Hyppää sisältöön

Auton kierrätys kannattaa

Auton kierrätys kannattaa

3.06.2021

Auton elinkaaren päättyessä tulee se toimittaa romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen. Siellä alkaa auton materiaalien uusi elämä. 

Kiinnostus autoilun aiheuttamia ympäristövaikutuksia kohtaan on viime aikoina ollut kovassa kasvussa. 

Teksti Suomen Autokierrätys  Kuva Suomen Autokierrätys

Kestävä kuluttaminen ja kiertotalous ovat nousseet viime vuosina isoiksi puheenaiheiksi. Kuluttajat ovat kiinnostuneita entistä vastuullisemmista vaihtoehdoista ja vähemmän ympäristöä rasittavista tuotteista. Merkittävässä roolissa ympäristön kokonaisrasituksen suhteen on esimerkiksi neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen. Autojen kierrättäminen ei ole kovin arkipäiväinen asia, mutta sillä on iso merkitys liikkumisen ympäristöystävällisyyden kannalta. 

Autojen kierrättäminen kuuluu esimerkiksi elektroniikkatuotteiden tavoin tuottajavastuun piiriin, ja se on kuluttajille aina ilmaista. Suomessa henkilö- ja pakettiautojen sekä sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnista vastaa tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy. 

– Koko autokierrätysjärjestelmä rakentuu kattavan tuottajayhteisön ympärillä. Suomen Autokierrätyksen jäseniä ovat sekä uusien että käytettyjen autojen maahantuojat, toteaa Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali

Kiertotalouden jatkumo 

Auton tullessa elinkaarensa päähän tulee se toimittaa romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen. Suomen Autokierrätyksen verkostoon kuuluu lähes 300 vastaanottopistettä eri puolilla maata. Vastaanottopisteissä alkaa auton materiaalien uusi elämä. 

Etenkin uudempien, esimerkiksi kolarien seurauksena vastaanottopisteille päätyneiden, autojen kohdalla käyttökelpoiset osat päätyvät uudelleenkäyttöön sellaisenaan esimerkiksi kolarikorjauksiin. Tällaisia osia ovat muun muassa puskurit, ovet, konepellit, takaluukut sekä valot. Myös moottorit, vaihteistot ja moottorin apulaitteet jatkavat elämäänsä usein toisessa korissa. Jokainen näin uudelleenkäyttöön päätynyt osa vähentää osaltaan uusien osien tarvetta korjauksissa. 

Myös hybridi- ja sähköautojen ajovoima-akut saavat oman käsittelynsä. Niitä voidaan käyttää toissijaisissa käyttökohteissa kuten energiavarastoissa. Kun ne eivät täytä tällaisen käytön kriteereitä, päätyvät ajovoima-akut omille operaattoreilleen, jotka purkavat akut ja toimittavat arvokkaat materiaalit uudelleenkäyttöön erillisille akkuvalmistajille. 

Kun kaikki suoraan käyttökelpoinen on otettu talteen, jatkaa kori matkaansa murskalaitokseen. Suomesta näitä löytyy muutamia kappaleita, ja auton korien lisäksi laitoksilla käsitellään myös muuta yhdyskunnan metallijätettä. Murskauksen jälkeen materiaalit erotellaan monivaiheisilla prosesseilla. Esimerkiksi murskauksesta erotettu teräs jatkaa matkaansa suoraa terästehtaille ja se päätyy sulatuksen kautta uudeksi raaka-aineeksi terästä käyttäville tahoille . 

– Autojen kierrätysaste on parhaimmillaan jopa 95 prosentin tasolla, millä on iso vaikutus autoista syntyviin elinkaaripäästöihin. Isossa kuvassa näin tehokas kierrätys vähentää merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta, tiivistää Kenraali. 

Tulevaisuus näyttää kiertotalouden näkökulmasta varsin valoisalta ja positiiviselta. Ihmisten kasvava kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ohjaa tuottajia hyödyntämään entistä enemmän kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan tulevaisuudessa, mikä on luonnollisesti ympäristön etu. 

Haku