Hyppää sisältöön

Automaatio tuo tarkkuutta

Automaatio tuo tarkkuutta

17.02.2022

´Innovatiivinen lääkehoidonteknologia ehkäisee lääkinnällisiä virheitä, toimii terveydenhuollon ammattilaisten varmenneverkkona sekä parantaa potilasturvallisuutta. Samalla älytekniikka ja automaatio tuovat myös kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon, koska manuaalisen työn tarve vähenee.

Innovatiivinen lääkehoidon teknologia varmentaa, että potilas saa varmasti oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikean vahvuisena ja myös oikealla tavalla.


TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | VINGMED

Niin kauan kun lääkkeiden käsitteleminen ja jakaminen sairaaloissa tapahtuu käsityönä, inhimilliset virheet ovat mahdollisia. Niiden minimoimiseksi tuloaan tekevät erilaiset automaatioratkaisut. Järjestelmät kattavat eri lääkemuotojen elinkaaren sairaala-apteekista osastojen lääkehuoneisiin ja -kaappeihin sekä edelleen potilashuoneisiin ja yksittäiselle potilaalle. 

– Lähtökohtana on katkeamaton lääkehoitoprosessi CLMA eli Closed loop medication administration. Tätä tukeva teknologia vahvistaa potilasturvallisuutta ja vapauttaa käsipareja lääkehuollosta muuhun hoitotyöhön, tiivistää Vingmedin Suomen toimintojen toimitusjohtaja Jyrki Lönnfors.

Katkeamaton prosessi

Katkeamattoman lääkehoitoketjun viisi kulmakiveä ovat oikea potilas, oikea lääke, oikeaan aikaan, oikealla annostuksella ja oikealla tavalla annettuna, esimerkiksi tablettina tai mikstuurana. Saumattomuus on suunniteltu saavutettavaksi teknologialla, johon voivat kuulua ohjelmistot, apteekin automaatiojärjestelmät – esimerkiksi potilaskohtaisen annosjakelijan tai alkuperäispakkausjakelijan muodossa – älylääkekaapit sekä liikuteltavat lääkekärryt. 

Katkeamaton lääkehoitoprosessi on laitteiston ja ohjelmiston yhteistyötä. Ohjelmistoautomatiikka varmistaa, että lääke sopii yhteen potilaalle aiemmin määrättyjen lääkkeiden kanssa. 

Annosjakelurobotti pakkaa lääkkeet ja säilyttää kymmeniä tuhansia jakeluvalmiita potilaskohtaisia lääkeannoksia.

– Nykyiset teknologiat mahdollistavat koko lääkehoitoprosessin tallentamisen tietojärjestelmiin. Järjestelmä kertoo reaaliajassa yksittäisen lääkkeen sijainnin. Tieto on saatavilla myös jälkikäteen. Seuraamalla lääkkeen elinkaarta, reseptistä lääkkeen antamiseen, voidaan analysoida muun muassa lääkekulutusta tai -hävikkiä, kertoo Vingmedin terveysteknologiaratkaisujen tuotepäällikkönä toimiva Veijo Aarresuo.

Automaatio lääkehuollossa

Älytekniikkaa hyödynnetään myös varastointi- ja pakkausjärjestelmissä. Sairaala-apteekkien toimintaan tämä vaikuttaa siten, että ne voivat tuottaa osastoja varten jakeluvalmiita potilaskohtaisia lääkityskokonaisuuksia. Käytännössä lääkityskokonaisuus tarkoittaa avainrengasta muistuttavaa muovista lenkkiä, jossa on avainten sijaan potilaan tunnistekortti nimineen ja QR-koodeineen. Samaan renkaaseen liitetään potilaskohtaisia, yksittäispakattuja lääkeannoksia, jotka siirretään hoito-osastoille älylääkekaappeihin. 

Osastolla hoitaja kirjautuu älylääkekaappiin. Laite näyttää mitä lääkkeitä kullekin potilaalle on määrätty ja ohjaa ottamaan valmiit renkaat tai pakkaukset oikeasta lokerosta. 

Seuraavassa vaiheessa lääkkeet viedään eteenpäin mobiilissa lääkevaunussa, jossa niille on omat paikkansa. Kun hoitaja skannaa potilaan rannekkeen, tiedot yhdistyvät ja oikea laatikko kärryssä avautuu renkaan poimimista varten. Lääkevaunusta löytyy myös näyttö ja toiminnot, jotka mahdollistavat järjestelmäkirjaukset. 

– Automaatio varmennejärjestelmineen turvaa lääkinnällistä tarkkuutta. Lääkinnällisiltä virheiltä säästävä teknologia toimii terveydenhuollon ammattilaisten varmenneverkkona ja lisää potilasturvallisuutta. Se tuo myös kustannustehokuutta terveydenhuoltoon vähentämällä manuaalista työtä. Ensimmäinen automaattinen ja potilaskohtaisen annosjakelija otetaan käyttöön Suomessa alkuvuodesta 2021, Aarresuo kertoo. 

Pohjoismaiseen Vingmed konserniin kuuluva Vingmed Oy toimittaa täyden valikoiman innovatiivisia terveysteknologisia- ja lääkehuollon automaatioratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

VINGMED.FI

Haku