviointiprosessia.

Haku